Flott steinterrasse med lemur

Alle de skjulte detaljene sikrer et solid og langt liv til denne lille steinterrassen med le fra en lav mur.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 dager
Pris
10.000 kroner

Den lave støttemuren bevarer opplevelsen av å sitte midt i hagen.

Intro

Det er tungt å lage en steinbelegning, men gjør du det ordentlig, ligger det mange års belønning foran deg, og den solide jobben begynner i bunnen. Er bunnen kompakt, stabil og nøyaktig, vil de forskjellige gruslagene sammen med fuger og belegning danne en helhet med imponerende egenskaper.

Legges terrassen som vist her, vil den i årevis bevare en jevn overflate, som er fleksibel og ikke blir skadet av små bevegelser i bakken, tørke, regn eller frost – forhold som ellers i løpet av få år kan ødelegge en belegning.

Muren rundt terrassen er like kompromissløs. Og selv om du aldri har prøvd deg som murer eller støpt noe i betong, kan du trygt ta ansvaret for denne muren. Du bygger med blokker som stables og holdes like enkelt som legoklosser, og muren holder også lenge fremover.

Tenk over terrassens plassering

Ettersom den nye hagekroken kommer til å være på samme plass i mange år, er det smart å tenke seg godt om før den plasseres.

Muren gir le og litt privatliv, og på samme måte som terrassen, magasinerer den varme på solrike sommerdager. Det kan du ha glede av om kvelden, så du skal ikke bare tenke på utsikt og vindretning, men også på om du vil ha sol om morgenen eller ettermiddagen. Når terrassen først er plassert, blir den hvor den er.

Le uten å stenge inne

Høyden på muren er en balansegang mellom å gi le og bevare utsikten til resten av hagen. De fleste av oss vil på den ene siden gjerne ha en flott utsikt fra uteplassen, samtidig som vi vil sitte usjenert og i le for vinden.

SE OGSÅ: Bygg en solid støttemur i hagen

Det vil alltid være en balansegang, og den lave støttemuren her fungerer godt med beplantningen: Nederst en fast, tett mur, som magasinerer litt varme fra solen. Øverst et mer åpent ly av planter, som bremser vinden og hindrer innsyn.

Muren kan fungere som støttemur, hvis det er fall på terrenget i hagen. Er fallet av en viss størrelse, anbefales det å bygge støttemuren med en viss helling.

Veiledning

01
Bunn som holder i mange år 6 Trinn

1

Vi setter ned påler og trekker snorer, som vi graver og bygger ut fra. På pålene markerer vi planlagt høyde, med et fall på 1,5 cm per meter. Snorene settes 20 cm høyere. Det gir oss plass til å jobbe.

2

All moldjord graves vekk, og råjorden stampes med en såkalt jordstamper. Du skal grave minst 35 cm dypere enn den planlagte terrasseflaten. Stamperen tetter igjen musehull og maurganger.

3

Bunnsikringslaget legges ut. Det fyller opp der vi har fjernet mye moldjord, og gir god drenering. Laget bør være 15 cm tykt, ferdig komprimert. Vi legger derfor 20 cm - til 15 cm under den planlagte høyden.

4

Bunnsikringsgrusen komprimeres med en platevibrator. Du bør bruke en maskin på 90-100 kg for å komprimere i dybden. Kjør over flaten 3-4 ganger, der hver lengde kjøres halvveis inn over den forrige.

5

Så legger vi ut bærelaget. Det skal være 12 cm tykt etter komprimering, og fordi det setter seg 2-3 cm, fyller vi på 14-15 cm. De store steinene som gjør grusen stabil, gjør det også vanskelig å stikke ned spaden.

6

Bærelaget rettes og komprimeres. For bare å få et tynt lag avrettingsgrus, lager vi en plan overflate med fall 3-4 cm under bunnen til belegningen. Vi retter hele tiden inn etter snorene.

02
Bunnsolid terrasse avrettingslaget rettes nøyaktig: 6 Trinn

Det er snart tid for å legge steinene på terrassen, de vi tenker på som den solide belegningen. Men styrken i hele konstruksjonen ligger ikke minst i den tette sammenhengen mellom de synlige steinene og underlaget.

Bindemiddelet mellom stein og bunn er avrettingslaget. Det har mindre styrke enn bærelaget, og legges derfor i et tynt lag, som med hjelp av to vannrør rettes nøyaktig. Det er overflaten her som bestemmer hvordan belegningen blir seende ut.

1

Avrettingslaget hentes inn på flaten, slik at det blir et 2-4 cm tykt lag. Laget kan fjerne små ujevnheter, men er ikke stabilt i tykke lag, så mer enn et par centimeter skal ikke fordypningene i bærelaget være.

2

Legg ned to lange vannrør i grusen. De er til stor hjelp når du legger stein: Rørene legges med overkanten der steinene skal ligge, slik at du med støtte på dem kan rette opp grusen i den riktige høyden.

3

Rørene legges vannrett i den retningen det ikke skal være fall. Det ene legges litt lavere enn det andre, slik at de til sammen danner ønsket fall.

4

Avrettingsgrusen fordeles, slik at den ligger 1-2 cm høyere enn rørene. Du kan bruke en asfaltrake - eller baksiden av en rive.

5

Grusen rettes opp til en helt plan flate ved å trekke et helt rett bord over oversiden av rørene. Trekk eventuelt med sikksakk-bevegelser. Det kan være tungt å flytte på den overskytende grusen.

6

Rørene fjernes, og sporene fra dem fylles med mer grus. Ikke fyll i for mye, du skal kunne trekke av det overskytende, uten å rote for mye på den øvrige overflaten.

03
Faste heller med plass til bevegelse 6 Trinn

Nå er bunnen rettet opp, så hellene vil ligge nøyaktig og like høyt når de vippes ned på avrettingslaget. Støtene fra stampestokken skal for det meste sikre at det ikke er luft under dem, og at grusen pakkes litt opp i fugene. Underveis støper vi en kant, så de ikke kan gli ut. Alt er gjort for å holde dem fast. Likevel er det viktig at vi sørger for at det blir litt luft som kan fylles opp med fugesand mellom hellene. Belegningens styrke ligger også i at den kan bevege seg litt.

1

Den første hellen legges inn i et hjørne. Den støtes ned med en stampestokk, laget av en stolpe med et rørstykke som håndtak. Her har vi støpt ned den første rekken i muren, så vi begynner i murhjørnet.

2

Neste helle vippes ned på plass. Ved å sette den på kanten av den foregående, kan du vippe den ned uten å anstrenge ryggen for mye. Med litt øvelse lander den omtrent med riktig fugebredde.

3

Fugen rettes inn. Generelt skal fugen være 2-5 mm, men det beste er å rette inn etter målet på hellene. Her bruker vi 50 x 50 cm heller, og målet tar høyde for fugen. Når to heller rekker 100 cm, er fugen riktig.

4

Langs kanten av belegningen graver vi en renne. Det gjør at vi kan sikre hellene med betong i kanten. Vi gjør det fortløpende, så de ytterste hellene ikke sklir under arbeidet. Rennen graves cirka 15 cm dyp.

5

Rennen fylles opp med en passe våt betongblanding. Betongen skal være så fast, at du fortløpende kan sikre kanten og jobbe deg videre. Til slutt dekkes betongen med plenjord.

6

Når du har lagt to rekker heller, fuger du med tørr fugesand. I disse brede fugene kan vi bruke avrettingsgrus, som har korn i flere størrelser, pakker tett og støtter hellene. Sjekk først at fugene er like brede.

04
Bunnsolid mur muren settes på faststøpte blokker: 6 Trinn

Muren er lav, og skal ikke holde på noen mengder av jord på baksiden. Derfor kan vi nøye oss med å støpe fast de nederste blokkene på et fundament som bare går et halvt spadestikk ned i bakken.

Når den første rekken er satt nøyaktig, slik at blokkene ligger helt vannrett, på linje og like høyt, samtidig som fundamentet er fast, går det fort å bygge resten. Det eneste som tar tid og krefter, er å tilpasse blokkene ute i endene.

1

En lav renne graves og fylles opp med tørrbetong, som de nederste blokkene kan settes i. Betongblandingen helles tørr ned i rennen, tilsettes litt vann og blandes lett.

2

Den første blokken settes der terrasen blir lavest. Den bankes godt ned i betongen, mens den rettes opp i vater og høyden kontrolleres med snoren.

3

De øvrige blokkene i nederste rekke settes på samme vis i fuktig, fast betong. Husk en fuge på 2-5 mm, og rett inn hver blokk nøyaktig. Betongen skal ha et døgn i ro.

4

De neste lagene murblokker stables opp som legoklosser. Som de fleste bedre blokker til formålet, griper de tak i hverandre - her passer to tapper på oversiden i to spor i det neste laget.

5

I hjørnene må vi slå av den ene tappen på oversiden, fordi blokkene flettes skiftvis inn fra den ene og den andre siden, slik at sporene blir gående på tvers av tappene.

6

En del blokker kuttes, slik at rekkene kan legges forskjøvet (i forband) og kan flettes sammen i hjørnet. Blokkene strekes tydelig opp, og kuttes med en stor vinkel sliper med en 230 mm diamantskive.

Materialer

Til en terrasse på 2,5 x 3,5 m

 • Bunnsikringsgrus, 2 m3
 • Bærelag, 1,5 m3
 • Avrettingsgrus, 0,5 m3
 • Fugesand (evt.), 25 kg
 • 35 heller, 50 x 50 x 5 cm
 • Tørrbetong, 8 x 25 kg
 • 65 støttemurblokker, 20 x 50 x 13 cm
 • 13 toppblokker, 20 x 50 x 13 cm

Spesialverktøy

 • Platevibrator, 90-100 kg
 • 2 lange vannrør
 • Vinkelsliper med diamantskive

Tidsforbruk

3-4 dager.

Pris

Cirka 10.000 kroner totalt. Belegningen er 3,5 x 2,5 meter.

Vanskelighetsgrad

Egentlig en enkel oppgave, men det er tungt og hardt arbeid.

Tips & Triks

Grus med forskjellige egenskaper

Kornstørrelsene gir hver type grus egenskaper, som kan brukes forskjellige steder i belegningen.
De forskjellige lagene i belegningen bygges opp av hver sin type grus. Bunnsikringslaget er ganske løst, enkelt å fylle opp og godt til å drenere. Du trenger ikke nødvendigvis å bruke det, men et bærelag kan du ikke klare deg uten. Med forskjellen i kornstørrelse, det et formstabilt, bærende lag. Avrettings-grusen kan rettes opp nøyaktig, og pakker seg litt opp mellom steinene.

Bærelaget gir en stabil bunn.

Avrettingsgrusen pakkes opp i fugene.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...