Treterrasse

Det er ikke vanskelig å gjøre terrassen vårklar. Her kan alle være med.

DIAGNOSE: RÅTTENT TERRASSEBORD
Vinterens fukt og kulde har skadet terrassen, og vi konstaterer at et av terrassebordene er angrepet av råte og må skiftes.
1. Her har fukten kunnet samle seg i en sprekk i bordet, og litt skraping med stemjernet avslører at det er mykt én cm ned – bordet må derfor byttes ut. Ofte er løse spiker eller skruer et tegn på råte i et terrassebord.
2. Unngå å skade de øvrige bordene. Når vi har løftet opp bordet i enden, og satt en kile under det, er det enkelt å bryte det opp med brekkjernet.
3. Det nye bordet festes i begge ender. Hvis bordet har en krumming, tvinges det inn på plass med brekkjernet før spikerne bankes inn. Det kan være nødvendig å gjøre ved hver underliggende bjelke. Derfor er alle spikerne banket fast i bordet, klare for å slås ned.

DIAGNOSE: MYE ALGEVEKST
Denne terrassen er hardt rammet av grønne alger, som har spredd seg til hele flaten. Derfor skal den renses grundig, før vi gir den et lag terrasseolje.
1. Skrubb vekk algene med en børste. Terrassen forvannes for å forberede treet for rensemiddelet. Rensemiddelet påføres med en gulvskrubb, og skal ha cirka 20 minutter til å virke, før det legges i krefter med skrubben. De stedene som er sterkest plaget av alger og skitt, bruker vi en grov børste på, i stedet for skrubben.
2. Når hele terrassen er renset grundig, skal den skrubbes og spyles ren, slik at alle rester av alger og rensemiddel skylles vekk. Det gjøres enklest og mest skånsomt med en høytrykksspyler med en terrasserenserforsats.
3. Ved all oljebehandling gjelder det at du skal la treet få tid til å suge så mye det kan. Terrasseoljen påføres i treets lengderetning. Vær nøye med at du også får olje på sidene/kantene av bordet. Ellers vil det se dumt ut hvis de fremstår i en annen farge.
4. Overskytende dammer av olje tørkes vekk med en ren bomullsklut. Ellers får du store flekker av klissete olje, som må slipes vekk for å bli borte.
5. Terrassen er nesten ikke til å kjenne igjen. Det tykke laget med alger er borte, merkene etter krukker og det råtne bordet likeså. Med tiden vil det nye bordet gå i ett med de andre, slik at det ikke skiller seg så mye ut som på bildet.. Det er viktig at du påfører oljen i tørt vær, og at du er sikker på at været holder seg tørt de neste dagene, mens oljen tørker.