Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

En gipsskillevegg kan bygges opp med bindingsverk (skjelett) i tre eller stål. Det siste er lettest å arbeide med, og det veier mindre enn tre. Her skal vi dele ei stor stue i to. Derfor lager vi en skillevegg med plass til ei dobbeltdør i midten. Men vi har ikke bare to vegger å sette skilleveggen opp mot: På den ene siden er det nemlig en halvmur. For å få den nye skilleveggen til å falle naturlig inn, rammer vi inn halvmuren ved å lage en vegg med dobbelt stålskjelett slik at skilleveggen får samme tykkelse som halvveggen. Men i de aller fleste tilfellene kan du lage en enkelt vegg med dobbelt lag gips. Oppskriften er den samme – bare med ett stålskjelett. En vegg som denne, den er knapt 5 meter lang og 2,5 meter høy, kan godt lages på ei helg, men er det første gangen du skal arbeide med gips, anbefaler vi at du har med deg en medhjelper.