Velg riktig takbelegg til taket ditt

Takbelegg er populært som takmateriale på både hus og sekundære bygninger som uteboder, carporter, og lignende. Taket blir pent, og materialet er enkelt å jobbe med. Det fås som selvklebende og legges i ett eller to lag. Her hjelper vi deg å velge det riktige takbelegget til taket ditt.

TAKBELEGG: Du kan få takbelegg på rull eller som små plater. Begge typer er enkle å legge.

HVA BRUKES TAKBELEGG TIL?

BOLIGHUS
Takbelegg er et populært materiale på boliger. Det gir et pent tak, og takbelegg veier lite. Derfor kan det brukes på alle takvinkler og -konstruksjoner.

CARPORT OG GARASJER
På carporter og garasjer er takbelegg også opplagt. Særlig på en carport eller en garasje med flatt tak, velger mange å kle taket med takbelegg.

UTEBODER OG LEKEHUS
Uteboder og lekehus har ofte takbelegg på taket. Det er ganske enkelt å legge, og konstruksjonen under trenger ikke å være så kraftig, fordi takbelegg er et lett materiale.

HVORDAN BRUKES TAKBELEGG?

Takbelegg legges normalt nedenfra og opp. Du begynner ved takfoten, der du spikrer på et takfotbeslag – det er det metallbeslaget som skal lede regnvannet ned i takrennen.

Deretter legges den første lengden takbelegg vannrett. Ved kanten som ligger inntil takfotbeslaget, legges en lang, tykk pølse av taklim, som takbelegget trykkes godt ned i. Da er du sikker på at skjøten blir tett.

Før du legger neste lengde, skal den klebende flaten spikres fast til underlaget. Vi foretrekker pappspiker, som skal sitte forskjøvet (i sikksakk-mønster).
Deretter legger du neste lengde på plass, trekker beskyttelsesfilmen av den selvklebende kanten, trykker flatene godt sammen og spikrer. Slik fortsetter du.

LES OGSÅ: Slik legger du takshingel

VIKTIG OM TAKBELEGG!

Når du jobber med takbelegg, er det vanskelig å unngå å få asfalt på sko og klær, og det kan nesten ikke fjernes. Bruk derfor klær og sko som det ikke er så farlig om aldri mer blir rene. Bruk også hansker, så slipper du omstendelig håndvask.

SPESIELT MED TAKBELEGG

Takbelegg bør legges mens det er lunt (minst 10 grader). Varme gjør takbelegg mykere, og limet hefter bedre. Men det kan bli så varmt, at de små skifersteinene på overflaten tråkkes av, og skoene henger fast. Vent derfor til taket ligger i skygge.

VARIANTER AV TAKBELEGG

ETTLAGS – SELVKLEBENDE
Ettlags takbelegg med selvklebende sider er det mest brukte blant gjør det selv-folk. Det kan brukes på takvinkler ned til 3 grader. Fås på rull med alt du skal bruke – også spiker og klebemasse.

TOLAGS BELEGG
På hus i værutsatte områder, der kravet til innfesting er meget høy, kan du ha glede av et tolags takbelegg. Først et underbelegg som spikres eller stiftes, og så et topplag som eventuelt sveises på.

UNDERLAGSBELEGG
Underlagsbelegg finnes i utallige varianter. Noen ligger alene som en duk, andre legges på et bærende undertak, under for eksempel takstein. Enkelte kan ligge utildekket i opptil to år, andre må dekkes raskt.

TAKSHINGEL
Shingel er små plater av takbelegg. De fås i flere utforminger – for eksempel med buede, skrå eller rette kanter. Takshingel kan legges rett på et bærende undertak, eller oppå gammel takshingel eller takbelegg.

MILJØVENNLIG TAKBELEGG
Du kan også få takbelegg som er spesielt miljøvennlige, fordi det fanger og nøytraliserer skadelige NOx-partikler, som for eksempel biler og vedovner utleder. Noxitebelegg fås som både ett- og tolagsbelegg.

DIMENSJONER PÅ TAKBELEGG:

Takbelegg har nesten alltid en bredde som gjør at én meter takbelegg dekker cirka 0,9 kvadratmeter.

  • Lengde: Typisk 5-8 meter.
  • Bredde: Typisk 1 meter.

Shingel fås i pakker som dekker 2-3 kvadratmeter.

TILBEHØR TIL TAKBELEGG

Når du skal legge takbelegg på et tak, får du nesten alltid bruk for tilbehør, for eksempel det beslaget (takfotbeslaget) som skal sørge for at regnvann ledes til takrennen. Eller en takhatt som skal sikre at kloakken din luftes ut. Har du ei pipe på huset som skal feies iblant, setter feieren også pris på at du har en takstige på taket.

Tilbehøret kan normalt kjøpes på samme sted som takbelegget. Men det er ikke sikkert det er lagervare, så bestill i god tid før taket skal legges.

    Akkurat nå leser andre ...