Bygg et sterkt fundament under terrassen

Lær hvordan du sikrer terrassen, slik at den blir liggende i regn, snø og hard vind. Her viser vi hvilke muligheter du har for fundamentering og forankring.

Terrassen skal helst bli liggende i både regnvær, snøvær og hard vind. Derfor skal den fundamenteres solid. Bygger du den inn mot huset, er det opplagt å begynne med å sette den fast til grunnmuren til huset. Det gjør du enklest ved å feste en svill (en kraftig planke) solid til grunnmuren. På den kan du feste bjelkesko som tilfarerne kan monteres i, eller så kan du bare legge tilfarerne oppå veggsvillen.

Den øvrige fundamenteringen lages i punkter, slik at tilfarerne understøttes med passe mellomrom, eventuelt med en yttersvill som legges under tilfarerne på tvers. Hvordan fundamentene lages, avhenger av underlaget under terrassen.

LES OGSÅ: Støping av punktfundament – slik gjør du

  • Lages terrassen oppå en steinbelegning, kan du klosse opp tilfarerne direkte på belegningen.
  • På et jordunderlag kan du grave ned fundamentstein med justerbare stolpesko.
  • Du kan også grave hull og støpe solide fundament, som du støper fast bjelkesko i.
  • Fundamentering med jordskruer er også en mulighet. Det er enkelt, men nokså kostbart.

Bygg stabilt

Skal terrassen ligge oppå en belegning, trenger du ikke å grave ut under. Du kan fint bruke belegningen som fast bunn. Er den veldig ujevn, kan du fylle fordypningene med betong.

Du kan bygge den nye terrassen på nedgravde stolper. Da skal du kun grave til hullene – ikke over hele arealet – og du trenger ikke å vibrere grus. Bjelker eller tilfarere kan festes på siden av stolpen.

Med en bulldogskive får du en sterk sammenføyning.

Du kan også bygge terrassen på nedstøpte stolpesko, som gjerne støpes i betong i et forskalingsrør. Mellom røret og stolpeskoen legges det klosser, slik at skoen havner i riktig høyde. Sjekk også at den er i vater.

Stolpesko fås både ferdiglagde og i en utgave som enkelt kan justeres i høyden.

Kloss opp med kiler av plast

Bygger du opp terrassen på heller, må du sannsynligvis lage oppklossinger. Det enkleste å bruke i så fall, er kiler og klosser av plast. De har riller i topp og bunn, så de ikke sklir fra hverandre.

Velger du å legge tilfarerne på klosser av tre, skal du huske å legge murpapp under de nederste klossene, så fukt nedenfra ikke kan trenge opp i treklossen. Når oppklossingene står riktig, skrur du dem fast, slik at de ikke sklir ut av stilling.

Terrasse konstruksjon: Slik brukes kiler 1

Slik brukes vanlige kiler. Når hele konstruksjonen er ferdig, kan du fjerne de synlige delene av kilene med en multikutter, en sag eller et stemjern.

Terrasse konstruksjon: Slik brukes kiler 2

Her får en kile og et mellomstykke tilfareren opp i riktig høyde. Denne kombinasjonen kan løfte tilfareren mellom 32 og 250 mm.

Terrasse konstruksjon: Slik brukes kiler 3

Du kan også få forskjellige plastsokler. De er dyrere enn kiler, men enkle å bruke, fordi du raskt kan justere dem i høyden.

Flere fundament

Utover de forskjellige fundamentene du kan lese om over, har du selvfølgelig også mange andre muligheter til å fundamentere en terrasse. Du kan for eksempel støpe stolper, bruke fundamentstein eller jordskruer. Klikker du på de forskjellige 3D-modellene under, kan du zoome inn, vri og vende, og se de forskjellige prinsippene for fundamentering.

3D-modell

Støbte stolper

Grav ned stolpene til frostfri dybde og støp dem fast i en betongkloss.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Fundamentstein

Fundamentsteiner graves også ned, og byr på en enkel og solid fundamentering av terrassen.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Jordskruer

Jordskruene skrus ned i bakken og brukes til for eksempel å holde en tverrgående yttersvill.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Svill på veggen

Bygger du terrassen inn mot huset, er det ofte smart å fundamentere terrassen i den ene siden med en veggsvill.

Åpne 3D-modellen

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Terrasse