Solid vegg med kun ett lag gips

Nå er de sterke fibergipsplatene endelig mulig å håndtere. Med et nytt, hendig format, kan du fint bygge en solid vegg med kun ett lag gips på hver side.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dage
Pris
2.200 kroner

Intro

Tunge og store fibergipsplater har vært på markedet lenge, men har vært forbeholdt profesjonelle håndverkere med det riktige verktøyet til å håndtere de klossete og tunge platene. Men nå finnes platene i et hendig format på 90 x 120 cm; samme mål som små gipsplater. Dermed kan du greit og enkelt flytte rundt på og skjære i de sterke platene.

Med tradisjonelle gipsplater skal du bygge veggen din med to lag gips for å sikre tilstrekkelig styrke. Skal du henge opp noe tungt på veggen, f.eks. en flatskjerm, må du enten forsterke veggen ytterligere mens du bygger den, eller bruke store, kronglete plugger, som etterlater hull som er vanskelig å fjerne hvis flatskjermen skal ha en ny plassering.

Men med fibergipsplater kan du klare deg med ett lag gips. Platene er så sterke at du kan sette plugger og skruer direkte i dem, uten ytterligere forsterkning.

Du slipper også å sparkle de dype sparkelkantene mellom platene, for fibergipsplatene skal bare støtes sammen og limes. Etterpå skraper du vekk over flødig lim, og trekker et tynt lag sandsparkel ut over hele veggen. Dermed står den flott og glatt, og er bare å male eller tapetsere, alt etter smak og behag.

Prisen er høyere enn på vanlige gipsplater, men med kun ett lag blir prisen på veggen ganske lik to lag vanlig gips.

Veiledning

01
Mål og strek opp 4 Trinn

Begynn med å lage en arbeidstegning med riktig plassering av de loddrette lektene (stenderne) i stålskjelettet. Husk en eventuell dør, slik at du kan lage en komplett materialliste.

Platene er 90 x 120 cm. Hvis de monteres liggende, kan du sette stenderne med 60 cm avstand fra senter til senter. Hvis platene settes på høykant, skal senteravstanden være 45 cm.

Vi velger liggende plater, som legges i halvforband, altså forskjøvet en halv plate i hvert lag. Det sparer litt reisverk.

1

Mål opp til skilleveggen. Her skal den stå vinkelrett ut fra endeveggen. Rørene til en håndkletørker, som skal sitte på veggen, har rørleggeren gjort klart.

2

Hold kontroll på vinklene, slik at veggen kommer til å sitte vinkelrett på endeveggen og parallelt med motstående vegg. En krysslaser som denne er genial, men 3:4:5-regelen fungerer også.

3

Avsett mål i begge ender, og slå en strek med en krittsnor, slik at du har en rett linje å jobbe ut fra.

TIPS: Streken skal avsettes der den ene kanten på stålskinnen skal sitte.

4

Marker plasseringen til de loddrette stenderne og evt. dørhull. Nå kan du se om du skal begynne med en hel plate, eller om du må skjære av litt, slik at du ikke ender med bare en liten stump i den andre enden av veggen.

02
Bygg skjelettet 6 Trinn

Stålskjelettet er ikke noe annerledes enn om du arbeider med tradisjonelle gipsplater. Men du kan også kjøpe stålsten-derne sammen med fibergipsplatene, og få en litt kraftigere og bredere modell, som er spesielt egnet til fibergips.

Presisjon er avgjørende. Hvis veggen er skjev, kan den ikke rettes opp. Dermed vil spesielt monteringen av døren gi deg problemer senere.

Fremgangsmåten er: bunnskinnen på gulvet, en veggskinne på veggen, en toppskinne i taket og deretter stendere per 60 cm (eller 45) cm, målt fra senter til senter. Husk hensyn til installasjoner av strøm og vann når du bygger veggen.

1

Klipp bunnskinnen i riktig lengde. Her går den fra vegg til dørhull, og må ha to hakk ved rørene til håndkle tørkeren. Husk støydempende filt under skinnen.

2

Sett fast bunnskinnen i gulvet. I murgulv som her, setter vi spikerplugger for hver 60-80 cm. Er det treunderlag, skrus skinnen fast for hver 50 cm med passende skruer.

3

Skru den loddrette skinnen fast til veggen. Skinnen er skåret 1 cm for kort for å lage plass til takskinnen. Den settes fast på samme måte som bunnskinnen på gulvet.

4

Dytt toppskinnen inn over veggskinnen. Da har du kontroll på den, mens du skrur den fast. I dette gipstaket bruker vi 3,9 x 41 mm gipsskruer, og skrur opp i stålskjelettet i taket.

5

Sett opp de loddrette stenderne. De klippes til i riktig lengde og skal stå med 60 cm mellomrom fra senter til senter av skinnen (45 cm, med stående plater). Inndelingen blir altså 60, 120, 180 cm, osv.

6

Klem sammen skinnene med en fiksertang. Hvis du setter skinnen som på bildet, er det enkelt å holde i fliken når du skrur på platene.

03
Sett opp platene 7 Trinn

Platene måler 90 x 120 cm. Vi plasserer dem liggende med halvforband. Etterpå er det nesten som å bygge med Lego.

Start med en halv plate i nederste rekke, og lag rekken ferdig. Start neste rekke med en hel plate, og så videre.

Platene har rette kanter, og de limes mot vegg og tak og i alle skjøter.

Når du sager med sirkelsag, kan du legge en bunke plater på et par bukker, slik at de danner et arbeidsbord. Sett sagen på en sagdybde på 12 mm, og sag.

Platene er 12,5 mm tykke, så det er enkelt å knekke den siste halve millimeteren til slutt.

Husk å koble støvsuger til sagen.

1

Del en plate på midten, slik at den måler 60 x 90 cm. Sagdybden på sirkelsagen skal være 12 mm, og støvsugeren skal være koblet til. Sagingen støver veldig mye!

2

Knekk platen. Når platen er skåret gjennom, knekker du av den siste halve millimeteren og fjerner grader og støv, slik at limet kan hefte.

3

Klargjør limet. Du skal ikke lime ennå, men åpne patronen og sett på den spesielle tuten, slik at limet er klart.

4

Skru fast platen. Bruk gipsskruer til hard gips. Produsentene lager skruer både i bånd til gipsskrumaskiner og løse skruer. Her bruker vi løse skruer, til en vanlig bor-/skrumaskin.

5

Sørg for at platene står vannrett. Er gulvet skjevt, må du klosse opp den nederste rekken med plater. Platen skjæres til, slik at den passer mot dørstolpen.

6

Legg lim på platekanten, umiddelbart før du skal sette opp den neste platen. Det skal på så mye lim, at det presses litt ut i sammenføyningen når du monterer den neste platen.

7

Platen mot taket er kappet 3-4 mm, slik at det er plass til en fuge mellom platen og taket.

04
De siste detaljene 3 Trinn

Når du er ferdig på den ene siden, gjentar alt seg igjen på den andre. Du skal bare forsikre deg om at alle kabler inne i veggen er trukket som de skal først. I tilfellet vårt gjelder det også vannrørene til håndkletørkeren.

Vi har avtalt med elektrikeren at vi lager hull til kontaktene.

Før du setter opp platene på den andre siden, skal det isolasjon i veggen. Hvis du vil støydempe veggen, skal du også huske å tette mellom dørkarmen og stålskjelettet med en gummifuge.

Til slutt gjenstår det bare å sparkle og deretter male eller tapetsere.

1

Forberedelse til stikkontakter. Her forborer vi til kontakter, slik at elektrikeren bare skal koble dem til. Ved å gjøre det, før platene settes opp på den andre siden, får vi lett fatt i kablene.

2

Vi isolerer med 70 mm isolasjon. Platene på 60 x 90 cm passer perfekt mellom stålstenderne.

3

Overskytende lim slipes av neste dag, før veggen helsparkles med et tynt lag sandsparkel.

Materialer

Til stålskjelettet:

• Kantskinner (til tak, vegg og gulv)
• Stålstendere (loddrette stolper)
• Kantbånd (fi lt)

Fibergips (fra Fermacell/Hunton):
• 12,5 mm fi bergipsplater, 90 x 120 cm
• Limfugemasse (lim)
• 3,9 x 32 mm skruer til hard gips

Dessuten:
• Spikerplugger
• Isolasjon

Spesialverktøy:

• Fiksertang

Tidsforbruk

En mindre vegg som denne, med ett enkelt dørhull, kan klares på et par dager.

Pris

Cirka 2200 kroner for den viste veggen med 12 plater.

Vanskelighetsgrad

Platene er enkle å arbeide med. Er du nøyaktig med skjelettet, er jobben enkel.

Tips & Triks

Hvis du skal ha en dør i skilleveggen

Hvis du bygger en skillevegg av fibergipsplatene, og har behov for en døråpning, bygger du opp stålskjelettet akkurat som du ville gjort med tradisjonelle gipsplater: to stendere i lodd og en overligger.

Fibergipsplatene er dog en del sterkere enn de enklere pappkledde gipsplatene. Derfor trenger du ikke å være helt nøye med antall stendere over dørhullet, mellom overliggeren og toppskinnen.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Gipsvegg