LANGTIDSHOLDBAR: Når terrassen bygges på en solid bunn og med en stabil konstruksjon, holder den lenger.

LANGTIDSHOLDBAR: Når terrassen bygges på en solid bunn og med en stabil konstruksjon, holder den lenger.

Solid og stabil bunn under terrassen
1. Skal terrassen bygges et sted hvor det ikke er en fast bunn, må du først lage denne faste bunnen. Begynn med å måle opp og banke påler i bakken, slik at du kan trekke snorer for å markere terrassen.
2. Når snorene er på plass, kan du måle hvor mye jord som skal graves vekk. Under terrassebordene skal det være plass til et bærelag, et avrettingslag, oppklossinger og tilfarere.
3. Når du har gravd ut, jevnes jorden og stampes, før du legger et bærelag på minst 20 cm. Bærelaget komprimeres med en platevibrator.
4. Underveis bruker du snorene for å måle ut fra. Ligger bærelaget for lavt, må du fylle på mer og vibrere det igjen. Er laget for høyt, må du fjerne litt.
5. Avrettingslaget skal bare være et par centimeter tykt. Det trekkes av, slik at overflaten er helt plan. Deretter er du klar til å legge de steinene som du kan bygge oppklossingene oppå.

TIPS: BRUK HELLER UNDER TERRASSEN

Hageheller er et godt underlag til tilfarerne under en terrasse. Jo større heller, desto bedre. Det kan fint være gamle, brukte heller. Fordelen med hellene, er at du har en rett flate, som ligger ganske stabilt. Flaten er enkel å få i vater – og du får en både solid og helt rett konstruksjon oppå dem.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Få presise oppmålinger med en laseravstandsmåler!

Om du vil ha suksess med terrasseprosjektet ditt, krever det at du tar presise mål. En tommestokk rekker ikke når du skal måle opp store avstander, derfor anbefaler vi at du bruker en laseravstandsmåler.

Akkurat nå får du en laseravstandsmåler fra MAKA sammen med 2 utgaver av Gjør Det Selv for kun 79 kroner + porto!

Klikk her og se det gode tilbudet!

VIDEO: Her kan du se laseravstandsmåleren og alle dens funksjoner:

TRE ANDRE VEIER TIL EN STABIL KONSTRUKSJON PÅ TERRASSEN

Skal terrassen ligge oppå en belegning, trenger du ikke å grave ut under. Du kan fint bruke belegningen som fast bunn. Er den veldig ujevn, kan du fylle fordypningene med betong.

Med en bulldogskive mellom stolpe og tilfarer, får du en sterk skjøt. Og du får større glede av den.

Med en bulldogskive mellom stolpe og tilfarer, får du en sterk skjøt. Og du får større glede av den.

Du kan bygge den nye terrassen på nedgravde stolper. Da skal du kun grave til hullene – ikke over hele arealet – og du trenger ikke å vibrere grus. Bjelker eller tilfarere kan festes på siden av stolpen.

Stolpesko fås ferdiglaget og i en utgave som lett kan justeres i høyden.

Stolpesko fås ferdiglaget og i en utgave som lett kan justeres i høyden.

Du kan bygge terrassen på stolpesko. De støpes fast i betong – gjerne i et rør. Mellom røret og og stolpeskoen legger du klosser, så skoen havner i riktig høyde. Sjekk også at den er i vater.

ENKEL METODE: KLOSS OPP TERRASSENMED KILER AV PLAST

Bygger du opp terrassen på heller, må du sannsynligvis lage oppklossinger. Det enkleste å bruke i så fall, er kiler og klosser av plast. De har riller i topp og bunn, så de ikke sklir fra hverandre.

Velger du å legge tilfarerne på klosser av tre, skal du huske å legge murpapp under de nederste klossene, så fukt nedenfra ikke kan trenge opp i treklossen. Når oppklossingene står riktig, skrur du dem fast, slik at de ikke sklir ut av stilling.

SLIK BRUKES KILENE TIL TERRASSEN
Slik brukes vanlige kiler. Når hele konstruksjonen er ferdig, kan du fjerne de synlige delene av kilene med en multikutter, en sag eller et stemjern.
Her får en kile og et mellomstykke tilfareren opp i riktig høyde. Denne kombinasjonen kan løfte tilfareren mellom 32 og 250 mm.
Du kan også få forskjellige plastsokler. De er dyrere enn kiler, men enkle å bruke, fordi du raskt kan justere dem i høyden.