Når er grusen stampet hardt nok?

Spørsmål

Jeg har lest at jeg skal stampe gruslagene når jeg skal legge ny steinbelegning, men hvordan vet jeg at jeg har stampet hardt nok?

Svar

Når du begynner å komprimere den løse grusen, trekker maskinens metallplate i bunnen ganske dype spor, til du har gått over noen ganger.

Men når platevibratoren begynner å hoppe og slå tilbake, og du kan gå på gruslaget uten at det synker, er det stampet hardt nok. Med andre ord skal du bare begynde i en ende, bevege maskinen rundt på gruslaget i sirkler og føle deg litt frem.

En tommelfingerregel du kan ha glede av å kjenne, er at bærelaget vil sette seg omkring 5 cm for hver 20 cm grus du fyller på. Hvis du begynner med å legge ut et gruslag på 20 cm, vil det altså bare være 15 cm tykt etter at det er komprimert.

LES OGSÅ: Slik legger du en fast bunn under belegningen

PLATEVIBRATOR TIL INNKJØRSEL

Til å komprimere gruslagene i en innkjørsel anbefaler vi at du bruker en platevibrator på minst 80 kg. Den koster et sted mellom 300 og 500 kroner i døgnet å leie

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Sand og grus