Få riktig fall på takrennene

Det er rennekrokene som bestemmer fallet på takrennene. Hvis rennekrokene er plassert riktig, og eventuelt bøyd som de skal, får takrennene et fall som leder vannet i riktig retning. Her viser vi den litt kompliserte metoden, med rennekroker som skal bøyes til for å skape riktig fall.

Nye takrenner med nye rennekroker

Nye rennekroker settes opp med maksimalt 60 centimeters avstand. Her går krokene inn på taket, der de felles ned i de nederste taklektene. De kan også felles ned i eventuelle plater eller bord på taket.

Det mest vanlige er dog at rennekrokene skrus fast på forkantbordet. Prinsippet med fall på takrennen er uansett likt.

LES OGSÅ: Lodding av takrenner er enkelt og smart

De nye takrennene skal ha et fall på minst 2 mm per meter. Hvis takrennen er veldig lang, kan du lage fallet mindre, slik at det ser penere ut. I så fall må du regne med å måtte rense takrennene oftere.

Takrennene skal også sitte slik at de har et svakt fall vekk fra huset (se bilde 4). Da vil eventuelt overvann renne ut på den riktig siden av rennene.

1

Når rennekrokene skal bøyes, legges de tett sammen, før du streker opp hvor de skal bøyes. Fallet styres ved å endre avstanden mellom bøyen og tappen på krokene. Sett nummer på hver krok.

2

En rennekroksknekker kan justeres til en helling som tilsvarer hellingen på taket. Har du ikke prøvd det før, er det en god idé å kjøpe noen ekstra rennekroker som du kan øve deg på.

3

Rennekroken legges i rennekroksknekkeren, slik at streken sitter midt på kanten som rennekroken bøyes over. Rennekroksknekkeren klemmes langsomt helt sammen.

4

Legg rennekrokene på plass på taket, slik at du kan kontrollere om de har en en svak helling vekk fra huset. Bruk et vater som hviler på tappen og den ytterste kanten på rennekroken.

5

Nå kan alle rennekrokene skrus fast på taket. Med et langt vater, kan du kontrollere at de sitter med riktig fall. Sitter de ikke helt riktig, kan rennekrokene fint vris på plass.

Rennekroker på forkantbordet

Det mest vanlige er å bruke rennekroker som skrus fast rett på forkantbordet – det bordet som sitter på enden av taksperrene.

Justerbare rennekrokene

Rennekrokene fås til både loddrette forkantbord, og som justerbare utgaver, til forkantbord med helling. Prinsippet med fall er det samme som med kroker som knekkes, men her justeres fallet med plasseringen av krokene.

Nye takrenner på gamle rennekroker

1

Selv om de gamle rennekrokene er rustne, kan de ofte brukes igjen, for rusten sitter normalt kun på overflaten. Begynn med å skjære av fliken og naglen som har holdt takrennen på plass.

2

Med en stålbørste kan du fjerne så mye rust fra rennekroken som mulig. Er kroken gjennomtæret av rust, ser du det nå. I så fall må du bytte den.

3

Den gamle rennekroken males med Hammerite, som også hefter på en lett rusten overflate. Dekk til, slik at du ikke får maling på huset.

4

Når malingen er tørr, rettes rennekrokene opp, slik at takrennen får et fall på minst 1 mm per meter. Trekk en snor mellom de to ytterste rennekrokene, som du retter inn de øvrige etter.

5

Nå kan du legge opp de nye takrennene. Men det skal være med et takrennesystem som har dekkapsler. De bøyes til i begge ender, og vil låse fast takrennen til de gamle rennekrokene.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Takrenner