Terrasse med fiskebein

Det ser vanskelig ut, men du kan fint lage deg et terrassegulv med fiskebeinsmønster, så lenge du lager bjelkelaget under riktig. Da kan du skru bordene pent fast i en 45 graders vinkel.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dager
Pris
600 kroner/kvm.
Terrasse med fiskebein

Du kan fint lage en terrasse med et gulv i fiskebeinsmønster.

Intro

Skal terrassen ha litt mer karakter enn den får av terrassebord som legges kant i kant i hele lengder, så kan du legge bordene i et fiskebeinsmønster. Det er ikke vanskelig.

I denne artikkelen viser vi deg hvordan du bygger om en gammel steinbelegning til en flott ny terrasse med terrassegulv i fiskebeinsmønster.

Vi begynner med å fjerne den gamle belegningen og gjøre klar til den nye terrassen med et solid bjelkelag, som må bygges i et spesielt mønster. Du er nemlig avhengig av å legge bjelkene i gulvet på et spesielt vis, for at bordene oppå skal få tilstrekkelig støtte i et fiskebeinsmønster.

Vi viser deg hvordan jobben gjøres trinn for trinn. I tillegg illustrerer vi de viktigste poengene med tegninger, som viser hvordan underlaget, bjelkelaget og terrassegulvet henger sammen.

Veiledning

01
Underlaget 4 Trinn

Fiskebeinsterrassen skal erstatte en gammel steinbelegning. Under den gamle belegningen heller underlaget litt ved husveggen, og betraktelig mer litt lenger ut fra den.

Det 3i det gamle avrettingslaget med ny grus, som vi stamper. Så legger vi ut betongheller på det nynivellerte avrettingslaget.

Den nye terrassen er større enn den gamle, og den delen av den nye terrassen som ligger utenfor avrettingsgrusen skal stå på nedstøpte punktfundament.

1

Fjern de gamle steinene først. Den gamle belegningen er i veien, så det første som gjøres er å fjerne de gamle steinene.

2

Bygg opp igjen avrettingslaget. Under de gamle steinene ligger det et kompakt men ujevnt lag av grus. Det suppleres med ekstra grus, som trekkes av og planeres.

3

Terrassen legges på betongheller og kiler. Selv om underlaget er jevnet ut, skal skjelettet stå på heller og klosses opp med kiler, slik at overflaten blir helt plan.

4

Ytterst støpes punktfundament. Den nye terrassen er lang, og i den ene enden er det ikke realistisk å planere underlaget. Derfor bæres bjelkene der av nedstøpte stolpesko.

02
Gulvbjelkene 4 Trinn

Når det skal lages fiskebeinsmønster, skal gulvbjelkene legges nøyaktig. De skal ha samme avstand fag for fag og ligge parallelt; ellers vil fiskebeinsmønsteret sakte men sikkert bli skjevt.

Bjelkelaget bygges i to deler. Først legges alle bjelkene ut, og det skjøtes på forlengere i endene. De fleste bjelkene ligger på betongheller, men endene skal ligge i stolpesko på punktfundament.

Til slutt forbindes og støttes de lange bjelkene med korte tverrgående bjelkebiter, som også sikrer en jevn avstand mellom bjelkene.

1

Legg en bjelke langs husveggen, og kloss den opp til ønsket høyde. Skru den fast til veggen med karmskruer. Legg deretter ut resten av bjelkene.

2

Forleng bjelkene. Der bjelkene ikke er lange nok, skal de forlenges. Forlengerne skjøtes på med beslag og skruer, og hviler på faststøpte stolpesko.

3

Lås rammen i enden. Når alle de forlengede bjelkene er skjøtet sammen, forbindes endene med en bjelke i samme størrelse som resten. Den skrus fast til enden på hver enkelt gulvbjelke, slik at du får en lukket ramme. Rammen klosses opp i hjørnene og legges i vater.

4

Rammen hviler på stolpesko. I den enden hvor bjelkelaget ligger over bakken, skal det støpes fast stolpesko i punktfundament.

03
Terrassegulvet 6 Trinn

Når du skal legge et fiskebeinsmønster, krever prosessen tålmodighet og presisjon. Jo større flate som skal legges, desto viktigere er det å ta seg god tid.

Jobben begynner med en liten prøveopplegging av en håndfull bord. Med utgangspunkt i prøveoppleggingen, er det enkelt å se om mønsteret er riktig.

Når de første bordene ligger som de skal, skrus de fast i gulvbjelkene. Deretter er det bare å jobbe seg fremover.

1

Lag en liten prøveopplegging. Legg de første 8-10 stavene (5 i hver retning) på en av de to midterste dobbeltbjelkene. Begynn fra husveggen, slik at spissen på mønsteret peker vekk fra veggen.

2

Sammenføyningen skal ligge på begge bjelkene. Men hver bjelke bærer kun det bordet som begynner på samme side av sammenføyningen. Skruene skal sitte to om gangen på en rett linje som følger bjelkene.

3

Legg opp bord til ti sammenføyninger, og skru dem fast. Lag én sammenføyning om gangen. Vær nøye, slik at hver lende med bord ligger parallelt, og slik at du har en 90 graders vinkel i spissen av mønsteret.

4

Bygg på litt etter litt. Når du har laget de første 10-15 sammenføyningene, kan du begynne å legge gulvet ut til sidene. Da har du hele tiden oversikt over det totale resultatet.

5

Kapp kantbordene fortløpende. I takt med at du bygger de to ytterste mønstrene, skal bordene kappes. Selv om du vet at de spisse vinklene skal være 45 grader, så bør du kappe bordene ett om gangen.

6

Ram inn gulvet med kantbord. Til slutt monteres to lag terrassebord på høykant langs kanten av terrassen. Den øverste kanten av bordene skal sitte i nivå med terrassegulvet og danne en ramme rundt kanten av terrassen.

Materialer

48 x 98 mm impregnert

 • Til skjelettet, cirka 120 meter

28 x 120 mm terrassebord

 • Til gulvet, cirka 240 meter
 • Til rammen, cirka 20 meter

Diverse

 • Tørrbetong, 40 kg
 • Stolpesko, 14 stk.
 • 20 x 20 betongheller
 • Avrettingsgrus
 • Kiler til oppretting.
 • Terrasseskruer.

Tidsforbruk

4-5 dager til 20 m².

Pris

Cirka 600 kroner per kvm.

Vanskelighetsgrad

Du skal være nøye med alle vinkler når bordene kappes.

Tegning

Rett terrasse på skrått underlag

Terrassen er bygget på en skrå tomt, og konstruksjonen er delvis holdt oppe av kiler og betongheller på en avrettet bunn av grus på den flate delen. I den andre enden, der underlaget heller mer, er terrassen holdt oppe på stolpesko støpt fast i nedstøpte punktfundament.

Rett terrasse på skrått underlag

Bjelkelaget

Forutsetningen for å kunne lage et fiskebeinsmønster, er at bjelkelaget er laget riktig, med ekstra bjelker til understøtting. Det betyr doble bjelker i hver annen lengde.

Terrassebordene så korte, at det skal et solid underlag til for å avstive gulvet. Dessuten ligger terrassebordene på bjelkene i en 45-graders vinkel. Det betyr at to bord som møtes fra hver sin retning ikke kan skrus fast i samme bjelke, selv om begge rører den. Derfor skal det ligge to bjelker tett på hverandre i annenhver lengde.

Bjelkelaget

Video

Stolpesko støpt i rør

Da får du enkelt stolpeskoene i vater og til å flukte med hverandre

Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Terrasse