Byggeveiledning
Lett
Vanskelig
Nye, flotte takrenner på ei helg

Nytt tak og nytt undertak kaller også på nye takrenner. De er ikke spesielt dyre, og når du monterer dem selv, sparer du en pen slump med penger. I denne artikkelen har vi lagt et fast undertak, som skal kles med takbelegg.

Om taket er av plater eller rupanel spiller ingen rolle. Rennekrokene freses under alle omstendigheter ned i underlaget før takbelegget legges på plass. Det gjør du med en overfres, som raskt lager de sporene rennekrokene skal ligge i.

Før du kaster deg opp på stillaset, og begynner å frese i undertaket, er det en fordel at du tester metoden i ro og mak på en platestump. Montering av fresemal og fresing etter malen skal du nemlig være helt trygg på før du begynner for alvor. Men når teknikken først sitter, går jobben fort, og du vil kunne utføre et stykke flott tømrerarbeid på taket i løpet av kort tid.