Takkonstruksjon til småhus

Håndverkeren vil her vise hvordan han bygger en takkonstruksjon til et uthus. Takhellingen avhenger av hvilken type tak som skal legges og de lokale klimaforhold. Her skal det senere legges takstein. Derfor må det være en takhelling, eller takvinkel, på minst 30 grader.

Håndverkeren vil her vise hvordan han bygger en takkonstruksjon til et uthus. Takhellingen avhenger av hvilken type tak som skal legges og de lokale klimaforhold. Her skal det senere legges takstein. Derfor må det være en takhelling, eller takvinkel, på minst 30 grader.

Den bakerste toppsvillen er lagt i en høyde på 180 cm. Høyden på motsatt side er bestemt til 270 cm, noe som sikrer et godt fall. Håndverkeren løfter opp sperren i ønsket høyde, fester den i første omgang med en skrutvinge og markerer hvor stolpen skal skjæres.

Med en justerbar vinkel avsetter han deretter sperrens fall på stolpen, slik at toppen av stolpen kan skjæres av i den vinkelen som sperren har. Han markerer også hvor toppsvillen til langsiden skal plasseres.

Den skal felles inn i de tre stolpene, så derfor markerer håndverkeren hvor hakket skal skjæres ut. Det samme gjør han på de to øvrige stolpene. Etter oppstrekingen kan han sage ut i stolpen til både sperre og toppsville.

Han velger å bruke stikksagen, som er innstilt på pendelbevegelse og påmontert et langt, kraftig sagblad. Du kan gjerne også bruke en vanlig håndsag. Når stolpetoppen er skåret til i høyden, sages hakket til toppsvillen ut.

Det kan være litt vanskelig å sage med trefibrene, og har du ikke helt kontroll på å gjøre det med en stikksag, kan det utmerket godt la seg gjøre med en håndsag. Nå er den første stolpen klar.

Før fagmannen fortsetter med stolpen i den andre enden, måler han nøyaktig opp, så han kan overføre det eksakte målet på motsatt stolpe. Med den justerbare vinkelen overfører han også takhellingen til denne stolpen. Og nå fortsetter jobben akkurat som på den første stolpen.

Den fremste delen av skuret blir for øvrig bygd opp og festet på samme måte som den bakerste delen. Håndverkeren lar svillene stikke et godt stykke lengre ut enn de egentlig skal, og sager dem først på mål når takkledningen er på plass.ermed sikrer han seg å få helt nøyaktige og pene avslutninger.

Med toppsvillene på plass, er det nå tid for å legge opp taksperrene. Den første legges løst opp, og håndverkeren markerer hva som er opp. Deretter markerer han hvor den første sperren skal hvile på den bakerste toppsvillen.

Med den justerbare vinkelen fluktende med den forreste svillen markerer han hvor det skal skjæres ut til et såkalt garpehugg, som skal skjæres inn i sperren. Det er et lite hakk, som skal støtte sperren til svillen.

Han måler opp høyden på garpehugget med tommestokken, og med vinkelen tegner han det opp slik at det vil passe nøyaktig til svillen. Det gjøres både i topp og bunn. Den første sperren brukes nå som mal til de øvrige sju sperrene. Derfor er det viktig å være nøye med oppstrekingen på den første.

De åtte sperrene holdes sammen med en skrutvinge, og med en stor vinkel overfører han målet til de andre sperrene. Vi benytter en dykksag, som er innstilt i riktig dybde, og vateret bruker han som anlegg slik at han får et snitt som ligger nøyaktig på oppstrekingen. Det samme gjentas i den andre enden.

Dykksagen har imidlertid bare lagd det ene snittet. Derfor lages det et skrått snitt med stikksagen, og dermed er hakket skåret ut. Dette gjøres både i topp og bunn på alle åtte sperrene.

Nå kan sperrene plasseres. Og takket være den nøyaktige oppstrekingen og utskjæringen, passer de perfekt. I første omgang legger han alle sperrene løst opp. Og så er det tid for å markere hvor hver enkelt sperre skal plasseres på toppsvillene.

De åtte sperrene fordeles slik at det blir samme avstand mellom dem. Sperrene festes med vinkelbeslag og 5 x 40 mm beslagskruer. Det er nok å skru to skruer i hver beslagvinge.

Legg merke til at vi monterer vinkelbeslag på begge sider av sperrene. Dermed sitter de solid fast. Sperrene er klare, så nå skal det måles opp til steinlektene. Håndverkeren starter med å markere hvor den første lekten skal plasseres.

LES OGSÅ: Vinkelbeslag: Bygg med vinkelbeslag

Den skal flukte med toppsvillen, så derfor bruker han vateret. Det er viktig å markere nøyaktig hvor lektene skal sitte. I dette tilfelle skal avstanden mellom lektene være 32 cm, fordi taket skal belegges med takstein. Med en annen og lettere takbelegning, som f.eks. plasttak, er det nok å plassere lektene for hver 40 cm.

For å slippe å markere avstandene på alle sperrene, bruker håndverkeren en krittsnor. Med den kan han markere mellomrommene mellom lektene på flere sperrer om gangen.

De godkjente lektene måler 34 x 73 mm, og skal monteres med 5 x 80 mm skruer. Lektene skal monteres forskutt, så det ikke er to skjøter på samme sperre ved siden av hverandre.

Dermed oppnås best stabilitet.Det er nok å gi hver enkelt lekte en skrue ned i sperrene. Nå er hele takkonstruksjonen ferdig og klar til legging av tak.

LES OGSÅ: Bygg selv et treskjelett til uthuset

    Akkurat nå leser andre ...