Slik velger du riktig gipsskrue!

Når vi snakker om gipsskruer, kan vi grovt sett dele dem i to kategorier. Se hvilken gipsskrue du skal velge til prosjektet ditt.

Gipsskruer: Det er viktig at du bruker riktig gipsskrue når du jobber med gips.

Det er viktig at du bruker riktig gipsskrue når du jobber med gips.

Når vi snakker om gipsskruer, kan vi grovt sett dele dem i to kategorier:

En gipsskrue som brukes når du bygger en gipsvegg eller et gipstak. Disse skruene til gipsplater kalles også gipsplateskruer, og skruene har til formål å holde gipsplatene fast mot underlaget – som regel et skjelett av tre eller stål.

En gipsskrue som brukes når forskjellige emner skal monteres i/på gipsplatene – for eksempel ved opphenging av bilder eller lamper.

Gipsskruer – når du bygger med vanlige gipsplater

Når du bygger med vanlige gipsplater, skal hodet til gipsskruen undersenkes i platen, slik at du etterpå enkelt kan sparkle deg til en helt plan gipsvegg.

Samtidig skal ikke gipsskruen ødelegge pappen som holder sammen platen. Skjer det, mister gipsskruen nemlig taket i platen, slik at den ikke lenger kan holdes fast mot underlaget.

LES OGSÅ: Slik sparkler du gipsplater

Gipsskruens oppbygging

A:

Gipsskruer til stålskjelett har fine gjenger. De går helt ut på spissen, slik at gipsskruen enklere kan bryte gjennom de harde stålprofilene.

B:

Gipsskruer til treskjelett har grove gjenger. Det gir et godt og sikkert grep i myke trelekter.

Gipsskruens hode er ofte trompetformet, slik at det enkelt kan undersenkes i platen uten å ødelegge pappen.

Gipsskruens gjenger skal ikke holde i platen men er i stedet tilpasset underlaget som gipsplaten skal skrus fast til. Til stål er det behov for fine gjenger, mens skruer til tre skal ha grovere gjenger.

Gipsskruens lengde bestemmes av om den skal gjennom én eller to gipsplater, samt om den skal gripe i tre eller stål.

I stål skal gipsskruen bare gjennom profilen for å få godt tak. I tre skal skruen skrus inn et stykke, for at skruen skal få et skikkelig grep.

Gipsskruer – når du bygger med spesialgips

Gipsskruer: Gipsskruer til fibergips har spesielle gjenger, for å kunne skjære seg gjennom den harde platen uten at den sprekker.

Gipsskruer til fibergips har spesielle gjenger, for å kunne skjære seg gjennom den harde platen uten at den sprekker. Under hodet erstattes gjengene av freseriller, som letter undersenkingen i den kompakte platen. I tillegg er hodet også smalere enn på gipsskruer til vanlige gipsplater.

Spesialgips, for eksempel fibergips, er vesentlig hardere enn en vanlig gipsplate. Derfor skal du også bruke andre gipsskruer.

Gipsskruene til den harde gipsen har typisk et mindre hode, som er lettere å undersenke i platen. I tillegg har gipsskruen ofte motsatte gjenger (freseriller) rett under hodet. Det letter undersenkingen og sikrer at gipsplaten presses mot underlaget, slik at platen ikke sprekker når gipsskruen skrus inn.

Når det gjelder gipsskruens lengde, brukes de samme reglene som for vanlige gipsskruer.

Slik skrur du gipsskruen i riktig dybde

Når du monterer gipsplater er det viktig at skruene monteres i riktig dybde.

Det gjøres enklest med en spesiell skrumaskin for gipsskruer.

En billigere løsning er en spesialbits, som passer i en vanlig skrumaskin.

LES OGSÅ: Slik bygger du din egen gipsplateheis

Gipsskruer til opphenging

Gipsskruer: Gipsskruer til oppheng uten bruk av plugger har veldig grove gjenger, som kan gripe i den porøse platen. Et eksempel er denne Wall Dog fra DeWalt. Skal du henge opp tunge ting, bør du dog velge en spesiell gipsplugg eller et gipsanker.

Gipsskruer til oppheng uten bruk av plugger har veldig grove gjenger, som kan gripe i den porøse platen. Et eksempel er denne Wall Dog fra DeWalt. Skal du henge opp tunge ting, bør du dog velge en spesiell gipsplugg eller et gipsanker.

Mens gipsskruer til montering av gipsplater skal gripe i noe bak platen, skal gipsskruer til opphenging uten bruk av plugger gripe i selve platen. Det krever veldig grove gjenger.

Bæreevnen er likevel begrenset, fordi kjernen til gipsplaten er relativt porøs. Skal du henge opp tunge emner på en gipsvegg, anbefaler vi derfor at du bruker en gipsplugg eller et gipsanker, som på den ene eller andre måten danner et hold på baksiden av gipsplaten.

Varianter av gipsskruer

GIPSSKRUE TIL TRE

 • Bruk: Innfesting til treskjelett.
 • Ute eller inne: Innendørs.
 • Gjenger: Grove eller Hi-Lo (High-Low).
 • Overflate: Elforsinket, kromatisert eller fosfatert.
 • Spiss: S-spiss eller nålespiss.
 • Annet: Fås både løse og på bånd.

GIPSSKRUE TIL STÅL

 • Bruk: Innfesting til stålskjelett.
 • Ute eller inne: Innendørs.
 • Gjenger: Fine eller Hi-Lo (High-Low).
 • Overflate: Fosfatert.
 • Spiss: Nålespiss eller borespiss.
 • Annet: Fås både løse og på bånd.

SKRUE TIL FIBERGIPS

 • Bruk: Undersenket innfesting av fibergips til stålskjelett.
 • Ute eller inne: Innendørs, også våtrom.
 • Gjenger: Hi-Lo (High-Low).
 • Overflate: Fosfatert.
 • Spiss: Nålespiss eller borespiss.
 • Annet: Fås både løse og på bånd.

RUSTFRI GIPSSKRUE

 • Bruk: Gipsplater på tre der rustbeskyttelse er nødvendig.
 • Ute eller inne: Innendørs
 • Gjenger: Hi-Lo (High-Low).
 • Overflate: Ruspertbelagt rustfri stålskrue.
 • Spiss: Vanlig.

GIPSSKRUE/-PLUGG

 • Bruk: Opphenging på monterte gipsplater.
 • Ute eller inne: Innendørs
 • Gjenger: Veldig grove.
 • Spiss: Spesialspiss.
 • Annet: Fås i metall og nylon. Pluggen skrus i før opphengsskruen monteres.

FESTESKRUE TIL GIPS

 • Bruk: Montering på gipsplater.
 • Ute eller inne: Innendørs.
 • Gjenger: Hi-Lo (High-Low).
 • Overflate: Elforsinket.
 • Spiss: S-spiss.
 • Annet: Krever ikke forboring eller plugger.

  Akkurat nå leser andre ...