Fiks hullet i gipsplaten

Et stygt hull i en gipsplate kan lett fikses, slik at reparasjonen blir helt usynlig.

Ved hjelp av tømrervinkelen strekes det opp til et lite stykke gipsplate som kan dekke hullet. Deretter skjæres stykket ut med en håndsag. Her skal vi bruke to like store stykker, så når det første stykket gipsplate er skåret til, benyttes det til å streke opp det neste med.

Bruk en håndsag

Da er du sikker på at de får samme størrelse. Den ene platen holdes opp foran midten av hullet, der omkretsen strekes opp. Til å sage ut stykket, bruker vi en gammel håndsag. Her er det en fordel å holde den ene hånden på bladet, så sagen blir mer stabil.

Alternativ til håndsagen

Når du først er kommet gjennom de to lagene med gips, går resten av sagejobben uten problemer. Som et alternativ til håndsagen kan du bore et hull i det ene hjørnet. I hullet er det akkurat plass til et baufilblad, som brukes til å sage langs oppstrekingen.

Kantene avfases

Når det er skåret gjennom begge platene, skal alle kanter skrås. Det gjøres med en skarp hobbykniv. Skråskjæringen sikrer at det senere kan sparkles mellom veggen og tettingen, så overgangen blir usynlig.

Tetningsbitene må ha noe å sitte i. Derfor holder vi opp et bord til hullet og streker opp så det blir cirka 10 cm lengre enn hullet. Det skjæres ut tre biter i samme lengde.

Bordene lirkes inn mellom den innerste gipsplaten og isolasjonen. De skal plasseres slik at de både kan skrus fast i veggen og det er plass til å feste tetningsbiten.Bordet skrus fast med vanlige gipsskruer. Det samme gjentas med bordet i bunnen og i midten av hullet.

Den første tetningsbiten kan nå skrus i. Merk deg at det er laget en pil, som viser hvilken vei platen skal vende. Kantene på den andre biten skal skråskjæres, som kantene i hullet, så det senere kan sparkles.

Siste plate

Den ytterste platen skrus fast med gipsskruer. Skruene må være minimum 41 mm, slik at de kan få ordentlig tak i bordet. Føres tommestokken over tetningsbiten, er det tydelig at den er i nøyaktig samme nivå som veggen. Nå skal det bare sparkles, og reparasjonen er utført.

LES OGSÅ: Slik velger du riktig gipsskrue!

    Akkurat nå leser andre ...