Bruk glasstak til den overdekkede terrassen

Det finnes mange type tak du kan velge. Men et glasstak til en overdekket terrasse eller utestue? Ja, det er faktisk også en god løsning. Glass er nemlig et fantastisk materiale som ikke forandres av sollys og ikke angripes av alger. Så i tillegg til å være flott, er et glasstak også praktisk.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dager
Pris
10.000 kroner
Glasstak over terrasse

Se hvordan du lager et flott og praktisk glasstak.

Intro

Glasstak

Når du lager overbygget til en terrasse, er det viktig at du bruker de helt riktige materialene. Det finnes utallige takplater du kan bruke til en overdekket terrasse, og det er fordeler og ulemper ved dem alle. Problemet med takplater er at de blir stygge av solen og at det vokser alger på dem, slik at du er nødt til å klatre opp og vaske taket.

Vedlikeholdsfritt glasstak

Et glasstak kan derfor være en god, flott og vedlikeholdsfri løsning. Et glasstak kan selvfølgelig gå i stykker ved et uhell, for eksempel hvis det faller store grener ned på det, men til denne overdekkede terrassen bruker vi et tykt, laminert glass, som tåler mye.

Pass på snøen på dit glasstak

Når du lager et glasstak til en overdekket terrasse, må du huske på å ta høyde for at snøen kan legge seg som en tung dyne oppå konstruksjonen. Derfor skal glasstaket og materialene under selvfølgelig kunne tåle trykket fra et tykt lag snø. Det krever noen utregninger som du skal få profesjonelle til å lage. En ingeniør eller annen byggfagmann kan gjøre disse beregningene for deg.

Les mer om terrassetak.

Lag et elegant glasstak over terrasse

Glasstaket er fint og elegant. Derfor skal du selvfølgelig også bygge en konstruksjon som er tilsvarende lett å se på. Vi har valgt å lage en trekonstruksjon av furumaterialer som vi lager til elegante buer ved å lime dem sammen. Det gir et slankt uttrykk, som passer godt til glasstaket.

Treskjøter er prikken over i-en

I prosjektet vårt har vi brukt treskjøter som holder like godt som skruer, men er langt mer diskrete – noe som også passer godt til en overdekket terrasse med glasstak. Å lage treskjøter er ikke den enkleste oppgaven for en gjør det selv-er, men med litt øvelse kan du enkelt lage flotte og meget solide skjøter i takkonstruksjonen.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Lag flotte treskjøter uten beslag

Komplett byggeveiledning: Bruk glasstak over terrasse

I byggeveiledningen til en overdekket terrasse med glasstak kan du se hvordan Gjør Det Selvs dyktige eksperter lager en konstruksjon som både er sterk og elegant.

Skal du ikke bygge et glasstak - les likevel og lær hvordan du bøyer en limtrebjelke, lager klassiske og solide bjelkeskjøter og en solid konstruksjon av sperrer til å bære et flott halvtak av klart glass.

Glasstak til den overdekkede terrassen: Det luftige og lette glasstaket gir ly og le på den lille uteplassen.

Det luftige og lette glasstaket gir ly og le på den lille uteplassen.

Veiledning

01
Buen bøyes og limes 6 Trinn

Det er ikke vanskelig å lage en bøyd lim-trebjelke av sammenlimte bord. Men i furu krever det en god trekvalitet nesten uten kvister. Ellers risikerer du at treet knekker når det spennes opp i den fasongen du ønsker.

Når du spenner opp bordene i malen, er det en fordel hvis det første bordet er lengre enn de neste. På den måten kan endene holdes fast og sikre at bordet holdes i en bue. Det neste bordet kan også legges mot det første uten problemer. Når bjelken er ferdiglimt, kan du sage av endene på det første bordet i samme lengde som de øvrige.

Det skal til mange skrutvinger slik at du kan få bruk for å låne av naboene.

Glasstak: Ei rekke solide klosser skrus fast langs buen du har tegnet opp. 1

Ei rekke solide klosser skrus fast langs buen du har tegnet opp. Buen skal bygges opp av fire bord, 15 x 95 mm og 4,5 m lange. Det letter arbeidet hvis det første bordet er litt lengre enn de neste.

Glasstak: De første to bordene spennes sammen. 2

De første to bordene spennes sammen. For å unngå å lime dem til underlaget kan du legge under et lag bakepapir som ikke noe fester seg på. Spenn først på midten og så ut mot begge sidene.

Glasstak: Et jevnt, tynt lag med lim som dekker hele flata, gir det sterkeste resultatet. 3

Et jevnt, tynt lag med lim som dekker hele flata, gir det sterkeste resultatet. Trekk limet jevnt utover med en sparkelspade. Den kan rengjøres med tynner.

Glasstak: Lim et bord om gangen. 4

Lim et bord om gangen. Pu-limet skal tørke i 2-3 timer. Er det under 15 °C, øker tørketiden. Limet skummer opp og ekspanderer, og det kan være nødvendig å fjerne litt limrester før neste bord limes på.

Glasstak: Lim på de neste bordene. 5

Lim på de neste bordene. Pu-limet herder ved påvirkning av fuktighet, normalt fra den naturlige fuktigheten i treet. Er treet svært tørt, kan du få i gang herdeprosessen med litt forstøvet vann på den treflata som ikke påføres lim.

Glasstak: Bordkantene høvles. 6

Bordkantene høvles. De fire bordene er limt ferdig, og tverrsnittet på buen er nå 60 x 95 mm. De to sidene med bordkantene, høvles til de er helt jevne og pene.

02
Sammenføyninger 8 Trinn

Liker du å arbeide med tre, blir ikke gleden mindre når du gir deg tid til å lage gode og vakre sammenføyninger.

Nøyaktige sammenføyninger blir svært sterke selv uten lim. En treplugg som låser kan bores ut slik at sammenføyningen kan skilles igjen, og slik kan et trestykke lett skiftes ut hvis det skulle bli nødvendig. Hovedbjelken monteres med de to loddrette støttene (D). Bjelken og buen har forbindelse i enden med de to støttene som binder sammen konstruksjonen.

Støttene festes i veggene, men skal selv holde fast bjelken og buen. Bjelken sammenføyes med store svalehaletapper som hindrer at den kan løftes ved stort vindtrykk på glasset.

Glasstak: En mal gjør det lettere å streke opp formen på tappsammenføyningen likt på begge endene. 1

En mal gjør det lettere å streke opp formen på tappsammenføyningen likt på begge endene. Bjelken (B) lager du av to deler på 48 x 148 mm. Stykkene holdes sammen mens du streker opp.

Glasstak: Tapphullet er klart til å bli stemt ut. 2

Tapphullet er klart til å bli stemt ut. Omrisset av tapphullet er tegnet. Hullet kunne godt stemmes ut i en hel bjelke, men det er lettere i de to halvdelene. «Bjelken» tas derfor fra hverandre igjen.

Glasstak: Avgrens utstemmingen ved å hugge langs streken først. 3

Avgrens utstemmingen ved å hugge langs streken først. Stemjern skal være SVÆRT skarpe. Det letter arbeidet og gir et bedre resultat. Ved en stor utstemming som denne bør ikke jernet være for smalt. 22 mm er en god bredde.

Glasstak: Prøv tapphullet. 4

Prøv tapphullet. De to emnene spenner du sammen, og så kan du prøve tapphullet med malen og rette opp hvis det er nødvendig.

Glasstak: Sag ut tappen. 5

Sag ut tappen. Tappen strekes opp med samme mal som til hullet. Med ei sag sager du til tappen en tanke utenfor streken slik at den går akkurat inn i hullet.

Glasstak: Den siste tilpasningen. 6

Den siste tilpasningen. Tappen bearbeides med stemjernet til den passer stramt i tapphullet.

Glasstak: Gjør en prøvemontering. 7

Gjør en prøvemontering. De to delene skal gli sammen ved lette slag, og slik at det ikke blir noen slark i sammenføyningen. Unngå spiker i sammenføyningen. Det gjør det vanskeligere å skifte ut eventuelt angrepet tre senere.

Det lette alternativet:

TRADISJONELLE SAMMENFØYNINGER kan vi ikke kalle lette. Ønsker du å komme lettere unna oppgaven, kan du velge to alternative modeller:

  • Med en overfres kan du lage de samme sammenføyningene, men uten bruk av stemjern som krever en del erfaring hvis det skal bli nøyaktig. En overfres kan gjøre jobben en del raskere enn stemjernet.
  • Det aller letteste er å montere alt med skruer og beslag. Men da skal du være klar over at sammenføyningene på langt nær får samme styrke som de sammenføyningene vi viser her. Det blir heller ikke så vakkert.

03
Tapper i endene 6 Trinn

Mens bjelken (B) og de loddrette støttene (D) er prøvemontert og holdt fast i en rett vinkel, legger du buen på siden av konstruksjonen og tvinger den inn i sin endelige form.

I endene på buen kan du nå streke opp til renskjæring og merke opp til tapp-sammenføyninger på både buen (A) og de loddrette støttene (D).

Buen møter støttene i en skrå vinkel, og disse tapphullene må du stemme ut på skrå. For å hindre at det blir stående vann i sammenføyningen, føres tapp-hullene helt igjennom støttene. Vann kan da føres ut på baksiden.

Glasstak: Mens bjelken (B) og de loddrette støttene (D) er prøvemontert og holdt fast i en rett vinkel, legger du buen på siden av konstruksjonen og tvinger den inn i sin endelige form.

De to halvdelene av bjelken er nå skrudd og limt sammen. Før den er hengt opp mellom veggene, må en rett vinkel mellom bjelken og de loddrette støttene holdes fast med et bord og et par skru tvinger.

Glasstak: Buen justeres på plass og holdes fast, og så kan du merke opp til tappene helt nøyaktig. 1

Buen justeres på plass og holdes fast, og så kan du merke opp til tappene helt nøyaktig.

Glasstak: Lag de skrå tapphullene i støttene (D). 2

Lag de skrå tapphullene i støttene (D). Det er lettere å holde en skrå vinkel på tapphullene i støttene hvis stemjernet ligger an mot en kloss som er skåret av på skrå i riktig vinkel.

Glasstak: I enden på buen skjærer du ut tappen slik at den har en kant hele veien rundt. 3

I enden på buen skjærer du ut tappen slik at den har en kant hele veien rundt. Denne kanten bestemmer hvor dypt tappen går inn i den lodd -rette støtta.

Glasstak: For å bryte den store flata på bjelken får den et mønster i relieff på siden som vender utover. 4

For å bryte den store flata på bjelken får den et mønster i relieff på siden som vender utover. Mønsteret lager du med en overfres som styres av en mal. Malen kan flyttes bortover bjelken etter hvert.

Glasstak: Hele konstruksjonen monteres sammen. 5

Hele konstruksjonen monteres sammen. Mønsteret på bjelken er ferdig. Tapper og tapphull er smurt med trebeskyttelse (her brukes en linolje med soppmiddel), og hele konstruksjonen kan nå monteres bare ved hjelp av ei klubbe.

Det lette alternativet:

LETTE TAPPER

  • Med en overfres kan du lage svalehaler. Om det er mye lettere enn med stemjern, er en smakssak. Du trenger litt øvelse til begge deler. Til tappene i endene på buen og det skrå tapphullet i de loddrette støttene skal du bruke et stemjern. En overfres kan ikke uten videre settes på skrå - og får du det til, trenger du et svært langt fresestål.
  • Det aller letteste er selvsagt byggbeslag til alle sammenføyninger. Men det er så avgjort ikke det vakreste alternativet.

04
Bjelken monteres 2 Trinn

Glasstaket dekker her toppen av muren og erstatter teglsteinene som beskytter muren på toppen. Her murer vi på et par skift med vanlige steiner for å nå riktig høyde for å bære trekonstruksjonen.

Bjelken og buekonstruksjonen henges opp. Et spenn som dette på godt over fire meter er mye når det skal måles opp til et vannrett oppheng, og et vanlig vater er vanskelig å bruke over en så stor avstand. Et slangevater er derimot svært nøyaktig til å merke opp samme høyde på begge veggene.

Treverket mot muren beskyttes mot fuktighet med to lag kaldtflytende asfalt eller med murpapp bak hele trestykket.

Glasstak: Montér svilla som bærer sperrene på muren med kraftige karmskruer. 1

Montér svilla som bærer sperrene på muren med kraftige karmskruer. Skruehullene etterfylles med kitt. Under svilla bruker du strimler av murpapp for å understøtte svilla der det ikke er kontakt med den ujevne muren.

Glasstak: Press hele konstruksjonen på plass. 2

Press hele konstruksjonen på plass. Tving stolpen (D) i lodd og og støtt med en skråavstiver mens du forborer og fester den i riktig høyde med kraftige skruer. Husk takpapp eller kiler bak stolpen (D).

05
Sperrene klargjøres 4 Trinn

For å få ei solid anleggsflate i begge ender av sperrene sager du trekantede snitt på undersiden av dem.

Først legger du sperrene på deres utmålte plasser, og de skal ligge helt riktig, både i lengde- og tverretning, og i rett vinkel på bjelke og svill. Bruk gjerne ei oppspent snor ved sperreendene. Med et lite vater og en smygvinkel kan du streke opp snittene på sperrene. Sperrene skal tas ned igjen mens du sager ut hakkene. Nummerer sperrene slik at de kommer tilbake der de hører hjemme.

Glasstak: Legg et vater mot bjelken (B) og sperra (C) slik at det er i lodd, og strek opp på sperra. 1

Legg et vater mot bjelken (B) og sperra (C) slik at det er i lodd, og strek opp på sperra. Begge sider av bjelken overføres med loddrette streker til sperra. I motsatt ende (ved svilla) gjør du det samme slik at sperra får to hakk å hvile på.

Glasstak: Med en smygvinkel kan over kanten på bjelken parallell forskyves og strekes opp på sperra. 2

Med en smygvinkel kan over kanten på bjelken parallell forskyves og strekes opp på sperra. Nå kan du skjære hakkene. Ei elektrisk stikksag er vanskelig å sage nøyaktig med, spesielt på baksiden, så bruk heller ei grindsag eller ei snekkersag.

Glasstak: Når hakkene passer, kan sperrene monteres 3

Når hakkene passer, kan sperrene monteres. Du skal spikre eller skru skrått ned i underlaget fra begge sider i hver ende av sperra. Bor opp til skruene først, slik at treverket ikke sprekker.

Det lette alternativet:

SPERRER PÅ DEN LETTE MÅTEN
Her kan du igjen bytte ut utskjæringer med byggbeslag eller rett og slett skruer skrudd ned gjennom sperrene og ned i bjelken.Velger du byggbeslag, kan sperrene for eksempel hvile i bjelkesko montert på bjelkens (A) innside.

06
Sperrene festes 4 Trinn

Det fins flere forskjellige profilsystemer for montering av glass og takplater. Underlig nok kan det være vanskelig å finne dem i nøyaktig samme bredde som sperrene.

Til dette glasstaket har vi valgt et dekkprofil som er 60 mm bredt. For å få samme bredde på treverket under glasset skrur vi på 15 x 58 mm lister oppå sperrene. Det gir deg en god mulighet for en siste finjustering av trekonstruksjonen slik at den passer perfekt til glasset.

Glasstak: Det fins flere forskjellige profilsystemer for montering av glass og takplater.

Hele trekonstruksjonen med buen og de loddrette støttene er temmelig tung. Derfor bør du lage et par midlertidige knekter til hjelp ved monteringen. Plasseringen er nøye utmålt og streket opp på veggene.

Glasstak: Skru tilpasningslister oppå sperrene slik at bredden passer til dekk-profilet og gummilistene. 1

Skru tilpasningslister oppå sperrene slik at bredden passer til dekk-profilet og gummilistene. I de nederste endene av listene stemmer eller freser du plass til montering av vinkelbeslagene.

Glasstak: Glasset er tungt, og du kan ikke stole på at gummilistene kan holde det fast alene. 2

Glasset er tungt, og du kan ikke stole på at gummilistene kan holde det fast alene. Små aluminiumsbeslag avslutter hver sperre nederst med et lite utstikk slik at glasset beskytter treet mot regnvann. Bruk rustfrie skruer til monteringen.

Glasstak: De to ytterste glassene fører du litt inn i muren i spor skåret med en vinkelsliper. 3

De to ytterste glassene fører du litt inn i muren i spor skåret med en vinkelsliper. En fugebunn av mineralull dyttes inn over og under glasset, og det fuges med en svak sementfri mørtel.

Det lette alternativet:

VIL DU UNNGÅ Å SKJÆRE SPOR, kan du legge ei sperre ved muren eller skru opp ei lekt som kan bære glasset. Du må da i stedet lage inndekninger langs glassene slik at vannet holdes borte fra trekonstruksjonen og muren.

07
Glasset monteres 3 Trinn

På sperrene legger du først ei profilert gummilist som dekker hele sperrebredden. Fest gummien med små stifter slik at den ikke kan flytte på seg. Glasset løfter du forsiktig opp og legger forsiktig på plass. Dere bør være to til dette arbeidet. Vær forsiktig med stiger, lag eller lei heller et stillas.

I aluminiumsprofilene borer du opp til skruer for hver 30 cm nøyaktig langs midtlinjen. Profilene utstyrer du med gummilister i kantsporene.

Når to glass er rettet inn med et mellomrom på omkring 20 mm, skrur du fast profilet. Du skal bruke spesielle rustfrie skruer med tetningsskiver.

Glasstak: Profil, gummilister og skruer med skiver sørger for en tett overgang mellom glassene. 1

Profil, gummilister og skruer med skiver sørger for en tett overgang mellom glassene. Alt er laget av værbestandige materialer.

Glasstak: Skruene spenner du så hardt at profilet trykkes litt flatere, men uten at det får buler. 2

Skruene spenner du så hardt at profilet trykkes litt flatere, men uten at det får buler.

Det lette alternativet:

PLAST ER LETTERE Å ARBEIDE MED.
Og det fins mange mer eller mindre gjennomsiktige takplater med mange forskjellige profiler. Noen av plasttakplatene er glassklare og minner mye om ordentlig glass. Men igjen er det nok noen som vil mene at ordentlig glass er et penere og mer ordentlig alternativ. Og det holder i hvert fall lengre enn plastproduktene.

08
Dekorativ finish

Av 19 mm vannfast limt kryssfinér kan du lage en dekorativ utskjæring av åpningene mellom bjelken og buen med stikksag.

Mønsteret er ren dekorasjon. Det skjæres til og settes opp til slutt når buen har funnet sin endelige form under belastning. På de mest synlige stedene har kantene blitt avrundet med overfres. For å lette malearbeidet er dette gjort før monteringen. Mønsteret spikres fast på skrå langs kantene. Bruk galvanisert dykkertspiker, og bor opp slik at treet ikke sprekker.

Det avsluttende malingsstrøket kan utføres i tørt vær. Nå står det bare igjen å reparere pusslaget på muren. Framover vil glasstak gi muren god beskyttelse mot både vann og frost.

Glasstak: Av 19 mm vannfast limt kryssfinér kan du lage en dekorativ utskjæring av åpningene mellom bjelken og buen med stikksag.

Glasstaket ligger oppå en bjelke båret av en buet lim-trebjelke. Mellom bjelken og buen har det blitt plass til et dekorativt mønster.

Materialer

15 x 95 mm kvistfri furu:
• 1 bord, à 500 cm (A1)
• 3 bord à 450 cm (A2, A3, A4)

48 x 198 mm justert konstruksjonsvirke:
• 2 lengder à 450 cm (B)

48 x 98 mm justert konstruksjonsvirke:
• 7 lengder à 200 cm (C)
• 2 lengder à 70 cm (D)
• 1 lengde, 450 cm (E)

15 x 58 mm list:
• 7 lengder à 200 cm (F)

6 mm laminert sikkerhetsglass:
• 8 ruter à 55 x 200 cm

Dessuten:
• Sponplate til mal for buen
• 100 cm aluminiumsvinkelprofiler
• Dekkprofil med gummilister og skruer
• 19 mm vannfast finér
• Murpapp, kalkmørtel, maling, kraftige skruer, dykkertspiker, pu-lim

Tidsforbruk

3-5 dager, alt etter dine evner og valg av alternativer

Pris

Cirka 10.000 kroner, herav cirka 7.000 til glass

Vanskelighetsgrad

Vil du gennomføre hele prosjektet, må du ha noe erfaring. Velger du noen av de lette alternativene, faller vanskelighetsgraden.

Tegning

Konstruksjonsprinsippet

Skissen viser hele trekonstruksjonen med unntak av utskjæringene mellom bjelken og buen. Til de fleste delene har vi brukt standarddimensjoner, men buen er laget av fire høvlede furubord av 1. sort - nesten 5 m lange, uten en eneste kvist. Kvaliteten er viktig når du skal ha bordene til å bøye seg. Hvis du skal øke styrken på lange bjelker som B og E, husk at det er høyden, mer enn bredden som teller. Ta hensyn til dimensjonerende snølast i ditt område.

Konstruksjonsprinsippet

LAG EN MAL

Med en passer, laget av ei snor eller av lister som dreier rundt en plugg i bakken, tegner du en bue på et underlag, for eksempel ei sponplate. På plata fester du en rekke solide klosser langs buen du har tegnet opp. Klossene må sitte godt fast.

Limtreet vil ikke holde formen helt, men retter seg litt ut når skrutvingene løsnes. Limtreet kan likevel lett tvinges på plass i konstruksjonen slik at krummingen blir som planlagt.

LAG EN MAL

Mønsteret

Mønsteret

Video

VERKTØY: Slik bruker du overfresen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker overfresen til å lage perfekt finish når du jobber med tre. Det finnes utallige forskjellige fresestål, slik at du kan lage alt fra flotte profilerte forkanter, til noter til skjulte plateskjøter og utfresinger til hengsler. Vi gjennomgår de forskjellige typene fresestål og viser hvordan du bruker dem.

Video

VERKTØY: Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Overbygd terrasse