Slik helsparkler du en vegg

Alle kan lære å helsparkle vegger helt glatte. Det krever bare litt tålmodighet, riktige sparkler og riktig teknikk. Vi viser deg hvordan.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag/25 m2
Pris
35-40 kr/m2

Intro

De fleste sparkelmasser i dag er kategorisert som “lettsparkel”. Lett er imidlertid ikke en garanti for at sparkelmassen er lett å jobbe med. Det er derimot en betegnelse som refererer til vekten på sparkelmassen, som er betydelig lavere enn de sandsparkelmassene som tidligere var veldig populære.

De moderne sparkelmassene, med fyllstoff som for eksempel vinylacetat copolymer, er ikke bare lettere å bære hjem fra byggvarehuset, men også betydelig lettere å jobbe med.

Alle kan lære å sparkle, men kun ved å kaste deg ut i det får du en følelse av hvordan du skal holde sparkelen, hvor hardt du skal trykke og hvor mye sparkelmasse som skal legges på.

Det blir sjelden perfekt første gang, men du kan alltid slipe, prime og sparkle igjen. Og før du vet ordet av det, kan du styre sparkelmassen og i løpet av noen få arbeidsganger få veggen til å fremstå helt glatt – og klar til filt, tapet eller maling.

Få kontroll på helsparkling

I denne gjør det selv-veiledningen lærer du å helsparkle en gang for alle. Vi hjelper deg gjennom hele prosessen, og viser deg hvordan du:

  • forbereder veggene før du begynner å sparkle
  • sparkler skruer og gipsplateskjøter
  • forsterker sparkelmassen
  • gjør jobben enklere med to sparkler på én gang
  • sparkler store flater
  • får sterke og skarpe hjørner

Veiledning

01
Forberedelser 3 Trinn

Før du begynner å sparkle, skal du fjerne alt løst belegg - også de små bitene med papir, som ofte sitter igjen under tapetet. De små papirbitene slipper ellers veggen når sparkelmassen påføres, noe som skaper irriterende striper i sparkelmassen.

Dype hull og sprekker flekksparkles. I tillegg er det en god idé å støvsuge veggen og gi den en grunning som binder støv og andre små urenheter.

Jobben bliver mye enklere hvis du har to til tre sparkler å velge blant.

1

Underlaget skal være fast. Bruk en stålskrape til å fjerne gammelt tapet, maling og annet løst belegg. Vær nøye med å fjerne de små papirresterne som ofte sitter igjen på en tapetsert vegg.

2

Underlaget skal være plant og uten hull, og særlig forhøyninger som stikker ut skal slipes ned. Ved å dra en bred sparkel over veggflaten, kan du raskt lokalisere eventuelle forhøyninger.

3

Alle hull og sprekker flekksparkles. Til små, dype sprekker og hull kan du bruke en akrylbasert reparasjonsmasse. Større områder med mindre fordypninger sparkles med en grov eller medium sparkelmasse.

02
Slik sparkler du skruer og gipsplateskjøter 6 Trinn

Vi har tidligere vist bruken av både selvklebende armeringsnett og papir­ strimler i gipsplateskjøter, men et samlet fagmiljø er enige om at papir er best, derfor er det papirstrimler vi bruker her for å oppnå størst mulig styrke. Papirstrimler minimerer helt enkelt risikoen for at sparkelmassen sprekker på en bedre måte enn selv­ klebende armeringsnett. Som sparkel­ masse til gipsplater, skal du bruke en fin eller en medium type.

1

Før du begynner å sparkle, er det viktig å kontrollere at alle skruehoder er skrudd langt nok inn. Det kan du gjøre ved å føre sparkelen over flaten. Skruer som stikker ut, spennes til de ligger rett under flaten.

2

Skruehodene dekkes med en lett sparkelmasse. Sørg for å trykke sparkelmassen godt ned i skruehodet med en liten sparkel. Trekk av den overskytende sparkelmassen med kanten av sparkelen. Synker sparkelmassen, gjentas prosessen.

3

Skjøtene sparkles i flere omganger. Påfør først et tynt lag sparkelmasse med en smal sparkel, og fordel deretter massen jevnt langs hele skjøten.

4

Trykk fast papirarmeringen, og “trekk” den ned i sparkelmassen med sparkelen. Begynn i den ene enden, og hold sparkelen i en flat vinkel. Sørg for at papirstrimmelen ligger rett og ikke brettes.

5

Fyll skjøten med sparkelmasse. Pass på at du ikke trekker i armeringsstrimmelen når du påfører massen i tverrgående bevegelser.

Trekk av overskytende sparkelmasse med en litt bredere sparkel.

6

Når sparkelmassen er tørr, skal den slipes lett. Veggen støvsuges, og det siste støvet bindes med en primer. Når primeren er tørr, er veggen klar til å bli helsparklet.

03
Forsterk sparkelmassen 4 Trinn

Ved overganger mellom forskjellige materialer eller ved større sprekker i veggen, kan det være en god idé å forsterke sparkelmassen.

Her bruker vi et armeringsnett av samme type som også kan brukes som en enkel løsning mellom gipsplater. Nettet “holder sammen” sparkelmassen og reduserer risikoen for at den senere kommer til å sprekke.

1

Ved overganger mellom forskjellige materialer eller på steder der underlaget virker litt porøst, kan du med fordel for­ sterke sparkelmassen.

2

Begynn med å trekke et tynt lag sparkelmasse over området.

3

Trykk et stykke armeringsnett ned i sparkelmassen med hjelp av sparkelen.

4

Avslutt med et lag sparkelmasse over armeringsnettet. Sparkel­ massen trykkes godt ned i nettet og glattes med sparkelen.

04
Sparkling av store flater 5 Trinn

Uansett om underlaget består av betong, porebetong, murstein eller gips, eller om det er pusset, tapetsert eller står helt rått, kan overflaten sparkles. Hvilken type sparkelmasse du skal velge, avhenger av hvor plant underlaget er. Størrelsen på sparklene skal du velge ut fra konsistensen på sparkelmassen, erfaringen din og overflatens størrelse.

Du vil normalt få bruk for sparkler i flere forskjellige størrelser.

1

Trekk på sparkelmassen. Begynn ved en av kantene, og jobb deg inn mot midten. Bruk en sparkel som du kan håndtere med én hånd, og start fra bunnen av.

2

Fordel sparkelmassen i et jevnt lag. Hvis du vil trekke på mer sparkelmasse om gangen, kan du benytte deg av en større sparkel. Det vil dog kreve at du bruker begge hender når du trekker på massen.

3

Til slutt glattes sparkelmassen med en bred sparkel. Ved å trykke mer i den ene siden enn i den andre, kan du styre sparkelmassen og unngå de verste stripene fra kantene på sparkelen.

4

Sørg for å jobbe i store bevegelser, slik at sparkelmassen blir fordelt jevnt over hele flaten. Det kan gjerne sitte igjen sparkel masse på sparkelen når du er ferdig med et område.

5

Du skal ikke fortvile hvis overflaten ikke er helt perfekt når sparkelmassen er tørr. Det vil alltid være små hull og spor etter sparkelen. De er dog enkle å slipe vekk med en slipeplate på en teleskopstang.

05
Slik får du sterke og skarpe hjørner 3 Trinn

Hjørner er utsatte. De får et hav av støt i hverdagen, noe som kan få selv det flotteste hjørne til å se ramponert ut etter bare et par måneder.

Vi velger derfor å bygge opp hjørnene rundt en såkalt hjørneprofil, som er en lang metallskinne med en vinkel på 90 grader. I tillegg til å beskytte hjørnet, slik at de dypeste hakkene unngås, gjør hjørneprofilene sparkelarbeidet mye enklere. Du kan nemlig støtte sparkelen på hjørneprofilen og på den måten lage et knivskarpt hjørne.

1

De innvendige hjørnene formes med en bred sparkel. Fordel litt sparkelmasse i hele sparkelens bredde. Trykk sparkelen inn mot hjørnet, og trekk på sparkelmassen i en jevn bevegelse vekk fra hjørnet. Hjørnet formes ved å sparkle fra begge sider.

2

Du kan kun sparkle deg til helt skarpe utvendige hjørner ved å sette en hjørneprofil på hjørnet. Det finnes forskjellige typer i forskjellige materialer, som skrus eller limes på hjørnet. Felles for profilene er at de har en liten forhøyning ytterst på hjørnet, som sparkelen støttes mot.

3

Trekk på sparkelmasse. Det er lettest å starte inne på veggen, og trekke sparkelmassen ut mot hjørneprofilen. Overskytende sparkelmasse trekkes av med en bred sparkel. Sparkelen trekkes parallelt med hjørnet og støttes på veggen og på hjørneprofilen. Profilen sparkles fra begge sider.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Pussing av vegg