Tett hullet i pipa

Da hullet ikke skal brukes, må den gamle røykrør-innføringen fjernes. Den er for mange år siden murt fast i skorsteinen, så det er nødvendig å bruke en meisel for å få hull.

Men det gjelder å gå forsiktig til verks, slik at du begrenser pusskadene på veggen.Når røykrør-innføringen er fjernet, må det feies rent rundt hullet. Men pass på at det ikke faller for mye stein og mørtel ned i skorsteinen.

For å oppnå et godt sluttresultat, må all løs puss bankes av før det igjen feies rent.Mureren bruker ferdigblandet murmørtel, som bare skal tilsettes vann. Mørtelen og vannet blandes til en passe fast konsistens.

Du må bruke et par murstein til å tette hullet. Fagmannen holder mursteinen opp til hullet, så han kan se hvor den skal deles. Fagmannen deler steinen med en murhammer, men du kan også skjære over den med en vinkelsliper.

Før steinene mures i, må det forvannes med en liten slammekost. Mureren legger mørtel på den ene siden av steinen og i bunnen av hullet, før steinen legges på.

Fugen på den andre siden fylles også med mørtel.For å tette hullet helt må det brukes enda en stein, som tilpasses på samme måte som før. Det fordeles et jevnt lag mørtel på steinen som er lagt. Her må du passe på at det hele ikke forsvinner ned i skorsteinen.

Den andre steinen legges og justeres på plass, så den er på samme nivå som den første steinen. Mursteinene må være trukket ca. 4 mm tilbake, så det er plass til et pusslag. De siste fugene på sidene og toppen tettes med mørtel.

Reparasjonen pusses grovt opp med den resterende mørtelen. Først når mørtelen er herdet litt, kan det brettskures. Det merkes som om den har fått en liten skorpe. Det går gjerne fra 10 til 30 minutter.

Mureren bruker pussebrettet sitt til å finpusse området. Mørtelen må herde rundt en måneds tid, før det kan males på området. Vi er nå klar til å sette sammen ovnen.

LES OGSÅ: Slik kobler du et røykrør til en ny vedovn

    Akkurat nå leser andre ...