Å kalle en gulvsparkelmasse for selvnivellerende er en sterk overdrivelse. Det vil alle som har prøvd å sparkle seg til et plant gulv kunne skrive under på.

Det er helt riktig at de lettflytende sparkelmassene man bruker til å rette av gulv med, jevner seg litt ut ved egen vekt. Men du kan ikke bare helle en porsjon selvnivellerende sparkelmasse ut midt på gulvet, overlate resten til tyngdekraften og dagen etter trå inn på et fullstendig plant og 100 prosent vannrett gulv, som du bare kan legge et teppe eller parkettgulv rett på. Slett ikke. Selv om du gjør et velment forsøk på å hjelpe den halvflytende massen i gang, risikerer du fort at gulvet ditt likevel ender opp med å være mer bulete og skjevt enn tidligere.

LES OGSÅ:Hva kan mikrosement brukes til?

Viktig å være nøyaktig

Men selvfølgelig kan du skape et plant og vannrett gulv med en selvnivellerende sparkelmasse. Det er jo det de fiberforsterkede finkornede massene er laget for. Det krever bare at du vet hvordan du skal bruke dem, og at du er veldig nøyaktig under arbeidet. Det gjelder naturligvis når du blander opp massen, for blir den for tykk så fordeler den seg rett og slett ikke nok, og blander du for mye vann i den, blir den ikke sterk nok.

Dekk hele gulvet med selvnivellerende sparkelmasse

Men den rette blandingen er bare én enkelt av de mange ingrediensene som kreves for å kunne bygge opp et plant gulv uten å basere seg på bare flaks. Du må også være klar over at det ikke nytter bare å fylle litt selvnivellerende sparkelmasse i de verste hullene. Hele gulvet skal dekkes.