Enkelt overbygg til terrassen

Nei, en parasoll gir ikke ly nok hvis det begynner å regne. Da har du behov for et takoverbygg, som også er praktisk om kvelden når dugget faller. Med et takoverbygg blir terrassen din for alvor et ekstra uterom som er mye mer anvendelig. Det er heller ikke verken dyrt eller vanskelig å bygge det selv.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 weekend
Pris
20.000 kroner

Intro

En tak over terrassen holder både på varmen og gjør at du slipper å trekke innendørs så snart dugget faller. Med andre ord får du en mye mer anvendelig terrasse, hvis du velger å lage et takoverbygg til den.

Vær oppmerksom på at et takoverbygg kan fjerne noe av lysinnfallet i de rommene som ligger ut mot terrassen. Vi viser deg hvilke takplater du kan velge til takoverbygget, og hvilke fordeler og ulemper der er ved de forskjellige.

Veiledning

01
Stolper og svill 5 Trinn

Her skal takoverbygget bygges opp mot gavlveggen på et hus. Den mest opplagte løsningen er derfor å sette en svill på veggen og en yttersvill på stolper i den andre enden av overbygget.

Her er det allerede bygget en terrasse som takoverbygget skal være en integrert del av. Derfor tas de ytterste terrassebordene opp, slik at det kan graves ut til stolpene.

Stolpene settes rett i bakken - i frostfri dybde. Når de er justert på plass, stampes jorden godt rundt dem, slik at de står solid.

1

Det settes en svill på veggen til huset. Den festes med lange skruer, slik at den får godt tak i konstruksjonen på baksiden av kledningen.

2

De ytterste terrassebordene fjernes, slik at stolpene blir en integrert del av terrassen. Når de to ytterste bordene er fjernet, er det plass nok til å grave ut til stolpene. Et jordbor krever ikke mye plass.

3

Det graves hull til de tre stolpene. Når hullene er dype nok, settes stolpene på plass. Nederst skrus stolpen midlertidig fast til terrassen, mens den rettes inn med et stolpevater øverst.

4

Jorden stampes rundt stolpen når du har fått rettet den opp, og den står i lodd. Bruk for eksempel en lang lekt til å komprimere jorden for hver 10 cm du fyller i hullet.

5

Stolpene er på plass, og de ytterste terrassebordene kan monteres igjen. Bordene må selvsagt tilpasses til stolpene som nå stikker opp gjennom gulvet.

02
Den ytterste svillen 6 Trinn

Den ytterste svillen skal plasseres i hakk øverst på stolpene. Det gir ikke bare et lettere uttrykk, men også en sterk konstruksjon. Når du lager hakkene med en håndsag kan det være vanskelig å styre sagen og få et helt rett snitt, men bruker du et par støttebord, blir det mye enklere.

Når du bestemmer deg for hvor den ytterste svillen skal sitte, bestemmer du samtidig vinkelen på taket. Du skal forsikre deg om at vinkelen er bratt nok i forhold til de valgte takplatene. Her skal vinkelen være 12 grader.

1

Avsett høyden på stolpene og dermed plasseringen av den ytterste svillen. Det gjøres enklest med et langt, rett bord, som holdes fast med tvinger øverst på stolpene med et vater oppå.

2

Kapp stolpene øverst. Hvis du setter på et par støttebord med rette endekanter der snittet skal være, er det enklere å styre sagen slik at snittet blir vannrett.

3

Det sages et hakk halvveis inn i stolpen, som den ytterste svillen skal ligge på. Det gir en både sterk og elegant konstruksjon. Også her er det smart å bruke støttebord som du kan sage etter.

4

Stolpene er saget til øverst og klare til at den ytterste svillen kan legges opp. Hakket skal være 5-10 mm smalere enn bredden på svillen og ha en dybde som er cirka 2/3 av høyden på svillen.

5

Den ytterste svillen legges på plass. Det bores to hull i toppen av hver stolpe, slik at svillen kan spennes fast med to bolter i hver sammenføyning.

6

Svillen skrus fast med to bolter i hver av de tre sammenføyningene. Husk å forbore hull som er litt større enn boltenes tykkelse.

03
Sperrene 5 Trinn

Mellom svillene skal sperrene til taket plasseres. Her skal taket bestå av tre store takplater, og sperrene plasseres slik at hver takplate kommer til å ligge oppå tre sperrer med 70 cm avstand.

Når du har målt opp hvor lange sperrene skal være og skåret dem til, settes de fast til den ytterste svillen ved hjelp av bjelkesko, mens de legges oppå veggsvillen og holdes med vinkelbeslag.

Skal delene males, er det smart å gjøre det før taket legges på.

1

Monter bjelkesko på svillene som sperrene kan plasseres i. Her skal bjelkeskoene settes med en senteravstand på 70 cm. Det passer med at en takplate rekker over tre sperrer.

2

Sperrene kappes til i lengden, her med en sirkelsag. Både ved den ytterste og den innerste svillen kappes sperrene med snitt som passer med vinkelen på taket.

3

Legg sperrene på plass i bjelkeskoene når de er kappet til. Ved den ytterste svillen festes hver sperre i bjelkeskoene med et par skruer.

4

Sperrene festes med vinkelbeslag oppå veggsvillen. Det settes vinkelbeslag på begge sider av hver sperre, med et par skruer i begge sider.

5

Den siste sperren settes på plass. Den flyttes 5 cm lenger inn enn de øvrige, slik at takplaten kommer til å dekke sperren og et dekkbord i siden.

04
Takplater og inndekkinger 12 Trinn

Dette taket består av tre takplater i termo plast, som legges oppå gummibånd på sperrene. I den enden av takplatene som vender inn mot veggen, skal det være en inndekkingsgummi som beskytter mot vanninntrenging, samt en inndekkingsprofil.

Takplatene festes med aluminiumslister, som plasseres oppå takplatene og skrus fast til alle sperrene. Det krever at du borer hull i både takplater og aluminiumslister, slik at du kan sette en skrue for hver 30 cm i hver list.

1

Legg gummibånd på sperrene. Begynn helt inne ved veggen, og vær nøye med å legge det selvklebende båndet midt på sperren. Gummibåndet beskytter platene og gjør sammenføyningene tette.

2

Gummibåndet er nå montert oppå alle sperrene. Ved den ytterste svillen skal du la gummien henge litt utover kanten, og først skjære den til når platene er lagt opp.

3

Legg opp takplatene. Ta først av beskyttelsesfolien på baksiden. Bakkanten skal tettes med inndekkingsgummien og butylbånd før du legger takplatene endelig på plass.

4

Monter også en inndekkingsprofil på bakkanten. Den festes til platene med butylbånd. Det er et alternativ til fugemasse og brukes til takplater. Det hefter godt, så vær sikker på at det plasseres riktig.

5

Takplatene holdes på plass med flate aluminiumslister. Listen plasseres oppå inndekkingsprofilen og over skjøten mellom to takplater. Gi den en stripe silikon på baksiden først.

6

Aluminiumslistene skrus fast. Bor først hull til skruene med cirka 30 cm avstand gjennom taket ned midt i sperren. Skruene har en skive og en gummipakning, slik at vann ikke trenger ned.

7

Det monteres et dekkbord i den ene enden av taket. Her er det valgt vedlikeholdsfrie bord av fibersement, som også monteres utenpå sidebjelkene i stedet for å male. Bordene festes med spesialskruer.

8

Takplatene kappes til i lengden. Det kan du fint gjøre med en stikksag med et blad som kan skjære i plast. Taket skal ha et utstikk på cirka 5 cm.

9

Sett selloteip på forkanten av taket når du har skåret til platene i lengden. Teipen stenger slik at det ikke kan komme inn for eksempel insekter. Samtidig er den “pustende”, slik at litt ventilasjon er mulig.

10

Trekk en stripe silikon på en dryppkantprofil, som du har skåret til i lengden. Profilen skal sitte på forkanten av taket og lede vekk vannet.

11

Dryppkantprofilen dyttes på plass under aluminiumslistene oppå takplatene. Vent med å skru til den siste skruen ved ytterkanten til nå, slik at listene også holder på plass drypp-kantprofilen.

12

Sett opp en takrenne. Takrennen legges i kroker som festes gjennom dekkbordet. Nedløpsrøret plasseres ved den ene stolpen.

Materialer

 • 3 stolper, 98 x 98 mm, à 360 cm
 • 2 sviller av 48 x 148 mm, à 620 cm
 • 10 sperrer, 48 x 198 mm, à 360 cm
 • 3 termotakplater, 10 mm, à 2,1 x 4 meter
 • 10 aluminiumslister à 4 meter
 • Diverse profillister
 • Bjelkesko og vinkelbeslag
 • Bolter, 10 mm
 • Butylbånd
 • Skruer med gummipakning
 • Klar silikon
 • HardiePlank, svart

Spesialverktøy

 • Stolpevater og jordbor

Tidsforbruk

En effektiv langhelg.

Pris

Cirka 20.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Med ordentlig planlegging, slik at avstanden mellom sperrene passer til takplatene, er du godt i gang.

Tegning

Video

TIPS: Enkel dybdestopp med teip

VERKTØY: Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

Tips & Triks

Forskjellige muligheter

Termotak, Riatherm, 10 mm tykt, i bronsefarget plast er den typen tak som brukes her. Plasten er UV-behandlet og motstandsdyktig mot strålene fra sola. Et termotak hindrer kondens, men det er mest opplagt til en lukket konstruksjon. Bronsefargen gjør at du er sikker på å ha et sted med skygge på varme og solrike dager.

Klikktak, Fastlock Uni fra Icopal, 3 mm klare plastplater er en annen mulighet. Et klikktak er enkelt å sette sammen, og du slipper å bore i skinner eller takplater. Velger du et tak i klar plast, fjerner ikke takoverbygget det naturlige lyset i huset. Er du redd for at det blir for “drivhusaktig” om sommeren, finnes platene også i for eksempel hvit.

Trapesplater, Plastmo, 3 mm i blåtonet plast er en av de billigste takplatene du kan velge. Det finnes trapesplater som er litt dyrere, med en bedre UV-behandling og plast, med en garanti på opptil 15 år. Det er verdt å vurdere til et takoverbygg. Platene finnes også i for eksempel hvit og klar.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Overbygd terrasse