Terrasse av kompositt

Hvis du bygger terrasse av kompositt, får du en vedlikeholdsfri terrasse, og du trenger ikke å gå på kompromiss med utseendet.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
10.000 kroner

Intro

Vi er mange som har laget treterrasse, men som ergrer oss over både vedlikehold og at terrassen uansett blir seende stygg ut etter hvert. Det er i sannhet ergerlig, for en treterrasse er både god å gå på og den kan se veldig flott ut. Men aberet er altså vedlikeholdet, noe de fleste av oss som har bygget en treterrasse kunne tenkt oss å slippe.

Dette har du faktisk muligheten til, med dette blandingsproduktet av tre og plast (kompositt). Det forener treets varme med plastens holdbarhet. Ny teknikk har utviklet materialet, slik at det nesten er evigvarende, samtidig som fargene ikke blekes av solen. Treets kvaliteter er bevart, mens plasten gjør at treet ikke råtner eller sprekker.

Flere alternativ finnes. Vi har valgt en hul variant med en grå farge.

LES OGSÅ: Slik bruker du komposittbord

Veiledning

01
Oppstarten 5 Trinn

Før du legger en terrasse, skal underlaget være gjort klart. Dette har vi vist mange ganger i Gjør Det Selv.

Les mer: Lag en solid bunn under terrassen

Her er vi litt heldige, da vi allerede har en gammel steinterrasse under. Etter 25 år, vil den garantert ikke sette seg mer. Vi nøyer oss derfor med å legge ut en filtduk med et tynt lag sand oppå, slik at vi har noe å legge oppklossingen på.

1

Start med å legge noen steiner med 60 cm avstand i litt sand. Sanden er beregnet til å fylle ut små ujevnheter. Den egentlige oppklossingen gjøres med kiler mellom steinene og bjelkene.

2

Merk opp bjelkenes bue. Alt tre buer, og når du legger bjelken på et plant underlag, skal den bue opp. Merk oversiden med en sirkel.

3

Nå skal du lage en stabil ramme. Legg de to endebjelkene (A) sammen, og sett merke for hver 40 cm, der tverrbjelkene (B) skal settes fast i bjelkesko.

4

Skru bjelkesko på endebjelkene (A) etter merkene. Er det ikke plass til bjelkesko ute i sidene, så kan du bruke et par vinkelbeslag. Bjelkeskoene monteres så de flukter med underkanten av bjelken.

5

Sag ut de sju tverrbjelkene (B). Lengden er terrassens ferdige bredde, minus tykkelsen på de to endeebjelkene og to kantbord. Det blir 344,8 cm (360-9,6-5,6).

02
Bunnrammen 8 Trinn

Hele terrassen består av en bordkledd treramme, som hviler på plastkiler. Terrassen er tung, så vi har ikke forankret den til bakken. Det kan du eventuelt gjøre ved å støpe ned noen biter armeringsjern et par steder inne på midten, og deretter sette fast noen av tverrbjelkene til jernene med kabelbøyler.

1

Nå kan du skru sammen de to endebjelkene (A) med to av tverrbjelkene (B) til en ramme. Bruk vinkelbeslag og 40 mm skruer.

2

Når rammen er skrudd sammen i hjørnene, skal du rette den inn etter snorer, så den er i vinkel. Deretter skal du klosse den opp på hjørneoppklossingskiler, slik at den er i vater hele veien rundt.

3

Skru fast alle fire hjørneoppklossingene på rammen, slik at de ikke sklir. Bor gjennom bjelken, og skru fast oppklossingen. Du skal velge en skrue som kan rekke helt ned i den nederste klossen.

4

Nå kan du kappe de resterende bjelkene (B) med sagen. Hold den første der den skal brukes, og merk opp lengden. Overfør målet til de andre bjelkene, og kapp alle i samme lengde.

5

Legg på plass alle bjelkene (B) i bjelkeskoene med buen opp. Uansett hvor mye de buer, vil egenvekten og vekten av terrassebordene og hagemøblene rette dem ut.

6

Kloss opp alle bjelker med cirka 100 cm avstand. Bruk fliser og kiler av plast til oppklossingen.

7

Kontroller at alle bjelker flukter ved hjelp av en rettholt eller et langt rett bord. Skru fast samtlige oppklossinger fra oversiden, slik at de ikke sklir ut.

8

Husk å kontrollere kryssmålet, så du er sikker på at terrassen er i vinkel. Mål fra hjørne til hjørne. Stemmer disse målene overens, er du klar til å montere komposittbordene. Ellers må du justere terrassen til den er i vinkel.

03
Kantbordene 4 Trinn

Før du legger terrassegulvet, skal du kle rammen på sidene, fordi gulvbordene skal rekke ut over kanten.

Kanten skrus fast til rammen. Begynn derfor med å bore gjennom det ytterste laget i komposittbordet med et bor som er større enn skruehodet. Bor gjennom annet lag med et 5,5 mm bor, og skru bordet fast med 5,5 mm skruer for hver 50 cm. Dermed blir skruen skjult inne i kantbordet, sånn at det blir plass til dekklisten senere.

1

Hold et kantbord (C) på kanten, der det skal brukes, og merk det opp på stedet. Hjørnene skal settes sammen i en 90º skjøt, der endene er skåret skrått av, i en såkalt gjærskjøt.

2

Kapp bordene i 45º snitt med en kappsag. Sørg for at sagen står godt fast, og fikser bordet med en klemtvinge, slik at snittet blir jevnt hele veien.

3

Bor hull til skruene i kantbordene for hver 50 cm. Bor hullene 2 cm nede, slik at de senere kan dekkes av en hjørnelist.

4

Skru også fast kantbordene (C) nederst, slik at du får en pen hjørneskjøt. Lag hullet så langt nede, at det senere kan dekkes av gressplenen.

04
Legg gulvet 5 Trinn

Terrassegulvet legges med skjulte skruer, ved hjelp av spesielle beslag som griper inn i siden av bordene. Da unngår du å lage hull i bordene, og det blir aldri en skrue som du kan rive deg på.

1

Sag et bord (D) i terrassens bredde. Legg bordet slik at det flukter med ytterkanten av kantbordet (C). Forbor i cirka 45 grader ut for hver enkelt bjelke (B), og skru fast bordet.

2

Merk av på bjelkene (B) for hver 75 cm, slik at du har noe å rette inn bordene etter mens du legger dem. Husk å fordele fugene jevnt, slik at du avslutter med et helt bord.

3

Sett fast det fremste bordet (D) med T-klemmer (E) og 4 x 40 mm A4 rustfrie beslagskruer. Bruk en langskaftet skrutrekkerbits, og juster dreiemomentet slik at klemmene sitter stramt, men ikke vris.

4

Fortsett med neste bord ved å dytte det inn under kanten på T-klemmen. Du kan banke bordet på plass med en gummihammer eller en bankekloss, slik at du ikke skader kanten på bordet.

5

Gjenta prosedyren til siste bord er på plass. Sørg for å rette inn etter peilemerkene underveis, slik at bordene ligger parallelt hele veien. Det siste bordet settes fast gjennom kanten, akkurat som du gjorde med det første bordet.

05
Dekklister 4 Trinn

Der det er godt synlig at det ikke er ekte treverk du arbeider med, er i enden på bordene, hvor det er hull. Disse hullene skal selvsagt dekkes til. Det gjør vi med en kantlist hele veien rundt. Listen skråskjæres i en 45º vinkel på kapp-/ gjærsagen, som kantbordene.

1

Nå skal du montere dekklister (G). Hold dem på, og merk opp til skruer med 40 cm avstand. Slå en strek etter en vinkel, slik at skruene sitter over hverandre.

2

Forbor med et 5 mm bor etter oppstrekingen din, og skru fast dekklister (G) hele veien rundt.

3

Dekklistene skal dekke endene, slik at de ikke er synlige, og slik at de ikke er åpne for vann, skitt og insekter.

4

Når kantene er ferdige, er det bare å rengjøre terrassen og pynte bakken rundt. Du trenger jo ikke å være redd for at bordene kommer i kontakt med bakken - de kan ikke råtne.

Materialer

48 x 123 mm impr. bjelker:
• 2 endebjelker (A) à 358 cm
• 7 bjelker (B) à 344,8 cm

28 x 150 mm UPM ProFi Deck:
• 4 kantbord (C) à 360 cm
• 20 terrassebord (D) à 360 cm

12 x 66 mm UPM-list:
• 15 m dekklist (G)

Dessuten:
• 28 heller/belegningsstein
• Plastkiler og hjørneoppklossinger
• 2 ps. ProFi Deck T-klemmer (E)
• 10 bjelkesko
• 8 vinkelbeslag
• 4 x 40 mm rustfrie beslagskruer

Spesialverktøy
• Kapp-/gjærsag
• Skrumaskin m. lang bitsholder
• Rettholt

Tidsforbruk

Sett av en ukes tid til terrasseprosjektet, og gi deg god tid til å gjøre arbeidet nøyaktig. Resultatet holder likevel.

Pris

Cirka 10 000 kroner for 13 kvadratmeter terrasse.

Vanskelighetsgrad

Med en kapp-/gjærsag, en skrumaskin og et godt vater, er det en smal sak å bygge denne terrassen.

Video

TEKNIKK: Montering av vinkelbeslag

Snu beslaget riktig så sammenføyningen får optimal styrke

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

Tips & Triks

Begynn med å lage en modell

Unngå å sage feil, lag en modell av terrassehjørnene.

  • Har du ikke jobbet med kompositt før, så er det en god idé å øve seg på et par stumper.
  • Prøv hvordan det er å sage og bore i det, slik at du har kontroll før du gyver løs for alvor.
  • Lag deg en 1:1-modell av et hjørne, så du vet hvordan de vinklede snittene skal skjæres, hvilken side av bordene du vil ha opp/ut (de kan nemlig snus), og hvor du skal bore.
  • Gi delene bokstaver eller nummer, slik at du kan notere hva som skal sitte hvor.

Når de enkelte delene er kappet til, skal modellen settes sammen.

Slik skal det se ut. Deretter kan du begynne for alvor.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Uteplass