Forsink regnet med grønne tak

Grønne tak bidrar til å hindre at kloakksystemet renner over. Les hvorfor, og lær mer her.

• Forlenger takets levetid
• Gavner klimaet
• Avlaster kloakksystemet

Det å ha et grønt tak på huset er ingen nyhet. Grønne tak har vi hatt på gamle hus av både tømmer og stein i mange hundre år – og for mange er ikke ei hytte ei hytte, uten torv på taket. Men det som er nytt, er en ny form for grønne tak. De legges ut som flate matter, der det grønne har grodd på et nett. Det gir et solid tak som nesten ikke krever vedlikehold. I tillegg har taket lang levetid.

Disse såkalte Sedummattene gjør det enklere å legge et grønt tak, og de finnes i flere varianter. Felles for alle, er at de er bra for klimaet og skånsomme mot kloakksystemet. Ved et skybrudd holder de nemlig så lenge på vannet, at kloakksystemet blir belastet mindre.

Spørsmål & svar

Skal et grønt tak pleies?
Et tak med gress, trær og busker må pleies, mens de nye Sedumtakene ikke trenger pleie. De skal bare ha et ettersyn et par ganger i året.

Blir det ikke kaldt i huset med et slikt plantetak?
Nei, det grønne taket isolerer om vinteren og kjøler huset om sommeren.

Hvorfor belastes kloakken mindre?
Fordi taket kan holde igjen opp mot 80 prosent av det regnvannet som faller på det, i stedet for at vannet renner direkte ned gjennom takrennen og ut i et allerede hardt belastet kloakksystem.

Hvordan med CO2?
Et grønt tak produserer oksygen, og plantene fanger CO2 - mellom 2 og 6 kg CO2 per kvadratmeter i året. Et grønt tak bidrar dermed til å bedre CO2-regnskapet.

Hvorfor er det en god ide med grønne tak midt inne i byen?
Fordi de både virker støydempende og binder forurensing i form av partikler som flyr rundt i luften.

Hva gjør jeg hvis noe av taket dør?
Hvis det er deler av taket som dør, skal du opp og sjekke dreneringen. Hvis den er tett, slik at overskytende vann ikke ledes vekk og ned i takrennen, vil røttene stå konstant i vann og råtne, og plantene vil dø. Hvis det skjer, skal de døde områdene fjernes, dreneringen renses og nye matter legges på.

Kan jeg legge sedumtak rett på et papptak?
Nei, fukten vil bryte ned takpappen. Et grønt tak krever et vanntett belegg i form av en spesiell folie. Den holder vann og røtter vekk fra taket.

Kan jeg gå på sedumtaket?
Det kommer an på hvilken taktype du har, men et skrått Sedumtak kan du fint gå på hvis du er litt forsiktig.

Må kommunen blandes inn?
Det er alltid greit å sjekke med kommunen, ettersom det kan være lokale forhold som bestemmer hvordan taket skal se ut. Det kan også være regler for hvilke takmaterialer som kan brukes der du bor.

Hvor lenge holder taket?
Lenger enn et normalt tak, fordi den vanntette delen av taket ikke utsettes for UV-stråler.

Hvor mye veier et grønt tak?
Et moderne grønt tak veier mellom 50 og 120 kg per kvadratmeter i våt tilstand. Til sammenligning veier et teglsteinstak vanligvis opp til 45 kilo per kvadratmeter.

Kan jeg legge det selv?
Det kan du gjerne gjøre, men du bør alliere deg med en dyktig rådgiver. Det er blant annet viktig at oppbyggingen av underlaget er tilpasset den aktuelle takvinkelen på huset ditt. Vær også oppmerksom på at det følger med en garanti, hvis du får en profesjonell til å legge det grønne taket.

Her er det et sykkelskur som er utstyrt med grønt tak av Sedummatter.

Hva er et grønt tak?

Et grønt tak er et tak som er dekket av en eller annen form for beplantning.

I storbyene blir det noen steder anlagt hager på taket av store bygninger. Et grønt tak kan også bare være et takbelegg på et lite sykkelskur. Grønne tak kan med andre ord spenne over mange forskjellige ting.

De store byhagene med busker, trær og gressplener krever mye stell, og kalles intensive tak. På grønne skråtak, som er det vanligste, her i landet er det mer praktisk med tak som ikke skal pleies, såkalte ekstensive tak.

Tidligere tiders langhårede gresstak, som på sæterhus, er det fortsatt mange av, spesielt på hytter rundt omkring. De krever en veldig solid takkonstruksjon, fordi de kan veie over 150 kg per kvadratmeter når de er gjennomvætet.

Den moderne varianten av grønne tak, er Sedum-matter med forskjellige typer bergknapp. De blir ikke særlig høye, og krever lite pleie, bortsett fra litt vann hvis vi har en veldig tørr sommer.

Grønne tak brer seg også til storbyene, der de skåner kloakksystemet, og i enkelte tilfeller også fungerer som hager.

Plantetyper på grønne tak

Det moderne er en blanding av forskjellig bergknapp og andre sukkulenter, det tradisjonelle er gress og torv.

På moderne, grønne tak, brukes de såkalte Sedummattene. Sedum er latinsk betegnelse for bergknapp, og mattene består av et nett, der det er plantet en blanding av forskjellige typer bergknapp.

Bergknapp er såkalte sukkulenter; en samlebetegnelse for planter som lagrer store mengder vann i sine tykke blader.

Mattene finnes i mange varianter, men kan grovt sett deles inn i to hovedtyper: de rene Sedummattene og varianter med andre planter.

De rene Sedummattene gir en byggehøyde på rundt fem centimeter, og veier omkring 50 kilo per kvadratmeter.

Varianter der det også inngår ville planter og gress, gir et mer fargerikt tak, med blomster som skifter farge og karakter i løpet av året.

Vedlikeholdet av de to typene er minimal. Ofte anbefales én til to årlige inspeksjoner. Begge typer selges ofte med både vekstgaranti og en 25 års produktgaranti - altså helt på linje med andre normale takbelegg.

Sedummatter hører til blant de lette typene av grønne tak. De er enkle å arbeide med, og de er robuste.

Hva koster et grønt tak?
Plantemattene, inkludert underlag og drenslag koster anslagsvis rundt 500 kroner per kvadratmeter. For et hus med et takareal på 120 kvadratmeter kommer selve takbelegnings-delen dermed til å koste cirka 60 000 kroner. I tillegg kommer utgifter til arbeid.

Hvor mye vann tar taket opp?
Som en tommelfingerregel sier man at taket opptar ca 50 prosent av regnvannet som faller ned på takflaten, men det kan oppta inntil 80 prosent.

Når er det best å legge taket?
Grønne tak skal helst legges på våren, etter at du er sikker på at det ikke kommer flere frostnetter. Når mattene er lagt, vannes taket godt, før du gjødsler det.

Hvor mange år holder taket?
Et grønt tak har veldig lang levetid - nesten på nivå med teglstein. Taktypen er forholdsvis ny her i landet, men lenger sør i Europa, f.eks. i Tyskland, finnes eksempler på grønne tak av sedummatter som er 30 år gamle, og fortsatt i god stand.

To tak av Sedummatter kan se veldig forskjellig - avhengig av typen.

Hvordan er et grønt tak bygget opp?

Oppbygningen av et moderne grønt tak, skiller seg i prinsippet ikke mye fra andre taktyper. Konstruksjonen skal kunne bære vekten, og akkurat som med et moderne tak med stein, kreves et helt tett undertak.

Et grønt tak med Sedummatter består av flere lag. Nederst et fast undertak, med et vanntett belegg i form av en kunststoff membran. Løsningen ligner et tradisjonelt undertak. Membranen hindrer vann og planterøtter i trenge ned på undertaket.

Oppå membranen legges et drenerende lag med fordypninger. Dels sørger det for at planterøttene ikke står i vann hele tiden, og dels holder det på en del overskuddsvann, som plantene deretter kan suge av senere.

Oppå drenslaget ligger et såkalt vekstlag, i form av jord som er spesielt egnet for de plantene som taket skal dekkes med.

Øverst avsluttes det med Sedummatter, som er grodd sammen gjennom et kunststoff nett. Mattene settes fast til hverandre, men kan av naturlige årsaker ikke spikres fast til taket. Det er likevel ingen fare for at de flyr avgårde i hard vind, noe som ellers kan være tilfelle med andre typer tak. En voldsom orkan, som river av tunge takstein, kan selvsagt også blåse vekk Sedum-mattene - men i slikt vær er alle tak utsatt, uansett type.

Hvilke fordeler og ulemper er det med grønne tak?

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Tak