Grunnleggende teori sikrer et perfekt resultat

Når du skal bygge terrasse, er det noen grunnleggende prinsipper som skal overholdes hvis du vil være sikker på et vellykket resultat. Blant annet skal du være nøye med oppmåling, den bærende konstruksjonen og hvordan du fester terrassebordene.

Oppmåling og vinkler

Skal terrassens hjørner være vinkelrette, skal du kjenne “3-4-5-regelen”. Den går i all sin enkelhet ut på at du med tre enkle lengdemål (3, 4 og 5 meter), raskt og enkelt kan lage en rettvinklet trekant – dermed er du sikker på at terrassen får knivskarpe, rettvinklede hjørner.

Ved å sikre at det korte målet er 3 meter langt, det midterste 4 meter og det lengste 5 meter langt, blir hjørnet mellom det korte 3 meter-målet og det mellomste 4 meter-målet akkurat 90 grader. Det trenger for øvrig ikke å være 3, 4 og 5 meter. Det er forholdet mellom de tre sidene som er avgjørende. Det kan for eksempel være enklere å finne vinkelen med mål i den halve lengden (1,5, 2 og 2,5 meter).


Avsett høyden på terrassen

For å være sikker på at terrassen er i vater eller eventuelt har et lite fall ut mot hagen, slik at vannet kan renne av, er du nødt til å avsette en høyde du kan måle ut fra. Det kalles et måleplan, og lages enklest ved hjelp av en sirkellaser. Bruker du en billig sirkellaser med en laserstråle som er vanskelig å se i solskinn, må du vente til solen går ned.

Begynn med å slå ned noen påler i bakken ved ytterkanten av terrassen og inne ved veggen. Plasser sirkellaseren i midten av byggeplassen. Sirkellaseren er selvnivellerende, og når den faller til ro etter et par sekunder, kan du se laserstrålen hele veien rundt.
Nå streker du opp og lager hakk i pålene, slik at du kan spenne ut en snor mellom dem. Det er ikke så avgjørende hvilken høyde du avsetter, bare det er den samme overalt.


Nivellering

Uansett hvordan du fundamenterer terrassen, skal terrassebordene ende opp med å ligge plant. Det forutsetter at alle tilfarerne eller bjelkene som terrassebordene monteres på ligger i samme nivå. Hvis de er ujevne i forhold til hverandre, kan du ikke skru bordene pent på dem.

Hvis du bygger på et plant underlag, skal oversiden på tilfarerne i utgangspunktet flukte. Men det kan være små ujevnheter i underlaget (og tilfarerne), og da kan kiler være til hjelp. Bruk to plastkiler til å justere hvert punkt under tilfarerne individuelt, slik at oversidene flukter med hverandre. Slår du kilene litt inn mot hverandre hever du tilfareren. Trekker du kilene fra hverandre, senker du tilfareren.


Avstand mellom tilfarere

Hvis tilfarerne ligger direkte på kiler eller stein med en kort avstand mellom hvert bærepunkt, kan du fint bruke 48 x 98 mm. På en høyere terrasse der det er lenger mellom bærepunktene, bør du vurdere å gå opp i størrelse, for eksempel til 48 x 148 mm. Enkelte konstruksjoner kan også kreve et ekstra lag understøtting på tvers.

Standard senteravstand mellom tilfarere er 60 cm. Ved visse typer terrassebord kan det være krav om tettere avstand. Det må du sjekke med leverandøren. Tommelfingerregelen er at jo tykkere terrassebord, desto lenger avstand kan det være mellom tilfarerne. Men legg heller en tilfarer for mye enn en for lite. Et terrassegulv som svikter under føttene er ubehagelig å gå på.


Terrassebord

Uansett hvilken type terrassebord du velger, skal du vite hvordan du vender dem riktig, hvor stor avstand det skal være mellom dem og hvordan du vrir dem på plass hvis de er litt skjeve (noe du sannsynligvis vil oppleve, fordi tre er et levende materiale).

Vend bordene riktig
Terrassebordene skal ligge med riktig side opp. Når du ser på enden av et bord skal årringene bue opp. Bordet skal “smile”. Da ligger det riktig.

Avstand mellom bordene
Terrassebord ligger ute hele året og blir skiftvis fuktige og uttørket. Derfor beveger bordene seg mye, slik at det må være avstand mellom dem. Det vanlige er 3-5 mm, men det avhenger av hvor fuktige bordene er når du legger dem. Bruk en avstandskloss, eller mål deg frem til plasseringen av hvert femte bord, og plasser bordene mellom på øyemål.

Rett opp skjeve bord
Ofte vil noen av bordene ha slått seg litt og være skjeve, slik at du må tvinge dem på plass. Til det kan du enten bruke et brekkjern (og en kloss til å beskytte bordet mot merker) og vri bordet på plass, eller så kan du skaffe deg et verktøy som er laget til formålet.

Skjøt over tilfarere
Allerede i planleggingen bør du huske å sjekke hvilke lengder du kan få de valgte terrassebordene i. Det er nemlig smart om lengden på bordene går opp slik at du kan legge to bord i forlengelsen av hverandre direkte oppå en tilfarer uten at du må kappe for eksempel 40 cm av hvert bord. Det skaper unødvendig svinn, og på en stor terrasse kan det raskt bli noen kroner.


Montering

Trykkimpregnerte bord og bord av hardtre skal alltid skrus fast med syrefaste skruer. De er litt dyrere, men alle andre skruer vil med tiden bli tæret i stykker av syren fra hardtreet eller imrpegneringsvæsken fra de trykkimpregnerte bordene. Sammenligner du priser på skruene mellom flere byggvarehus, kan det være penger å spare.

Pass på med skruene
Når du skrur fast bordene, skal du passe på at du ikke skrur skruene for langt ned. Gjør du det, vil regnvann nemlig kunne trenge inn i fordypningen. Sørg for kun å skru ned skruene slik at skruehodene flukter med overflaten på bordet. Til de ytterste skruene i enden av bordene skal du alltid forbore, slik at du er sikker på at treet ikke sprekker. Derfor er det en god idé å ha to bor-/skrumaskiner. En til å bore med og en til å skru.

Skjulte skruer
Du kan også velge et av de mange skjulte skrusystemene. Fordelen med dem er at du ikke får synlige skruer som går ned i bordene. Det er en flott løsning – men den er selvfølgelig dyrere enn vanlige A4-skruer.

Skjul med propper
Har du valgt flotte, dyre terrassebord kan du velge å gjøre ekstra flid når du skrur fast bordene: dekk skruehodene med trepropper, som du borer ut av samme type bord. Det krever et spesielt proppbor og en god porsjon tålmodighet. Men resultatet blir til gjengjeld virkelig bra.


Avslutning

I siste del av terrasseprosjektet gjelder det å få kappet terrassebordene nøyaktig og pent, samt å få skjult den underliggende konstruksjonen, hvis den er stygg og synlig.

Kapp alle bord samtidig
Det er i de fleste tilfeller enklest å la bordene være litt for lange mens du legger gulvet, slik at bordene stikker litt utenfor den endelige kanten. Da kan du nemlig kappe alle sammen samtidig – enten med en dykksag på føringsskinne eller med en sirkelsag langs et anlegg. På den måten fjerner du også eventuelle små unøyaktigheter og skjevheter.

Skjul konstruksjonen
Du får en flott terrasse hvis du lukker endene med et “skjørt” av terrassebord. Du setter altså et bord på høykant hele veien rundt langs kanten, slik at det ikke er mulig å se inn på endene av tilfarerne. Planlegger du riktig fra begynnelsen, får du akkurat plass til et eller to hele bord langs kantene.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Terrasse