Slik legger du en fast bunn under belegningen

Når du legger belegningsstein, er en fast og stabil bunn helt avgjørende. Gjør du det riktig fra starten av, får du et jevnt og langtidsholdbart resultat.

En hagegang og en terrasse stiller ikke like høye krav til underlaget som en innkjørsel eller en parkeringsplass til bilen, men felles for alle belegninger er at det gjelder å komme riktig i gang fra begynnelsen.

En helt fast og stabil bunn er en garanti for et jevnt og holdbart resultat.

Her gjennomgår vi trinn for trinn hvordan det skal gjøres.

Slik sikres en helt fast bunn

1

Først avgrenser du området med påler, som du trekker snorer mellom. På pålene markerer du belegningens planlagte høyde med det valgte fallet (vanlig fall er 1,5 cm per meter).

2

Hvor langt ned i bakken du må grave, avhenger først og fremst av hva belegningen skal brukes til. Til en terrasse skal du cirka 35-40 cm ned. Til en innkjørsel skal du grave vekk 50-60 cm.

3

Til små områder, for eksempel en hagesti eller en liten terrasse, kan du grave med en spade. Til en stor terrasse eller en innkjørsel der du skal dypere ned, anbefaler vi en minigraver.

4

Selv når jorden er fjernet, kan du risikere at ganger etter maur og mus fortsatt gjør underlaget porøst. Er det tilfellet, kan det lønne seg å stampe med en jordstamper, også kalt jordloppe.

Fakta om bunnsikring

Nederst under en belegning har du råjorden. Hvis den er veldig leirete, og derfor ikke i stand til å avlede nedsivende vann, skal du begynne med en bunnsikring, eller et forsterkningslag, som det også heter.

Bruk en grustype med kornstørrelse fra 0 til 90 mm. Det kan være knust stein, knust betong eller naturgrus, som på bildet. De store steinene gjør gruslaget kompakt, samtidig som det tillater vanngjennomtrenging.

Gruslagets tykkelse avgjøres av hva du skal bruke den ferdige belegningen til. En innkjørsel som skal tåle tung belastning fra biler, kan gjerne ha et 30 cm tykt forsterkningslag i bunnen.

LES OGSÅ: Velg riktig grus!

Slik komprimeres grusen

1

Grusen du skal bruke helles/spas ut i passende lagtykkelse og fordeles. Er ikke grusen for grov, er det greit å bruke en asfaltrake, men en vanlig jernrive kan også fint brukes.

2

Grusen setter seg cirka 5 cm per 15 cm grus når den komprimeres. Mål avstanden opp til snoren du skal bruke til å bestemme ferdig høyde på belegningen, og fyll på hvis det er nødvendig.

3

Gruslaget komprimeres med en platevibrator. Du skal kjøre over hele flaten flere ganger, tre runder er en god regel. Kjør i begge retninger på skift, gjerne med en overlapp mellom lengdene.

Verktøy

Gjør den tunge jobben lettere

PLATEVIBRATOR
Skal du bare komprimere sand og grus, kan du klare deg med en modell på 100 kg, hvis du kjører over i flere omganger med en god overlapping. Men skal du også bruke den på den ferdige belegningen, bør du ha en modell på minst 200 kg.

MINIGRAVER
Når du graver ut til innkjørsel eller en terrasse, skal det fjernes overraskende mye masse. En terrasse på 20 m2 krever fort at du graver vekk 7 m3 jord. Det er mye å grave med spade, så la minigraveren gjøre den tunge jobben på en formiddag.

JORDLOPPE
En jordloppe er uovertruffen til å stampe råjord. Den banker sammen for eksempel museganger, og sikrer at bunnen blir så fast at det ikke blir setninger i belegningen.

MOTORISERT TRILLEBÅR
Sand og grus er tungt. Har du et stort prosjekt, som en innkjørsel, sparer du mye krefter på å flytte materialene med en trillebår med motor og selvtipper.

STAMPESTOKK
Langs kanter er det vanskelig å komme til med platevibratoren, så her gjøres komprimeringen manuelt. En hjemmelaget stampestokk, av en stolpe med en tverrstang som håndtak, fungerer godt.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Steinlegger