Montering av røykrør på vedovnen

VIDEO: Når du skal montere en ny vedovn, er det viktig at montering og tetting av røykrøret utføres riktig. Ellers får du ikke monteringen godkjent. Se hvordan det gjøres.

Montere røykrør - slik gjør du

Før rørene tilpasses, feies hullet rent, og skorsteinens tykkelse måles. Den er her 12 cm.

Fagmannen streker opp hvor han skal skjære over røret. Det gjør han 11 cm innpå, altså en cm kortere enn murbredden. Det er nemlig viktig at røykrør-innføringen ikke stikker inn i pipa – det kan føre til at feieren ikke godkjenner oppsettingen.

Det er en god idé å huske hørselvern og sikkerhetsbriller før du skjærer til røret med en vinkelsliper. Gradene som kommer i snittet fjernes med en fil. På den måten unngår du å skjære deg når rørene settes sammen, og feieren det samme når han gjør SIN jobb.

Stussen må mures fast i skorsteinen. Derfor forvannes hullet. Har du igjen mørtel fra før, kan du bruke resten nå. Det legges mørtel i den ytterste delen av hullet hele veien rundt. Sett røret i hullet, men skyv det ikke helt inn.

Prøv først å få inn litt mørtel mellom stussen og hullet.Du oppnår best trekk i ovnen hvis monteringen er helt tett. Derfor tar håndverkeren en håndfull mørtel og presser inn mellom rør og mur. Bruk en hanske, da mørtelen kan være hard mot hendene.

Oppussingen strykes over med en pensel, så den blir glatt og jevn. Skyv røret på plass, og prøv å fuge med litt mørtel mellom stussen og hullet.Vask de siste restene av mørtel av veggen med en fuktig pensel.

Har du litt mørtel til overs, kan du bruke det til å pusse opp muren på de stedene der du har fått slått av litt puss. Røykrør-innføringen sitter riktig, og fagmannen kan nå tilslutte ovnen. Alt grisearbeidet er nå unnagjort, så tildekkingsplasten kan fjernes. Ovnen skal så settes på plass.

LES OGSÅ: Ny glassfiberpakning i ovnsdøren

Montering av vedovn

Legger du et par kraftige kluter under ovnen, kan du dra den bortover gulvet uten at den riper opp gulv og plate. Ovnen plasseres først på øyemål. Deretter måles det nøyaktig opp så den blir stående i midten av nisjen.

Nisjen her er bygd til kakkelovn, så den er oppført i skifer, som ikke er brennbart. Derfor justeres ovnen bare slik at den står pent i midten. Sjekk avstand til brennbare sider i forhold til produsentens anvisninger. Røykrøret pakkes ut og settes på ovnen.

Som man ser, er ikke røret langt nok, så det må skjæres en stump som det måles ut til. Det måles fra overkant av røret til overkant av hullet i skorsteinen. Dette målet på 21,5 cm avsettes så på et rett rør.

Skal du skjære med en vinkelsliper, bør du gjøre det ute i det fri, da det både griser og gnistrer. De to rørene som har samme diameter, settes sammen med et skjøtestykke og monteres. Med et vater kontrolleres det om røret står loddrett, noe det gjør.

Før røykrøret monteres endelig i skorsteinen, må det tettes med glassbånd hele veien rundt. Det sikrer at det ikke kan komme falsk trekk i pipa. Så kan røret hamres forsiktig på plass med en gummihammer.

Nå forbindes rørene en siste gang. Når klutene under ovnen er fjernet, forsikrer håndverkeren seg om at ovnen stadig står i midten, i tillegg til å kontrollere at rørene fremdeles er lodd- og vannrette. Ovnen er nå riktig tilsluttet, men må godkjennes av feieren før du tar den i bruk.

LES OGSÅ: Nye steinplater til vedovnen gir bedre forbrenning

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Vedovn