Terrasse på bakkenivå

Dagens grønne, impregnerte terrassebord tåler ikke jordkontakt. Dermed står valget mellom regnskogsmaterialer, nyere impregneringer og /eller å gave seg ned. Fin terrasse blir det.

Intro

Huset manglet en terrasse. Riktignok var det en hellelagt terrasse på den nordøstlige siden av huset, men når sola forsvant i løpet av ettermiddagen, manglet familien en kosekrok.

Ønsket var derfor en terrasse mot nordvest i forlengelsen av den eksisterende. Her var det allerede ei dobbeltdør med direkte utgang til hagen.

Men nettopp dørene var samtidig også problemet. For terrassen måtte være så lav at dørene kunne åpnes, og det harmonerte ikke helt med huseierens ønske om å få en terrasse av tre.

Men vi fant en løsning og bestemte oss for å grave terrassen ned i høyde med gressplenen.

Altså: Vekk med jorda.

Men å fjerne jorda var ikke tilstrekkelig. Utgravingen måtte nemlig være så dyp at den ikke bare kunne gi plass til ter- rassebordene, men også den bærende konstruksjonen av kraftige 48 x 148 mm bjelker samt rekka av sementsteiner som bjelkene skulle hvile på. Og i tillegg kom hele underlaget - det vil si grus og sand - og det obligatoriske fallet på en centimeter per meter vekk fra huset.

Innrammet av kantstein

Rundt kantene langs hele den 24 kvadratmeter store terrassen har vi lagt en rad med kantstein. Steinene er av samme type som allerede er brukt til den gamle terrassen.

I tillegg til å holde på jorda og samtidig fungere som et effektivt vern mot gresset, er kanten også med på å ramme inn terrassen med de mørke, eksotisk utseende bordene. Steinene danner også en naturlig overgang mellom de to terrassene.

Veiledning

01
Slik kommer du godt i gang 6 Trinn

Når du har bestemt deg for terrassens plassering, og størrelsen, markeres området med et par snorer. Se tipsboksen.

Du kan lage terrassen i den høyden som passer deg, men du skal være oppmerksom på eventuelle dører (som i vårt tilfelle), tilstøtende arealer og variasjoner i høyden på terrenget.

Forarbeidet til terrassen er stort sett det samme som når du skal legge heller. Men da vi her også skulle ha plass til de 148 mm høye bjelkene som terrassen skal hvile på, inngår det et ekstra stort gravearbeid i prosjektet. Omrammingen med stein hindrer kontakt mellom terrassebord og jord.

Du må regne med å grave ned til ca. 30 cm under ferdig nivå. Det vil si at all moldjorda må graves vekk - helt ned til fjell eller mer stabile jord eller gruslag. Er mold-laget tykkere enn det som er nødvendig å grave ut, må du fylle opp med knust stein.

1

Spenn opp ei snor, og grav vekk moldjorda. Den ferdige utgravingen skal være ca. 30 cm dypere der terrenget er høyest hvis du skal ha terrassen ned i nivå med terrenget.

2

Sett en påle midt i utgravingen, og sag den av i ferdig høyde. Høyden kan du hente ved å bruke f. eks. et slangevater - en gjennomsiktig slange som du delvis fyller med vann.

3

Fyll opp med knust stein (kornstørrelse fra 0 til 32), til høyden er 30 cm under ferdig nivå. Avslutt med 5-7 cm vanlig fin leggesand (eller 0-8 mm subbus), og tromle godt igjennom området.

4

Høyden kontrolleres med et langt vater på pålen i midten og en meterstokk. Legg ut et par rette lirer, og pass på at det er et fall på ca. én cm per meter vekk fra bygningen.

5

Lirene justeres slik at sanden trekkes av 25 cm under den ferdige terrassen. Vi har brukt firkantede jernprofiler oppå sanden og et bord som passer mellom lirene. Du kan også bruke jernrør og grave dem ned i sanden og så bruke et rett bord eller ei rett skinne.

6

Hele området dekkes med fiberduk. Duken holder på sanden og hindrer ugress under terrassen. Duken gjør det også mulig å tegne direkte på bakken - en fordel når du skal plassere støttene.

02
Den bærende konstruksjonen 4 Trinn

Terrassen hviler på 48 x 148 mm trykkimpregnerte bjelker (B) som hever terrassen nok over jord til at alle typer materialer, også vanlige grønne trykkimpregnerte, kan brukes. Det skal være 40-70 cm mellom bjelkene - avstanden avhenger av hvor kraftige terrassebord (D) du velger. Jo kraftigere bord, jo større spenn kan du lage. Velg rette, fine bjelker.

Bjelkene legges ut og understøttes av sementsteiner (F) og murpapp (G) per 150 cm. Vi har brukt sju cm tykke se-mentsteiner som vi fikk av naboen. Men verken størrelsen eller kvaliteten på disse er avgjørende - her kan du gå etter prisen.

Du kan nøye deg med spinklere bjelker, men da må det være mindre avstand mellom støttene. Bjelker i for eksempel 48 x 98 mm må minst ha en støtte for hver 120 cm. Er det for langt mellom støttene - eller dersom du bruker for tynne bjelker - risikerer du at terrassen gynger.

Du trenger ikke å behandle de trykkimpregnerte bjelkene - de vil vare i minst 30 år. Vi har likevel valgt å gi oversiden av bjelkene et strøk trebeskyttelse i samme farge som terrassebordene.

1

Gå forsiktig når du beveger deg oppå fiberduken og underlaget som er avrettet. Merk opp direkte på duken hvor steinene skal plasseres.

2

Begynn med å legge skråbjelken (C) på plass på steinene. De øvrige bjelkene (B) sages til på mål. Den ene enden sages i en vinkel som passer opp mot tverrbjelken.

3

Legg minimum et lag tjærepapp inn mellom bjelkene og steinene. Små høydeforskjeller utlignes med flere lag papp. Alle bjelkene skrus fast til tverrbjelken med 2 x 100 mm lange skruer.

4

Er ikke bjelkene lange nok, kan du skjøte dem med et spikerblikk (hullplate) på begge sider. Hvis ikke bjelkene skjøtes på en stein, må du legge en ekstra støtte under skjøten.

03
Vi legger terrassebordene 5 Trinn

Du kan naturligvis velge andre typer terrassebord enn de som er brukt her. Det mest vanlige er trykkimpregnerte bord av furu som kan kjøpes overalt. Bildene viser et eksotisk alternativ med bangkirai-mahogni - et hardt, mørkt treslag som fra naturens side inneholder stoffer som hindrer råte og sopp. Bordene har riller på oversiden, noe som gjør dem mer sklisikre - også når treet er vått.

I motsetning til et innendørs gulv skal de enkelte bordene ikke legges inntil hverandre. De legges med en liten avstand, slik at regnet kan renne gjennom. Fordi bordene ikke støtter hverandre i not og fjær, bør de være relativt kraftige. 21 mm (vanligst) kan være litt tynt. 28 mm er en solid tykkelse. Sprekken mellom bordene bør være 5-8 mm slik at de kan utvide seg eller trekke seg sammen, avhengig av fuktighetsinnholdet.

1

Begynn med å spenne ut ei snor midt over de ytterste bjelkene. Snora skal sitte så høyt at den akkurat svever når bordene ligger på bjelken.

2

Bordene sages til slik at de er noe for lange, og legges deretter på plass under snorene. La endene stikke for langt ut, og rett dem inn slik at de ligger vinkelrett på bjelkene.

3

Bruker du hardt tre som her, må du bore opp til skruene. Bruk skruer av rustfritt stål (de inneholder ikke jern som kan gi blåsvarte merker i treet), og bruk avstandsbrikker for å holde avstanden mellom bordene.

4

Når bordene er på plass, skrues de med to skruer i hver bjelke. Over de bjelkene der bordene er skjøtt, trekkes to snorer, og det settes to skruer på hver side av skjøten.

5

Når alle bordene er på plass og skrudd fast, sages sidene til med ei sirkelsag. La bordene stikke 2-5 cm ut over bjelken, og bruk ei føringsskinne eller et rett bord til å sage etter.

04
Sett ei ramme av stein rundt terrassen 5 Trinn

Ramma rundt terrassen (14 x 14 x 21 cm kantstein) tjener flere formål. Steinene stenger på en pen måte slik at vi ikke kan se inn under terrassebordene i den høyeste enden av terrassen.

I den lave enden ligger terrassen helt nede i nivå med gressplenen, og her holder kantsteinene unna jord og gress fra trevirket og sikrer god ventilasjon (se tegningen). Samtidig danner kanten ei pen ramme som utligner variasjoner i terrenget og får treterrassen til å henge fint sammen med hellene på den nordøstlige siden av huset.

Skråner terrenget så mye at en enkelt stein ikke kan utligne høydeforskjellen, må du bygge opp kanten med flere lag kantstein i den ene enden. På samme måte kan du legge opp kanten som en mur hvis hele eller deler av terrassen ligger under terrenget rundt.

1

Kantsteinene legges tørt i en blanding av sement og sand (tørrbetong) i forholdet 1:7 og helt uten vann! Blandingen legges ut langs terrassekanten nede i utgravingen.

2

Tørrbetongen trekkes av slik at høyden passer til kantsteinene. Med et stykke av bjelken og en bit av et bord er det lett å avrette slik at dybden blir helt nøyaktig.

3

Kantsteinene legges på plass, og endene limes sammen med et betonglim som egner seg til utendørs bruk. Flislim kan også brukes, hvis det det er beregnet for frostsikker liming utendørs.

4

Steinene legges på plass en om gangen. Med en stor hammer - eller steinslegge - bankes de ned i nivå. Pass også på å banke dem helt sammen slik at betonglimet får god kontakt.

5

Familien har fått en alle tiders hyggekrok med ettermiddagssol. Og vedlikeholdet begrenser seg til en omgang treolje i ny og ne for å friske opp treets naturlige farge.

Materialer

Terrassebord (25 x 145 mm, akkurat denne dimensjonen er sjelden):
• Gulv (D) – 24 m2

Trykkimpregnerte bjelker (48 x 148 mm):
• 8 bjelker (B) á 600 cm skåret på mål
• 1 skråbjelke (C), 630 cm
• 1 støttebjelke (E), 180 cm

Store kantsteiner (14 x 14 x 21 cm)
• Kant rundt terrassen (A), ca. 60 stk.

Dessuten:
• Spikerblikk og beslagskruer
• Rustfrie skruer, 4,5 x 60 mm
• Sementsteiner til oppklossing (F)
• Fiberduk
• Murpapp (G)
• Tørrbetong (H), sement og sand (1:7)
• Sand til underlag
• Betonglim
• Treolje

Pris

Ca. 600 kroner per m2 hvis du velger mahogni, og antagelig halve prisen per m2 hvis du velger vanlig trykkimpregnert.

Tegning

Slik er den nedgravde terrassen bygget opp

Bjelkene (B) ligger parallelt med 60 cm imellom, og det er maks. 150 cm mellom oppklossingene (F). Når terrassen er trekantet, skal det til en ekstra bjelke (C) på tvers til å bære bordene (D) som er skåret på skrå helt inne ved veggen. Det må også til en ekstra bjelke (E) helt inne ved terrassedøra.

Slik er den nedgravde terrassen bygget opp

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Terrasse