Det å ha et grønt tak på huset er ingen nyhet. Grønne tak har vi hatt på gamle hus av både tømmer og stein i mange hundre år – og for mange er ikke ei hytte ei hytte, uten torv på taket. Men det som er nytt, er en ny form for grønne tak. De legges ut som flate matter, der det grønne har grodd på et nett. Det gir et solid tak som nesten ikke krever vedlikehold. I tillegg har taket lang levetid.

Disse såkalte Sedummattene gjør det enklere å legge et grønt tak, og de finnes i flere varianter. Felles for alle, er at de er bra for klimaet og skånsomme mot kloakksystemet. Ved et skybrudd holder de nemlig så lenge på vannet, at kloakksystemet blir belastet mindre.