LES OGSÅ: Test av kapp-/gjærsager

KORT OM KAPP-/ GJÆRSAGEN

1. UTTREKK: Sagens uttrekk skal gå stabilt frem og tilbake, uten slark.
2. JUSTERING: Sagen skal enkelt kunne justeres til å sage i forskjellige vinkler.
3. TVINGE: Modellen bør ha en tvinge, slik at du kan spenne fast emner.
4. ARBEIDSLYS: Med innebygget lys er det enklere å sage nøyaktig.
5. SKALA: Alle skalaene på sagen skal være tydelige, så du lett kan avlese dem.
6. SAGBLAD: Mange nye sager har kun et grovtannet blad til tre. I så fall bør du begynne med å kjøpe et ekstra blad. Har sagen automatisk bladstopp, stopper bladet straks når du stopper motoren.
7. ANLEGG: Med et langt anlegg, ligger lange emner mer stabilt mens du sager.

GØR DET SELV TESTER: Hvilken kap/geringssav er bedst?

KAP/GERINGSAVENS VIGTIGSTE FUNKTIONER

Uttrekk: Bladet og motoren på sagen kan trekkes ut og dyttes tilbake, fordi det sitter på et uttrekk. Hvis uttrekket går på på to skinner, glir sagen jevnest. Derfor har de fleste dyre modeller to uttrekksskinner.

Loddrett kant: Den loddrette kanten på anleggsbordet til sagen støtter emnet mens du sager loddrett. Derfor skal kanten gjerne være høy. En tvinge som skrur fast emnet til kanten er en fordel.

Lys: Innebygget arbeidslys og laserstråle er normalt til stor hjelp. Kan lyset slås av og på, er det et pluss.

Støvoppsamling: Har du en verkstedstøvsuger, er det den beste løsningen. Men har du ikke det, er det bedre om sagen har en fast støvoppsamler i stedet for en støvsugerpose.