LANGTIDSHOLDBAR: Når terrassen bygges på en solid bunn og med en stabil konstruksjon, holder den lenger.

LANGTIDSHOLDBAR: Når terrassen bygges på en solid bunn og med en stabil konstruksjon, holder den lenger.

TIPS: BRUK HELLER UNDER TERRASSEN

Hageheller er et godt underlag til tilfarerne under en terrasse. Jo større heller, desto bedre. Det kan fint være gamle, brukte heller. Fordelen med hellene, er at du har en rett flate, som ligger ganske stabilt. Flaten er enkel å få i vater – og du får en både solid og helt rett konstruksjon oppå dem.

Les mer om platting

LES OGSÅ: Hvilke bjelkesko skal jeg velge?

TRE ANDRE VEIER TIL EN STABIL KONSTRUKSJON PÅ TERRASSEN

Skal terrassen ligge oppå en belegning, trenger du ikke å grave ut under. Du kan fint bruke belegningen som fast bunn. Er den veldig ujevn, kan du fylle fordypningene med betong.

Med en bulldogskive mellom stolpe og tilfarer, får du en sterk skjøt. Og du får større glede av den.

Med en bulldogskive mellom stolpe og tilfarer, får du en sterk skjøt. Og du får større glede av den.

Du kan bygge den nye terrassen på nedgravde stolper. Da skal du kun grave til hullene – ikke over hele arealet – og du trenger ikke å vibrere grus. Bjelker eller tilfarere kan festes på siden av stolpen.

Stolpesko fås ferdiglaget og i en utgave som lett kan justeres i høyden.

Stolpesko fås ferdiglaget og i en utgave som lett kan justeres i høyden.

Du kan bygge terrassen på stolpesko. De støpes fast i betong – gjerne i et rør. Mellom røret og og stolpeskoen legger du klosser, så skoen havner i riktig høyde. Sjekk også at den er i vater.

LES OGSÅ: Terrassebord - hvilket tre er best?

ENKEL METODE: KLOSS OPP TERRASSENMED KILER AV PLAST

Bygger du opp terrassen på heller, må du sannsynligvis lage oppklossinger. Det enkleste å bruke i så fall, er kiler og klosser av plast. De har riller i topp og bunn, så de ikke sklir fra hverandre.

Velger du å legge tilfarerne på klosser av tre, skal du huske å legge murpapp under de nederste klossene, så fukt nedenfra ikke kan trenge opp i treklossen. Når oppklossingene står riktig, skrur du dem fast, slik at de ikke sklir ut av stilling.