Slik legger du takshingel

Du får et flott takbelegg, hvis du velger å legge et tak med takshingel. Shingel er skåret ut med “tunger” i mindre stykker, som gjør dem mye enklere å legge enn vanlig takbelegg på rull.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
100 kr/m2

Shingel er takbelegg som er skåret ut i mindre moduler, slik at de er enkle å håndtere. De er selvklebende, men spikres også fast.

Intro

Takshingel er et smart materiale – det er enkelt å legge, slik at du raskt kan få et nytt og flott tak til en relativt rimelig penge.

Her har vi laget en modelloppstilling av en kryssfinérplate, som vi legger takshingel på for pedagogikkens skyld. Prinsippene er akkurat de samme, uansett om det er på et “ekte” tak eller på en modelloppstilling, som her.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Takshingel

Hvis du velger et tak med takshingel, skal du være oppmerksom på at det krever en takvinkel som er brattere enn 15 grader. Hvis takvinkelen er mindre enn 18 grader, skal det et underbelegg på først. Dette taket har en vinkel på 45 bratte grader – så det er ikke nødvendig med noe underbelegg.

For å oppnå et pent resultat, er det viktig at rekkene legges helt rett, slik at alle bitene ligger med akkurat samme avstand. Det kan du enkelt sørge for med et par hjelpestreker som du kan rette inn etter underveis.

Veiledning

01
Takfotbeslag og oppmåling 4 Trinn

Før du kan sette i gang med å legge takshingel, skal du sette på et takfotbeslag nederst på taket (på takfoten). Takfotbeslaget leder vekk vann fra kanten på undertaket. I hver side skal det være vindskier, med en trekantlist på innsiden, slik at du får en tett og pen avslutning.

Hver rekke takshingel skal legges forskjøvet, i såkalt forband. Det sikrer du ved å lage to parallelle krittstreker vinkelrett på taket, som du kan legge rekkene etter.

1

Monter først takfotbeslaget ved takfoten nederst på taket. Det støtes inn mot vindskien i den ene siden, og spikres fast med cirka 10 cm mellom spikerne.

2

Sett fast en trekantlist mot vindskien, slik at den kan danne en overgang mellom tak-flaten og vindskien. Trekantlisten skrus fast med 4 x 35 mm skruer i forborede hull.

3

Fjern “tungene” på første rekke shingel, slik at de kan legges vannrett ved takfoten. Det finnes også såkalte takfotplater, som er uten “tunger”. Men du kan fint skjære dem til selv med en skarp hobbykniv.

4

Merk opp midten av taket, og lag to vinkelrette streker 8,3 cm fra midten. Den første rekken legges slik at det er en skjøt ved den første streken, den neste rekken ved den andre streken. Det sikrer riktig forband.

02
Legg takshingel 8 Trinn

Start nederst på taket med den såkalte takfotplaten - det er den første rekken uten “tunger”. De kan kjøpes ferdige, men du kan også skjære av “tungene” på vanlige takshingel, som vi har gjort her.

Modulene legges med forband etter de to krittstrekene, der skjøten i hver annen rekke skal flukte den samme streken. Shingelen festes med taklim og spiker, og skjæres til mot vindskiene.

1

Sett fast takfotplaten. Den vannrette kanten skal stikke et par millimeter utenfor takfotbeslaget, mens den loddrette kanten plasseres så den flukter den ene krittstreken. Spikre den fast øverst.

2

Legg taklim på takfotbeslaget når platen ligger riktig. To striper er passe. Trykk deretter fast shingelen i limet, og spikre den også fast i stykket som dekkes av biten over.

3

Dermed er takfoten på plass. Her kan du se hvordan spikerne er plassert, primært i de svarte feltene, som blir dekket av ”tungene” på den neste rekken takshingel’. Sørg for det, slik at spikerne ikke blir synlige.

4

Den første shingelrekken legges opp. Den loddrette kanten skal flukte med den andre krittstreken, og spissen på “tungene” skal flukte med den vannrette kanten på takfotplatene.

5

Den neste shingelen støtes inn mot den loddrette kanten på den første. Den skal gå inn i et lite hakk, som synes tydelig i neste trinn. Pass på at kanten på “tungene” holder kanten på takfotplaten.

6

Neste rekke shingel legges i forband, slik at den loddrette kanten følger krittstreken til den første rekken. Når skjøtene i rekkene skiftvis følger den ene og den andre streken, får du et flott forband.

7

Langs vindskiene limes shingelen fast med taklim. I overlappingen mellom de to rekkene med shingel, blir de spikret fast med to spiker i trekantlisten.

8

Skjær til rekkene med en skarp hobbykniv, slik at takbelegget flukter med overkanten på vindskibordet.

03
Lag mønet 7 Trinn

Du skal bruke spesielle møneplater når du skal lage den øverste delen av taket. Møneplatene har ikke “tunger” som shingelen, og på baksiden har de lim med en beskyttelsesfolie, i motsetning til takshingelen. Den har også lim på baksiden, men den “løses” først opp når taket blir varmet opp av sola eller en varmluftspistol.

Når mønet er ferdig, skal du sette et beslag oppå vindskiene.

1

Ved mønet skjæres den øverste rekken med takshingel til, slik at de flukter med mønet på taket.

2

Platen til mønet skjæres til. Den skal kunne rekke over mønet og ned til den vannrette kanten på den øverste rekken på begge sider. Du skal regne med at “rundingen” øker lengden.

3

Legg taklim på møneplaten mellom de to lengdene som er beskyttet med plastfolie. Limet fordeles så jevnt som mulig.

4

Fjern plastfolien, og fest møneplaten. Når platen er plassert på riktig sted, presses den fast, slik at limet får skikkelig feste. Platene spikres fast - men kun i overlappingen, slik at spikerne ikke er synlige.

5

Møneplaten skjæres til ved vindskiene, slik at den kan gape over trekantlisten. Hvis det er kaldt når du legger taket, kan shingelen varmes opp med en varmluftspistol. Da blir platene enklere å jobbe med.

6

Skjær til en trekant som passer til innsnittet ved vindskiene. Legg på taklim, og tett hullet mot vindskien. Varm det forsiktig opp med varmluftspistolen. Da kan du forme biten slik at det blir så tett som mulig.

7

Monter et beslag oppå vindskien til slutt. Det tilpasses i lengden og skrus fast.

Materialer

• Takshingel (her type S fra Icopal)
• Takfotbeslag
• Takfot- og møneplate
• Taklim
• 2,5 x 25 mm pappspiker
• Beslag til vindskier
• Skruer, 4 x 35 mm og 4 x 50 mm
• Inndekkingsskruer, 4 x 50 mm

SPESIALVERKTØY

• Eventuelt en varmluftspistol

Tidsforbruk

Cirka én dag til tak på 20-25 kvm

Pris

Fra drøyt 100 kroner per kvm

Tegning

Slik lager du forbandet

Når du skal legge takshingel, er det viktig at de har riktig forband. På den typen vi har valgt, skal forbandet tilsvare en halv “tunge”. Det betyr at hver rekke skal legges forskjøvet for hverandre med en avstand som tilsvarer en halv “tunge”. Du starter nederst ved takets midtpunkt. Derfra lager du to parallelle streker i en halv “tunges” avstand (til denne typen er det 8,3 cm) fra hver side av punktet. Den første takshinge-len skal flukte med den ene streken, neste rekke den andre - og slik skal de variere mellom å flukte på de to strekene.

Slik lager du forbandet

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...