Slik legger du takshingel

Takshingel er dyrere enn vanlig takbelegg, men det ser også mer eksklusivt ut. I tillegg er det enkelt å legge. Her kan du se hvordan du legger et lekkert tak av takshingel.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 uker
Pris
113.000 kroner/200 m2

Shingel er takbelegg som ligger i tunger inn over hverandre, slik at det minner om et skifer- eller et spontak. Det gir liv til noe som kunne vært en kjedelig takflate.

Intro

Takshingel

Når noen sier takbelegg, tenker du ikke eksklusivitet og finesse. Men takshingel er heller ikke takbelegg slik de fleste kjenner det. Taket er nemlig laget i “tunger”, så det ligner et skifertak, men det er like enkelt å jobbe med som annet takbelegg. Faktisk er takshingel enda enklere, fordi det ikke betyr håndtering av store, tunge ruller.

Takshingel krever riktige forhold

Nøkkelen til suksess med takshingel ligger i grundige forberedelser. Det er viktig at undertaket er klart til å få lagt takshingel på, og du må forsikre deg om at det er målt opp etter alle kunstens regler. Dessuten spiller været en rolle, fordi du ikke bør legge takshingel hvis temperaturen er under 10 grader. Det skal heller ikke være stekende varmt. Rundt 16-20 grader er en ideell temperatur når du skal legge takshingel.

Takshingel uten spikerpistol er et mareritt

Takshingel skal spikres fast til undertaket, og til den oppgaven bør du unne deg en spikerpistol som er laget til å skyte spiker i takpapp. Du kan leie eller låne en, hvis du ikke ønsker å kjøpe en selv. Et hus med 200 m2 shingeltak krever rundt 6000 spiker. Da blir alternativet med en hammer ikke så veldig interessant.

Takshingel i mange farger

Når du har funnet ut at du vil ha et shingeltak, må du selvfølgelig også velge takets farge. Takshingel fås i mange andre farger enn svart, og mønstrete takshingel er også en mulighet.

Shingeltak har en sterk kjerne

Takshingel er et sterkt og holdbart tak, fordi kjernen i takshingel består av en sterk glassfilt, som er impregnert og belagt med modifisert bitumen. På overflaten har takshingel et lag med asfalt og skifergranulat, som beskytter mot ultrafiolett lys. I tillegg til å være billig og slitesterkt, utmerker takshingel seg også med å være enkelt å legge.

Shingeltaket er litt dyrere enn tradisjonelt 2-lags takbelegg, men det er lettere å legge, fordi det bare skal legges ett enkelt lag. Dog forutsatt at taket er brattere enn 18 grader. Mellom 15 og 18 grader må du bruke underlagsbelegg.

Veiledning

01
Oppstart 4 Trinn

Før du begynner å legge shingel på taket, er det en god idé å trekke opp et antall streker fra vindski til vindski, parallelt med møne og takfot. Da har du hele tiden noen målepunkter å forholde deg til når du arbeider deg opp mot mønet med takshingelen din. Sjekk heller en gang for mye enn en gang for lite, slik at rekken av shingel flukter når du kommer til topps.

Du skal starte nederst, midt på taket, med å legge shingel. Dette skal du også streke opp med to parallelle streker, som skal være akkurat 16,6 cm fra hverandre.

1

Finn midten av taket ved å måle fra vindski til vindski, og sett en strek på takplaten hhv. nede ved foten og oppe ved mønet. Mål så 8,3 cm til hver side, og trekk to streker med en krittsnor fra møne til takfot. Her skal du begynne leggingen.

2

Fjern folien fra baksiden av den første fotplaten. Bruk fugepistolen, og legg to striper taklim på takfotbeslaget. På den måten sikrer du at fotplaten slutter helt tett mot takfotbeslaget.

3

Legg fotplaten slik at den flukter med fremkanten av takfotbeslaget og med den ene av krittstrekene. Når fotplaten flukter med streken (A), skal den første shingelen flukte med den andre streken (B).

4

Alle plater - både fotplater og shingel - spikres fast. Fotplatene skal i tillegg tettes med taklim, fordi skjøtene støtes mot hverandre, uten overlapping.

02
Gradrenner 5 Trinn

Gradrennene, som er overgangene mellom selve taket og det utbygget som er midt på, lager du av to lag vanlig tak-belegg. Du kan fint bruke en lang lengde underlagsbelegg i hver gradrenne, men det er enklere å jobbe med belegget hvis du kapper det opp i kortere biter. Begynn nedenfra, og jobb deg oppover med 5 cm overlapp i skjøtene.

Det er veldig viktig at gradrennen spikres tett i både underlagsbelegg og toppbelegg, slik at det ikke glir ned av taket på en varm solskinnsdag.

1

Lim på underlagbelegg, slik at det dekker minst 30 cm på hver side av midten. Spikre i begge sider. Hvis under-lagsbelegget ikke er helklebende, skal du lime med taklim.

2

Skjær til bunnen av belegget i flukt med takfotbeslag og fotplate. Bruk en hobbykniv og en rettholt å skjære etter, slik at du får et fint, rett snitt.

3

Legg rikelig med taklim på under-lagsbelegget i bunnen av rennen, før du legger på toppbelegget. Even tuelle skjøter i toppbelegget skal forskyves forhold til belegget under.

4

Press toppbelegget godt ned i midten av rennen, og avslutt med å spikre alle bitene tett i kanten. Når du senere legger shingel inn over gradrennen, skal skjøten tettes med taklim.

5

Underlagsbelegget er ført 50 cm opp over gradrennen. Underlagsbelegget i overleggene, toppbelegget i sidene.

03
Takflaten 4 Trinn

Før du starter leggingen, er det en god idé å merke opp på takflaten til eventuelle takhatter. Bruk en sterk signalfarge, slik at du er sikker på å få øye på avmerkingen. Det kan fint la seg gjøre å ettermontere en takhatt, men det er mye enklere å gjøre det når taket legges.

Det er små nyanseforskjeller i fargen fra shingelpakke til shingelpakke. Derfor er det lurt å åpne tre-fire pakker, og deretter blande dem godt, nesten som en kortstokk, før de legges på taket.

1

Nå skal den første shingelplaten legges. Fotplaten har du lagt etter den ene krittstreken (A). Nå skal du legge shingelen etter den andre (B). Nederste kant skal flukte med takfotbeslaget.

2

Sjekk takflaten av og til ved å se på den fra avstand. Når shingelplatene ligger riktig, dekker tungene de glatte flatene på fotplaten. Er det en som ligger skjevt, kan den rives av og byttes ut.

3

Skjær til shingelplatene ved gradrennene. Riss opp platene først, etter en rettholt eller et rett bord. Bruk det deretter som underlag når du skjærer, slik at du ikke skjærer ned i gradrennen.

4

Spikre fast shingelplaten på trekantlisten ved vindskien. Bøy shingelplaten over kanten, og skjær av platen 1 cm på nedsiden av kanten på utsiden av vindskien.

04
Takhatter 3 Trinn

Utlufting fra hhv. bad og kloakk kommer ofte opp gjennom taket. Det er nå tid for å montere de hattene du allerede har merket opp til på takplatene.

Du skal forsikre deg om at det ikke er en taksperre akkurat der du har tenkt å lage hull til takhatten. Bor først med et 10 mm bor, og sag deretter ut hullet med en alminnelig stikksag.

For å minimere kondensdannelse, kan du med fordel velge en isolert takhatt. Det er ikke den typen vi bruker her, men prinsippet er det samme.

1

Plasser takhatten på taket, og legg på taklim. Den nederste delen av hattens krage skal monteres oppå shingelen, mens den neste rekken med shingel skal limes oppå kragen.

2

Kragen på hatten skrus fast i takplaten. Deretter skjærer du til de nederste shingelene rundt hatten, og klemmer shingelen ned på plass.

3

Til slutt setter du på toppen. Du skal forsikre deg om at den er i lodd, og deretter skru den fast med de medfølgende skruene.

05
Utlufting/møne 7 Trinn

Takshingel skal legges på såkalte “kalde” tak. Det vil si på en takflate som har god lufting på undersiden, mellom takflaten og isolasjonen under. Dette sikres med lufting fra takfoten med utlufting enten ved mønet eller med såkalt krysslufting og ventiler i gavlen. Her viser vi en løsning med lufting på toppen av mønet. De viste møneplatene har et utluftingsareal på 2 x 55 cm per meter. De sørger for at det kan sirkulere luft fra takfoten, opp langs undertaket og ut i mønet.

Den viste løsningen er fra danske Jual. Tilsvarende alternativ finnes i Norge, for eksempel hos Isola.

1

Skjær toppen av takplatene, slik at du får 5 cm luft i toppen. Dette sikrer deg en ekstra utlufting av taket, i tillegg til luftingen du har fra takfoten.

2

Skjær og bøy til møneplatene i den vinkelen som passer til takets helling. Alle møneplatene skal avfettes, slik at takshingelen kan hefte til dem.

3

Den bøyde møneplaten er klar til montering. Bøy til alle platene etter denne mens du står nede på bakken. Det er mye enklere enn å gjøre det oppe på taket.

4

Skjær til den første møneplaten med en vinkelsliper, slik at den passer med skråskjæring over trekantlisten mot vindskien. Skru fast møneplaten.

5

Skru fast de øvrige platene. Merk deg snoren som er trukket 1 cm over mønet i hele takets lengde. Platene rettes inn etter snoren, og avstanden mellom snor og møne kontrolleres fortløpende.

6

Lim takbelegg på møneplatene. Når du har skrudd på møneplatene, skal du legge taklim i to striper på hver side av mønet. Belegget til mønet er en fotplate, som du deler i tre.

7

Det ferdige mønet med en utluftingsspalte. Den er nesten usynlig når du står nede på bakken.

06
Stigetrinn 2 Trinn

Feieren skal feie skorsteinen din en gang i blant, og han krever at du har en stige på taket. Samtidig skjermer en stige takshingelen fra å bli skrapt opp og ødelagt ved at den blir tråkket for mye på.

Strekk en snor fra fot til møne, og fordel avstanden mellom trinnene slik at de passer med en skrittlengde og mønsteret i shingeltaket. Fornuftige stigetrinn på taket trenger på ingen måte å skjemme det ferdige resultatet.

1

Smør taklim på baksiden av trinnene før du skrur dem fast. Bruk nok til å tette hullet rundt skruen, men ikke så mye at det klemmes ut under trinnet.

2

Skru fast trinnene til taket. Bruk de medleverte skruene med gummi-og skive, og spenn godt til. Hvert trinn skal kunne bære en fullvoksen feier.

07
Vindskibeslag 3 Trinn

Vindskiene i gavlene er av tre, og de skal selvsagt beskyttes. Etter at shingelpla-tene er ført til vindskiene, og opp over kanten, skal det settes på vindskibeslag. Det er smale aluminiumsskinner, som kan fås i hvit, svart og aluminiumsfarge.

Klipp et rett snitt på forsiden der beslaget skal bøyes over mønet. Klipp også ut på baksiden, slik at du får plass til møneplaten med ventileringen.

Beslagene klippes lett til med en platesaks, men du kan også bruke en vanlig, kraftig saks.

Beslagene skrus eller spikres fast ned i vindskiene, gjennom shingelen.

1

Press beslagene ned over vindskiene, og sørg for at de overlapper hverandre med minst et et par cm. Beslagene skrus eller spikres til vindskien. Forbor først med et lite bor for å unngå buler og skjevheter.

2

Skru fast beslagene. Gi for sikkerhets skyld alle skjøter en liten kladd taklim, slik at det blir helt tett.

3

Tilpassing av beslagene ved mønet. På innsiden skal beslaget klippes til, slik at det passer mot mønet.

Materialer

• Shingel, svart (Icopal)
• Underlags- og toppbelegg til gradrenne
• Toppbelegg til pipeinndekking
• Fot- og møneplater til shingel
• Taklim (Icopal)
• 6000 pappspiker (Paslode)
• 20 møneplater
• 20 høyre- og 20 venstrevindskibeslag, svartlakkerte
• 12 stigetrinn

Dessuten:
• 3 takhatter (Icopal)

Spesialverktøy

• Spikerpistol til pappspiker (Paslode)

Tidsforbruk

Cirka fire uker, hvis du setter i gang selv.

Pris

Du må regne med ca 30 000 kroner for cirka 200 m2 tak.

Vanskelighetsgrad

Det krever omtanke, nøyaktighet og helst en pistol til pappspiker å få et lekkert og godt resultat. Den vanskeligste delen ligger helt klart i å lage inndekkinger ved pipe og gradrenne.

Tegning

Slik starter du riktig på takflaten

På tegningen kan du se hvordan du skal merke opp med krittsnoren, slik at du har to linjer (A + B) på midten av taket å gå ut fra. Avstanden mellom de to skal være 16,6 cm. Du skal også lage to til tre streker (C), som går parallelt med takfot og møne. Disse strekene skal du bruke til å holde en rett linje, slik at øverste rekke blir helt rett langs mønet.

Slik starter du riktig på takflaten

Shingelplatene (A) føres opp langs trekantlisten (B) og over vindskien (C). Spikerne som holder vindskibeslaget (D), holder også shingelen.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...