STØRRELSEN.
Turtallet på sagen er tilpasset størrelsen på sagbladet. Derfor skal diameteren på bladet være den samme som er stemplet på sagen. Dette bladet er 210 mm i diameter. I den riktige sagen får tennene riktig tempo.
SENTERHULLET.
Senterhullet på bladet skal passe stramt til spindelen, ellers kan du smadre både blad, materiale og lemmer. Med reduksjonsringer kan du minske hullet. Ringene skal passe nøyaktig og skal ikke være tykkere enn bladet.
TANNANTALLET.
Grovt sagt gir sagblad med få og store tenner raske og grove snitt. De store U-formede mellomrommene sikrer at bladet går fritt og får kastet ut spon. Små tenner gir fine snitt, men kan ikke sage på langs av treets fibre.

LES OGSÅ: Test av sirkelsager

STANDARD: DE FIRE MEST VANLIGE SIRKELSAGBLADENE
TIL MEGET GROVE SNITT
Et blad med 24 tenner (krysstann, 15_ fremover) er bra til meget grove snitt på tvers og langs i hardt og mykt tre. Brukes typisk til konstruksjonsvirke, sponplater og forskalingsbord.
TIL RASKE GROVE SNITT
Et blad med 36 tenner (krysstann, 15_ fremover) brukes på tvers og langs i både mykt og hardt tre. Særlig fint til sponplater, konstruksjonsvirke og forskjellig kryssfinér.
TIL FINE, RENE SNITT
Et blad med 48 tenner (krysstann, 15_ fremover) kan sage fine, rene snitt i tre og kryssfinér, møbelplater, sponplater laminert på én side og i parkett. Best til snitt på tvers av fiberretningen.
TIL MEGET FINE SNITT
Med et blad med 60 tenner (krysstann, 15_ fremover) oppnår du helt fine snitt uten oppflisede kanter i finér, møbelplater, sponplater med laminat på begge sider, MDF og parkett- og laminatgulv.

TILBEHØR: LAG EN FØRINGSSKINNE TIL SIRKELSAGEN
1.
Lim fast en list på baksiden av en 6 mm kryssfinérplate. Listen skal sitte litt lenger inn enn avstanden fra kanten av sålen på sirkelsagen inn til bladet. Føringsskinnens lengde bestemmer du selv.
2.
Spenn kryssfinérplaten (nå med pålimt list) fast til arbeidsbordet, og sag til platen ved å føre sirkelsagen helt tett langs listen.
3.
Nå er den hjemmelagde føringsskinnen klar til bruk. Legg kanten på skinnen der du vil sage, og før sagen langs listen. Dermed sager den et perfekt rett snitt, nøyaktig der du vil ha det.
4.
Føringsskinnen kan også tilpasses, slik at den kan brukes som en primitiv føringsskinne til stikksagen. Gjenta arbeidsgangen fra trinn 2 og 3 – men denne gangen på den andre siden av av den pålimte listen.

TILBEHØR: BRUK SIRKELSAGEN SOM BORDSIRKELSAG
1.
Legg en 6 mm monteringsplate på bordet, strek opp, og skjær hull. Lim og skru fast støttelister langs kanten 6 mm ned, slik at monteringsplaten kan komme i nivå med bordflaten.
2.
Sett sålen på sagen på monterings platen, og bor et 5 mm hull i hvert hjørne. Merk opp til blad og spaltekniv, og skjær ut med en stikksag. Fest sagen med maskinskruer og vingemuttere.
3.
Legg monteringsplaten – nå med sagen montert – i hullet i bordplaten, og skru den fast ned i støttelistene. Husk å undersenke alle skruene, slik at de ikke sitter i veien for det du skal sage.
4.
En monteringsplate på 30 x 36 cm passer til de fleste sirkelsager. Det er en god idé å supplere med en bladbeskytter: to listestykker, som settes sammen med en bolt og en mutter.

VIKTIG OM SAGBLAD

Det er fort gjort å forveksle blad til sirkelsager og kapp-/gjærsager. Men det er forskjell. Tennene vender frem på sirkelsagbladene. På bladene til kapp-/gjærsagen vender tennene litt bakover.

SPESIALIST: HELT GROVT

Til oppgaver der du lett skal kunne gnage deg gjennom forskjellige materialer, som porebetong, betongfiber og gammelt tre med spiker og mørtel, skal det et spesialblad til. Bildet viser bladet Construct Wood fra Bosch. Det har lange ryttere, som sikrer at neste tann ikke hugger for dypt.