Slik bygger du en flott treterrasse på de gamle steinene

Den gamle steinbelegningen var sliten, skjev og stygg å se på. Nå dekker vi den med en flott treterrasse, som lages solid. Virkelig solid.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
En uke
Pris
200 kroner/m2

Intro

Det nye terrassegulvet lages nemlig av så store planker du kan finne, og vi skjuler skruene med propper. Under plankene er det et klassisk skjelett, som kan brukes under alle typer terrassegulv.

LES OGSÅ: Terrassebord - hvilket tre er best?

Se hvordan du fort og enkelt legger en ny treterrasse på den gamle steinbelegningen. Vi viser deg blant annet hvordan du jevner ut ujevnheter, slik at terrassen blir rett. Deretter bygger vi en praktisk benk som avslutter terrassen.

Veiledning

01
Mål opp og klargjør underlaget 5 Trinn

Forutsetningen for at du skal kunne legge en ny treterrasse oppå den gamle steinbelegningen, er at belegningen ligger noenlunde jevnt. Du kan utligne ujevnheter, men ligger hellene nesten oppå hverandre, må du f erne dem og jevne ut underlaget på undersiden.

For de aller fleste er det heldigvis ikke så galt, og da handler det bare om å finne det høyeste punktet på belegningen. Det er nemlig til det nivået alle tilfarerne til terrassen skal klosses opp, for at terrassen skal komme til å ligge helt rett.

1

Finn terrassens høyeste punkt. Her bruker vi en rotasjonslaser, som sender en vannrett strek ut mot tommestokken. Det høyeste punktet danner utgangspunkt for terrassens endelige høyde.

2

Finn terrassens maksimale høyde. Her er det terrassedøren som begrenser høyden. Vi sørger for at det blir minst 3-4 cm luft mellom døren og terrassen.

3

Gi terrassebordene (B) olje eller trebeskyttelse på begge sider. Ved å gjøre det før de legges, sikrer du at du kan komme til på begge sider og alle kanter.

4

Rull ut fiberduk. En kraftig og mørk fiber-duk skal sikre at det ikke kan vokse ugress under terrassen.

5

Legg bordene med margsiden opp. Hvis de krummer seg litt når plankene tørker, vil da de trykkes ned mot tilfarerne i stedet for å løfte seg. De ligger riktig når de “smiler”.

02
Lag skjelettet og legg på plankene 9 Trinn

Når du har lagt ut ugressduken, har du en god oversikt over hele området som det skal lages terrasse på. Oppå duken, legger du ut tilfarerne til gulvet.

Tilfarerne (A) er trykkimpregnert 48 x 98 mm. Vi er nødt til å legge dem med bredsiden ned på grunn av den korte avstanden opp til terrassedøren. Det betyr at de må ha understøttinger med en avstand på maksimalt 60 cm.

Kan tilfarerne stå på høykant, er de sterkere og kan ha understøttinger med opptil 100 cm avstand.

1

Fordel tilfarerne (A) på arealet. Vi legger dem med en senteravstand på 60 cm, og vi lager understøttinger under dem også for hver 60 cm.

2

Kloss opp den innerste tilfareren mot huset. Den skal ligge i nivå med den tilfareren som ligger på belegningens høyeste punkt. Dette finner du ut med et langt vater.

3

Kloss opp med kiler og treklosser. Rett opp hver annen eller tredje tilfarer. Det skal være et lite fall (ca 1 cm per meter) vekk fra huset. Kloss opp med murpapp, klosser av trykk impregnert tre (C) og plastkiler.

4

Rett opp de mellomliggende tilfarerne (A). Følg samme metode med papp, klosser og kiler. Fordi det er et lite fall mellom tilfarerne som er rettet opp, skal tilfarerne mellom bare røre vateret eller rettholten.

5

Kapp til terrasseplankene (B). De aller fleste plankene skal ha samme lengde, så de kan kappes til på forhånd. Har du ikke en kapp-/gjærsag, så lån eller lei deg en.

6

Legg ut den første planken. Den skal ligge vinkelrett på huset og stikke 4,5 cm utover endene på tilfarerne (A). Skru den fast ved å følge veiledningen.

7

Merk opp til skruene. Det skal sitte to skruer midt over hver tilfarer (A) 3,5 cm inn fra kanten på plankene (B).

8

Merk opp til plankene på hver annen tilfarer. Merk opp til minimum fem planker i bredden, inkludert et mellomrom på 8 mm. Da kan du legge hver femte først, og deretter rette inn de øvrige på øyemål.

9

Hopp over fire planker, og legg den femte parallelt med den første. Begynn med å skru den fast i endene. Fortsett deretter med de mellomliggende plankene.

03
Avslutt med skruer og propper 6 Trinn

Ved å bore ut hullene og sette i trepropper, får vi en flott og lukket overflate. Her propper vi med biter av en rundstokk. Det er enkelt, men fungerer bare hvis terrassen oljes jevnlig. Ellers må du bore ut propper av en terrasseplanke med et proppbor.

Terrasseskruene skal være så lange at cirka 2/3 av skruen rekker ned i tilfareren. Da er det bare den gjengeløse halsen som er igjen i terrasseplanken. Deretter sikrer proppene at det ikke står vann i hullene og skaper råte.

Når proppene får olje eller annen trebeskyttelse, blir de nesten usynlige.

1

Lag et dybdestopp: Kapp rundstokken slik at boret kommer til å stikke ut cirka 2 cm når du har boret gjennom rundstokken.

2

Bor med dybdestopp. Sett spissen av boret midt i oppmerkingen til skruen. Sørg for å holde bormaskinen loddrett.

3

Boret styrer seg selv ned i treet, og stopper når rundstokken støter mot underlaget. Deretter kan du skru fast planken med x 60 mm rustfrie terrasseskruer.

4

Slå en rundstokk (D) i hullet. En 16 mm rundstokk passer nøyaktig ned i hullet. VIKTIG! Dette forutsetter at du jevnlig maler eller oljer terrassen, ettersom det er sårbar endeved som vender opp på proppen.

5

Skjær av rundstokken med en multikutter, og legg en sparkel eller noe annet mellom terrassen og bladet. Det gir proppen litt overhøyde, som sikrer at vannet kan renne av.

6

Slip proppen. Den kan gjerne bue litt opp, så det ikke blir en lomme som samler vann på den. Avslutt med olje eller annen trebeskyttelse. Gi gjerne proppene litt ekstra.

04
Avslutt terrassen med en smart benk 7 Trinn

Vi avslutter terrassen med en benk på den ene siden. Her skjuler den et bed, som er omkranset av en mur. Derfor blir det en nivåforskyvning. Bygger du den på et plant underlag, ser du bort fra dette.

1

Skru bunnsvillene (B) sammen med stolpene (C). Nivåforskjellen her gjør at vi har stolper i to lengder. Ellers skal de bare ha én og samme lengde.

2

Sett opp reisverket. Legg en liten kloss og litt murpapp ut for hver stolpe under svillen, slik at den ikke står i vann.

3

Mål opp på de ytterste stolpene. Fra terrassen skal det være bredden på to planker og tre ganger 8 mm mellomrom.

4

Skru på de to første lektene (D) etter merkene på de ytterste stolpene.

5

Skru på en skråstiver (E) som vist, når alt er i lodd og vater.

6

Merk opp på de mellomliggende stolpene ved hjelp av en krittsnor. Skru fast alle lekter (D) og skråstivere (E).

7

Skru på terrasseplanker (A). To på sidene og to oppå.

Materialer

 • 48 x 198 mm trykkimpregnerte planker som terrassegulv (B)
 • 48 x 98 mm impr. tilfarere (A)
 • Trykkimpregnerte rester til oppklossing (C). Bruk det du har
 • 16 mm rundstokk som propper (D) til skruehullene
 • Fiberduk, min. 80 gr. per kvm
 • 5 x 60 mm rustfrie skrue
 • Plastkiler til oppklossing
 • Murpapp til oppklossing
 • Terrasseolje eller trebeskyttelse

Spesialverktøy

 • Multikutter
 • 16 mm spiralbor
 • Langt vater
 • Eventuell rotor- eller krysslaser

Materialer til benk

 • 48 x 198 mm trykkimpregnerte planker som kledning (A)
 • 48 x 98 mm som bunnsvill (B), stolper (C), lekter (D), skråstivere (E)
 • Trykkimpregnerte rester til oppklossing (F)
 • 16 mm rundstokk som propper til skruehull
 • 5 x 60 mm rustfrie skruer
 • 5 x 120 mm rustfrie skruer
 • Murpapp
 • Terrassemaling

Tidsforbruk

Denne terrassen tok cirka en uke.

Pris

Cirka 200 kroner per kvm.

Vanskelighetsgrad

Denne oppbyggingen av en terrasse er så enkel at alle kan henge med. Bare sørg for å være nøye.

3D-modell

3D-modell

Terrasse på betongstein

Med en bunn av gamle belegningssteiner, er det lett å klosse opp en ny terrasse.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Oppklossing av tilfarere

Kiler og klosser i riktig avstand sikrer solid understøtting.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Kloss opp terrassetilfarere

Med justerbare kiler blir det helt nøyaktig

Video

TEKNIKK: Montering av terrassebord

Legg dem i små "grupper". Da er det lett å fordele luften

Video

TEKNIKK: Skjøting av terrassebord

Lag skjøtene oppå en tilfarer. Da blir de sterke

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

VERKTØY: Slik bruker du sirkellaseren

I denne videoen lærer du å stille inn og betjene sirkellaseren. Den kan både kaste en ubrutt lasermarkering 360 grader rundt og sette en knivskarp laserprikk i én retning. Når du har kontroll på betjeningen, blir det enkelt å avsette nøyaktige høydemål over lengre avstander, for eksempel når du skal nivellere gulv eller bygge terrasse.

Video

TIPS: Vri trematerialene i form

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Terrasse