Slik legger du gress på taket

Alt tyder på at det med klimaforandringene vi opplever vil falle mer vann i fremtiden. Med et grønt tak er du godt rustet, ettersom det kan fange halvparten av vannet som faller. Det er i tillegg enkelt å legge og ikke avskrekkende dyrt.

Sedumtak: Slik legges sedumbrett

Et sedumtak passer stort sett seg selv. Det skal bare etterses 1-2 ganger i året.

Det er mange gode grunner til å velge et grønt tak. Du får et levende tak med et naturlig og variert utseende, samt en lang levetid på cirka 50 år. Et grønt tak er også et miljøriktig og klimavennlig valg.

Et sedumtak kan nemlig holde på regnvann som faller på takflaten, slik at det ikke renner ned i allerede overbelastede avløpssystem. Et sedumtak kan holde igjen cirka 50 prosent av nedbøren som faller. Et grønt tak bidrar også positivt til CO2 -regnskapet, fordi plantene produserer oksygen samtidig som de opptar CO2. Taket er dessuten isolerende om vinteren og kjølende om sommeren, i tillegg til at vekstene på taket virker støydempende. Taket har også lang levetid, og vedlikeholdet er lite.

I sum er alt dette argumenter som gjør at sedumtak er blitt et attraktivt alternativ for flere og flere.

LES OGSÅ: Vil du lese mer om tak? Her har vi samlet alle våre artikler om tak.

Oppbygging

Et sedumtak kan legges på både et flatt tak og på tak med helling. I utgangspunktet skal undertaket bygges som ved et “vanlig” tak. Likevel kreves det en spesiell aluminiumsskinne med drenshull ved takfoten og en vann- og rottett folie, før sedumen legges.

Sedumtak: Oppbygning
  1. Bærende undertak
  2. Vann- og rottett folie
  3. Takfot
  4. Aluminiumskant med drenshull
  5. Gummiduk (1 mm)
  6. Sedumbrett

Slik legges sedumbrett

Her legges et sedumtak med sedumplanter i 60 mm høye brett. Det finnes også høyere brett, som holder bedre på vannet, til bruk på brattere tak.

Plantene skal ikke fjernes fra brettene, og brettene legges rett oppå den underliggende membranen, der de skaper et tett og grønt tak med en gang. Brettene legges forskjøvet i forhold til hverandre for penest resultat. Må du tilpasse brettene, gjør du det enkelt med en isolasjonskniv. Alternativt kan du bruke en gammel håndsag.

LES OGSÅ: Forbered huset ditt mot regnskyll

1. Sedumbrettene leveres på pall. Brettene inneholder jorden plantene vokser i. Taket skal legges så raskt som mulig, og senest 48 timer etter levering, for at plantene skal få best mulig vekstbetingelser. Før taket legges, skal du sjekke at gummimembranen er intakt, at takfoten og kantavslutningene er i orden og at avløpet er på plass.

2. Legg brettene oppå gummimembranen. Vær forsiktig, så membranen ikke går i stykker. Brettene legges i forband, altså litt forskjøvet i forhold til hverandre, så tett sammen som mulig, Da kan plantene vokse sammen til én sammenhengende flate. Det gjør taket stabilt og best mulig i stand til å absorbere vannet.

3. Tilskjæring av sedumbrettene gjøres enklest med en isolasjonskniv. Ikke skjær brettene oppå membranen, men på et underlag som ikke kan gå i stykker. Hvis membranen blir ødelagt, risikerer du fukt og råte i den underliggende trekonstruksjonen.

4. Ikke bruk tilskårede sedumbrett mot aluminiumskanten ved ytterkanten av taket. Løvfangere og drenshull risikerer å bli tettet igjen, hvis du bruker brett som er skåret til mot skinnene. Brettene legges alltid slik at den tilskårede siden vender opp og inn mot de andre sedumbrettene.

Forskjellige typer planter

Bergknappslekten (sedum) består av cirka 400 arter, så det finnes egentlig utallige muligheter for variasjon i et sedumtak. Plantenes naturlige voksested er typisk på fjell og klipper, der de er vant til å klare seg under ekstreme forhold med både kulde, varme, vind også videre. Sedumplanter passer altså stort sett seg selv.

Her er en variant med mange ville blomster, slik at du nærmest får et blomstrende tak.

Du kan også få et tak som består av bare grønne sedumplanter.

Her er en variant med blomster som tiltrekker seg bier.

Det finnes også planter som suger til seg ekstra mye vann.

    Akkurat nå leser andre ...