sirkelsag

RETTE SNITT: Med en skinne eller et langt, rett anlegg, får du helt nøyaktige, rette snitt med sirkelsagen.

SLIK JUSTERER DU SIRKELSAGEN
Rundsav: sådan indstiller du den JUSTER SAGDYBDEN Maksimal sagdybde avhenger av størrelsen på sagbladet. Normalt er dybden 25-40 mm ved 45 graders snitt og 50-65 mm ved 90 graders snitt.
Rundsav: sådan indstiller du den JUSTER SAGEN TIL VINKLEDE SNITT Sagen kan justeres til vinklede snitt, altså skråskjæring. En tydelig skala og muligheten til å justere og låse vinkelen nøyaktig er viktig. Det siste kan være en utfordring, så prøv i butikken før du kjøper sagen. På noen maskiner er det klikkstopp, slik at sagen enkelt stanser på de mest vanlige vinklene, 22 ¹/? og 45 grader.

Spisskompetanse

Sirkelsagen er utmerket til grov tilskjæring av plater og stolper. Men den er overlegen alle andre sager når det dreier seg om å dele en plate med et rent snitt.

Etter hvert er mange modeller blitt utstyrt med en laserlinje, som gjør det mulig å føre sagen ganske nøyaktig. Men det mest presise snittet får du hvis du fører sagen langs en skinne eller et helt rett anlegg. Eller hvis du bruker et parallellanlegg, som du monterer på sagen og trekker langs kanten på platen.

RETTE SNITT I PLATER
Rundsav: Føringsskinne FØRINGSSKINNETil kvalitetssager kan du kjøpe en føringsskinne.
Rundsav: Langt lige brætLANGT RETT ANLEGG Et bord som spennes på platen er et alternativ.
Rundsav: ParallelanslagPARALLELLANLEGG Anlegget rekker typisk 15-20 cm inn fra kanten.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Test av sirkelsager

Smart teknikk når du skal sage i melamin

Skal du skjære i en plate kledd med melamin, frarådes det å kutte platen med kun ett snitt. Hvis du gjør det, kommer tennene på sagbladet vinkelrett opp under melaminet, med risiko for at sagen slår små skall av kanten.

Juster i stedet sagen slik at den kun akkurat når gjennom det tynne melaminet. Skjær først deretter helt gjennom – uten å få stygge hakk på overflaten.

TIPS: Unngå flisning

Oppflisete kanter er en utfordring ved stort sett alt sagearbeid. Men tømreren har et smart knep:

Juster dybden på sirkelsagbladet, slik at det akkurat bryter overflaten. Start sagen, og trekk den bakover, så sagbladet markerer snittet. Deretter er du klar til å sage helt gjennom platen – uten å få oppflisete kanter.

RENE KANTER
Rundsav: Rene kanter 1. Når en kant skal renskjæres, starter du med å måle opp til et snitt som ligger vinkelrett med bordene som skal kappes. Deretter markeres snittet enkelt med en krittstrek.
Rundsav: Rene kanter2. Bordene kappes til med en sirkelsag som føres langs en skinne eller et langt rett anlegg. Den avanserte utgaven av sirkelsagen, en dykksag på skinne, kan også gjøre jobben.
SPOR I PLATER
Rundsav: Spor i plader 1. Spor på baksiden av en massiv treplate sikrer at platen ikke kommer til å slå seg og få en bue. Sporene strekes først opp på platen.
Rundsav: Spor i plader2. Sporene skjæres etter strekene. Sirkelsagen justeres så den går halvveis ned i platen. Styr sagen etter en skinne, som her, eller et rett anlegg.
HAKK I HAKK-SKJØT
Rundsav: Hak i hak-samlinger 1. En hakk i hakk-skjøt lages tradisjonelt med håndsag og stemjern. Men med en sirkelsag går det mye raskere. Juster dybden, og sag en rekke spor tett på hverandre.
Rundsav: Hak i hak-samlinger2. De mange tette snittene fra sirkelsagen fjerner det meste av treet. Men stemjernet må finnes frem når bunnen av snittet skal “renses”, slik at det blir helt rent og plant.