Utvid hytta med en solterrasse hele veien rundt

Det er nå en gang slik at sola ikke står stille på himmelen. Da er løsningen å bygge en terrasse hele veien rundt hytta. Dermed kan du følge solen det meste av dagen – og du får også muligheten til en avkjølende hvil i skyggen hvis sola blir for varm. På denne hytta ble det bygget hele 60 kvadratmeter terrasse i flukt med hyttas innergulv.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
10 dage
Pris
20.000 kroner

Det ferdige resultatet virker som en naturlig forlengelse av husets stue. Nå er det plass til både utemøbler og gjester.

Intro

Det er ikke vanskelig å bygge en treterrasse. Men skal du ha et resultat der terrassen spiller godt sammen med husets rom, skal du bruke tid på tegningene. Hvor langt skal terrassen rekke ut fra huset, hvor mye av gavl og fasade skal den dekke? Tenk på hvor stoler og bord skal stå, og hvor det skal være gangbart. Og hvor høyt over bakken skal terrassen ligge?
Vi valgte å la den ha samme høyde som husets gulv, noe som krevde både rekkverk og trapper ned til plenen.
Terrassebordene vi valgte er ikke helt vanlige. Det er snakk om nordisk gran, som er impregnert etter den såkalte Superwood-metoden. En miljøvennlig og prisbelønnet impregnering, som trenger helt inn i kjernen av treet uten å etterlate noen form for farge på det. Per i dag selges ikke Superwood i Norge, men Vida Wood er skandinavisk rettighetshaver, om noen forhandlere lokkes av muligheten til å selge også her på berget.
Terrassen bygges selvfølgelig på akkurat samme måte som vi beskriver hvis du bruker trykkimpregnert furu, eller annen tresort som terrassedekke. Det er et spørsmål om smak og behag. Som underlag til terrassen vil vi anbefale trykkimpregnerte stolper, som forsynes med et stykke grunnmurspapp der de er i berøring med underlaget.

Veiledning

01
Oppmåling 3 Trinn

Som med alt annet er forberedelsene viktige. Her hadde familien et ønske om å få en terrasse med god plass, men samtidig skulle den også se harmonisk ut i forhold til resten av huset.

Det ble derfor tegnet og eksperimentert før den endelige utformingen var klar. Hvis du ikke er så god til å tegne, kan du overveie å lage en enkel modell av papp eller papir. Det kan også gi et godt inntrykk av det ferdige resultatet.

Til oppmålingen vil du typisk få bruk for et målebånd og en rekke plugger for å slå ned i bakken. Når alt ser ut til å være på plass, er det en god idé å kontrollmåle de punktene du har avsatt.

1

Oppmåling. For å få et pent resultat gjelder det her som med mange andre oppgaver: Vær nøye. Bruk god tid til oppmålingen, så slipper du mange kjedelige og tidkrevende overraskelser underveis.

2

Faste markeringer. Teltpluggen bankes godt ned i bakken, den skal være helt loddrett. Bordbiten er lagt 28 mm innenfor snoren. Det viser hvor terrassebordene slutter, før du monterer dekket.

3

Underlag til stolpene. Morenegrunnen gjorde at vi bare trengte å fjerne det øvre torvlaget, og legge heller under stolpene rundt langs hele rammen. Vi brukte bjelker på 48 x 148 mm og kunne nøye oss med stolper for hver 180 cm.

Gamle heller kan fint gjenbrukes som underlag for stolpene.
Teltplugg

02
Bjelkelaget 5 Trinn

Bjelkelaget er fundamentet under terrassen. Når terrassen først er ferdig, lever det et helt anonymt liv, men nettopp fordi det er skjult, er det god grunn til å gi bjelkelaget ekstra oppmerksomhet.

Her har vi valgt å bruke tradisjonelt trykkimpregnert tre. Men impregneringen gjør ikke alt alene. For å sikre mot fukt er det en god idé å la endestolper stå på et stykke grunnmurspapp, slik at de ikke kommer i direkte kontakt med hellene. Også inn mot huset er det en god idé å sørge for avstand, slik at treet har mulighet for å tørke raskt. Som en ekstra ugressikring ble det også lagt fiberduk.

1

Festing til veggen. Bjelker settes på veggen, 28 mm under gulvets slutt-overflate. Det bores hull for hver meter med et 8 mm bor. Når bjelken er vannrett, bores hull i veggen.

2

Luft mellom bjelke og vegg. Franske treskruer på 8 x 160 mm sikrer at bjelken sitter fast. Mellom bjelke og vegg plasseres to galvaniserte skiver på 5 mm. Skivene gjør at det blir avstand mellom vegg og bjelke, slik at fuktighet tørker raskt.

Kraftige skiver sikrer at treet kan tørke.

3

Stolpene tilpasses. Kapp til de kraftige stolpene til ytterrammen slik at de passer til å bære bjelkene på 48 x 148 mm. Når de er kappet til, skrus bjelker og stolper sammen med 5 x 80 mm skruer.

Grunnmurspapp skjæres til som såle på stolpen.

4

Skjøter i hjørnene. Takket være de kraftige stolpene vi valgte å bruke, er det ikke noe problem å skjære ut ekstra i hjørnene. Her er det skåret ut en ekstra bæreflate på stolpen.

5

Innvendig understøtting. Bjelkene parallelt med veggen og ytterrammen blir understøttet med en bit terrassebord, som limes og skrus til bjelken, slik at bordbiten står solid på steinhellen.

03
Klart for rekkverk 3 Trinn

Fra starten av var det klart at deler av terrassen skulle utstyres med rekkverk. Derfor ble stolpene til rekkverket festet før terrassebordene ble lagt.

Hele veien rundt ble det montert ekstra klosser av 48 x 98 lekter. På langsiden både som understøtting for terrassebordene og som underlag for den lodrette avslutningen ned mot gresset.

På kanten ut fra huset er klossenes funksjon bare til for å understøtte den loddrette avslutningen. Vi kappet alle stolpene og klossene i én gang, og festet dem fra innsiden av bjelken med tre 6 x 120 mm skruer.

1

Stolpene til rekkverket og selve rekkverket er laget av trykkimpregnerte lekter på 48 x 98 mm. Vi valgte å la rekkverket gå 90 cm over terrassegulvet.

2

Ekstra understøtte. Her, hvor terrassebordene skal ligge parallelt med ytterrammen, er det bruk for understøtte til det ytterste bordet for hver 60-70 cm. Til dette brukes de samme lektene som til stolpene i klosser på 20 cm.

3

Fordel stolpene. Avstanden mellom stolpene fordeles, slik at rekkverket vil bli seende harmonisk ut. Her endte vi opp med en avstand på mellom 120 og 150 cm. Da stolpene var montert malte vi dem - før terrassebordene ble montert.

04
Terrassegulvet 5 Trinn

Vi valgte å bruke galvaniserte terrassebordspiker og spikerpistol til montering av terrassebordene. Mest fordi vi hadde spikerpistolen tilgjengelig. Om du skrur eller spikrer er egentlig et spørsmål om tålmodighet - og utstyr. Uansett er det viktig, hvis du bruker tradisjonelt trykkimpregnert tre, at spiker eller skruer er godkjent for det. I vårt tilfelle gjør den spesielle impregneringen at du kan bruke vanlig utendørsspiker eller skruer.

Monteringen av terrassebordene er den enkleste delen av prosjektet. Og det er veldig motiverende når du på liten tid ser at terrassen tar form. Dermed får du lønn for det store forarbeidet.

1

Terrassebordene monteres. Så er vi kommet til terrassebordene. Vi spikret med 75 mm galvaniserte spiker for terrassebord, to på hver bjelke. Vi skar ut til stolpene med stikksag. Avstanden mellom bordene er 7 mm.

2

Vent med den siste kappingen. Det er ingen grunn til å kappe bordene til i lengden før de monteres. Vi lot alle ha overlengde mens vi spikret dem fast.

3

Avsluttende kapping. Da alle bordene var montert, festet vi en styrelist 30 mm fra det stedet vi ville ha snittet - det passet med avstanden fra kanten av sirkelsagens anlegg til bladet.

4

Dermed er alle bordene på plass. Plutselig så alt mye mer ferdig ut. Selv om monteringen av terrassebordene er den minste delen av jobben, er det først nå det ferdige resultatet kan vurderes.

5

Avslutning mot terrenget. Til slutt monterte vi to terrassebord på høykant, med 7 mm mellomrom - en tømrerblyant - hele veien rundt terrassen. Til det brukte vi 5 x 60 mm skruer.

05
Trapp 8 Trinn

1

Hellene plasseres. Da vi hadde bestemt oss for hvor trappenes vanger skulle være, fjernet vi gresstorven og la to heller i vater som underlag for vangene.

2

Oppmåling til vangene. Fra bordets underside til hellen var det 45 cm. Ett trinn ville gi en trinnhøyde på 22,5 cm, og da vi helst ikke ville over 18 cm, ble det til to trinn, og en trinnhøyde på 15 cm.

3

Vangene tilpasses. Vangene kappet vi av 48 x 198 mm bjelker. Vi kappet et stykke som var litt lenger enn avstanden fra bjelken bak terrassekanten til toppen av hellen. Det passet med to trinn i dybden.

4

Klar til montering. Da den første vangen var laget, ble de øvrige laget som kopier av den første. Vangene ble deretter forsynt med kraftige vinkelbeslag, slik at de kunne festes inn mot bjelken under terrassen.

Treflatene fikk to lag grunnmurspapp.

5

Støtte under trinnene. Som støtte til trinnene brukte vi rester av terrassebord. De ferdige bæringene ble 37 mm høye og 28 cm lange, skråkappet i endene. Det passet med to trinn à 148 mm bredde med 10 mm mellom.

6

Oppmåling til trinn. Vi streket opp hvor oversiden av trinnene skulle være: 15 og 30 cm over steinhellen og parallelt med denne. Bæringene ble skrudd fast med tre 5 x 60 mm skruer.

7

Før den endelige monteringen lot vi alt endetre stå i bløt i impregnering i 15 minutter. Trinnene ble lagt slik at fremste forkant fluktet med vangenes overside. De ble skrudd fast med 5 x 80 mm skruer.

8

Den siste finishen. Endetreet på terrassebordene ut for to av trappene dekkes med en list saget av siden på et terrassebord. Vi forboret og satte i en skrue på 4,5 x 60 mm i hvert endebord.

06
Rekkverk 5 Trinn

1

Rekkverkstoppen skrus på stolpene med 5 x 80 mm skruer. Skru fra undersiden, og sørg for at avstanden mellom stolpene i overkant er den samme som i nedkant. Merk skråstiverne ved å holde dem inn mot hjørnet mens streken settes.

2

Tilpassing av skråstiverne. Skråstiverne på 48 x 48 mm plasseres, og det strekes opp i begge ender. Dermed blir du sikker på at skråstiverne passer perfekt inn i rammen.

3

Skråstiverne settes på plass. Med forsiktighet slås skråstiverne inn på plass, skiftvis nede og oppe. Bruk et bord til å beskytte mot merker fra hammeren. Vi valgte å male før montering.

4

Tilpassing. Det kan hende at skråstiverne ikke passer, selv med nøye oppmåling. Derfor må du eventuelt finskjære dem til, før du banker dem forsiktig på plass.

5

Skjult innfesting. Skru skråstiverne fast når alle er satt på plass. Etterpå kan du flekkmale der skruene er satt inn.

Materialer

Trykkimpregnert tre:
• 48 x 98 mm, i alt 25 m
• 48 x 148 mm, i alt 22 m
• 48 x 123 mm, i alt 12 m
• 48 x 148 mm, i alt 70 m
• 98 x 98 mm, i alt 7 m

Lekter:
• 48 x 48 mm, i alt 25 m

Trappevanger:
• 48 x 198 mm, i alt 12 m

Terrassebord:
• 28 x 120 mm, i alt 500 m

Dessuten:
• Beslagskruer, 5,0 x 40 mm, 2 pakker
• Montasjeskruer, 4,2 x 75 mm
• Skruer, 5 x 60, 5 x 80 og 6 x 120 mm
• Beslag – herunder bjelkesko
• Franske treskruer, 8 x 160 mm og skiver
• Fargeløs impregnering, 5 l
• Fiberduk, 50 m
• 75 mm terrassebordspiker, 1500 stk.

Tidsforbruk

Det tok cirka 10 dager før terrassen sto helt ferdig.

Pris

Cirka 20.000 kroner for 60 m2 treterrasse, inklusive trapper og rekkverk.

Vanskelighetsgrad

Det er en stor, men ikke spesielt vanskelig oppgave å bygge en treterrasse.

Tegning

Her ser du hvordan konstruksjonen er bygget opp. Den relativt lange avstanden mellom stolpene er mulig takket være de kraftige bjelkene.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Terrasse