Sagblad – hvilket skal du velge?

Tempo og resultat avhenger av sagbladet som sitter på sirkelsagen. Med det riktige sagsbladet går sagingen raskt, og resultatet blir pent, uten fliser. De fleste sirkelsager selges med et sagblad som kan byttes til et bedre. Standardbladene er typisk best egnet til grove snitt.

Sagblad: Sagblad til sirkelsag

Et godt sagblad på sirkelsagen er helt avgjørende for et flott resultat.

Sagbladet til sirkelsagen skal være det riktige, hvis du vil ha et optimalt kutt. Selv den beste sagen er aldri bedre enn det bladet som sitter i – og det er virkelig forskjell på sagblad til sirkelsagen til for eksempel tre og metall. Så stor forskjell at det overrasker selv en erfaren håndverker.

Har sagbladet store tenner, sager det fort, mens små tenner gir et finere kutt. Men det er litt mer komplisert enn det, noe du kan være glad for. Det ligger nemlig et hav av verdifulle tanker og erfaringer skjult i sagbladets små detaljer.

SAGBLAD: STØRRELSEN.
Turtallet på sagen er tilpasset størrelsen på sagbladet. Derfor skal diameteren på sagbladet være den samme som er stemplet på sagen. Dette bladet er 210 mm i diameter. I den riktige sagen får tennene riktig tempo.

SAGBLAD: SENTERHULLET.
Senterhullet på sagbladet skal passe stramt til spindelen, ellers kan du smadre både sagblad, materiale og lemmer. Med reduksjonsringer kan du minske hullet. Ringene skal passe nøyaktig og skal ikke være tykkere enn bladet.

SAGBLAD: TANNANTALLET.
Grovt sagt gir sagblad med få og store tenner raske og grove snitt. De store U-formede mellomrommene sikrer at bladet går fritt og får kastet ut spon. Små tenner gir fine snitt, men kan ikke sage på langs av treets fibre.

SAGBLAD: DE FIRE MEST VANLIGE

SAGBLAD TIL MEGET GROVE SNITT
Et sagblad med 24 tenner (krysstann, 15 grader fremover) er bra til meget grove snitt på tvers og langs i hardt og mykt tre. Brukes typisk til konstruksjonsvirke, sponplater og forskalingsbord.

SAGBLAD TIL RASKE GROVE SNITT
Et sagblad med 36 tenner (krysstann, 15 grader fremover) brukes på tvers og langs i både mykt og hardt tre. Særlig fint til sponplater, konstruksjonsvirke og forskjellig kryssfinér.

SAGBLAD TIL FINE, RENE SNITT
Et sagblad med 48 tenner (krysstann, 15 grader fremover) kan sage fine, rene snitt i tre og kryssfinér, møbelplater, sponplater laminert på én side og i parkett. Best til snitt på tvers av fiberretningen.

SAGBLAD TIL MEGET FINE SNITT
Med et sagblad med 60 tenner (krysstann, 15 grader fremover) oppnår du helt fine snitt uten oppflisede kanter i finér, møbelplater, sponplater med laminat på begge sider, MDF og parkett- og laminatgulv.

TILBEHØR: LAG EN FØRINGSSKINNE TIL SIRKELSAGEN

1. Lim fast en list på baksiden av en 6 mm kryssfinérplate. Listen skal sitte litt lenger inn enn avstanden fra kanten av sålen på sirkelsagen inn til bladet. Føringsskinnens lengde bestemmer du selv.

2. Spenn kryssfinérplaten (nå med pålimt list) fast til arbeidsbordet, og sag til platen ved å føre sirkelsagen helt tett langs listen.

3. Nå er den hjemmelagde føringsskinnen klar til bruk. Legg kanten på skinnen der du vil sage, og før sagen langs listen. Dermed sager den et perfekt rett snitt, nøyaktig der du vil ha det.

4. Føringsskinnen kan også tilpasses, slik at den kan brukes som en primitiv føringsskinne til stikksagen. Gjenta arbeidsgangen fra trinn 2 og 3 – men denne gangen på den andre siden av av den pålimte listen.

BRUK SIRKELSAGEN SOM BORDSIRKELSAG

1. Legg en 6 mm monteringsplate på bordet, strek opp, og skjær hull. Lim og skru fast støttelister langs kanten 6 mm ned, slik at monteringsplaten kan komme i nivå med bordflaten.

2. Sett sålen på sagen på monterings platen, og bor et 5 mm hull i hvert hjørne. Merk opp til blad og spaltekniv, og skjær ut med en stikksag. Fest sagen med maskinskruer og vingemuttere.

3. Legg monteringsplaten – nå med sagen montert – i hullet i bordplaten, og skru den fast ned i støttelistene. Husk å undersenke alle skruene, slik at de ikke sitter i veien for det du skal sage.

4. En monteringsplate på 30 x 36 cm passer til de fleste sirkelsager. Det er en god idé å supplere med en bladbeskytter: to listestykker, som settes sammen med en bolt og en mutter.

VIKTIG OM SAGBLAD

Det er fort gjort å forveksle blad til sirkelsager og kapp-/gjærsager. Men det er forskjell. Tennene vender frem på sagbladene til sirkelsagen. På sagbladene til kapp-/gjærsagen vender tennene litt bakover.

Les mer om sirkelsag

Rene snitt med spesialblad

Jo, du kan fint bruke et standardblad til det meste, men du blir belønnet med flotte, rene snitt hvis du velger et spesialblad, som er laget for å skjære i bestemte materialer.

Når du kjøper en sirkelsag, følger det typisk med et standardblad. Det er et allround sagblad, som kan sage i det meste av treverk. Bladet har ofte få og store tenner, som gir et forholdsvis grovt snitt i det du sager. Det klarer seg glimrende til splitting og kapping av konstruksjonsvirke, der det ikke betyr noe at sagsnittet er litt oppfliset.

Skal du derimot lage knivskarpe snitt til møbelproduksjon i edeltre, kappe eller splitte terrassebord i kompositt til en ny terrasse eller kappe nye vindskier i vedlikeholdsfri fibersement, skal du velge et spesialblad. Standardbladet kan sannsynligvis spise seg gjennom materialene, men resultatet kan langt fra måle seg med et spesialsagblad, som er laget til nettopp slike spesialoppgaver. Her ser du beviset.

Det grove:

BOSCH CONSTRUCT WOOD, Ø 160 mm, 12 tenner

Bladet er beregnet til grove snitt i konstruksjonsvirke med eventuelle spiker og betongrester. Det har kraftige karbidtenner med forsterket rygg, som gjør tennene ekstra sterke, slik at de kan skjære i tre som ikke er ”rent”.

Rene snitt med spesialblad: Det grove

RESULTAT:

Umiddelbart er det ikke den store forskjellen på de to snittene. Begge er grove med oppfliset kant. Det dreier seg derfor mer om holdbarhet på bladet enn om renhet på snittet. Konstruksjonsvirke med spiker og betongrester sliter hardt på bladet, så standardbladet blir raskt sløvt, mens spesialbladet kan tåle mye mer.

Finér/hardt tre

BOSCH MULTI MATERIAL, Ø 160 mm, 42 tenner

Som navnet indikerer, egner dette bladet seg til mange forskjellige materialer. Bladet er fintannet med negativ tannvinkel, noe som gir meget rene snitt i møbelfinér og harde treplater, også når det sages på tvers av fiberretningen. Sagbladet lager også fine snitt i kompositt, PVC, laminat og aluminium.

Rene snitt med spesialblad: Finér/hardt tre

RESULTAT:

Det er stor forskjell på sagsnittene når det skjæres på tvers av fiberretningen i en benkeplate av hardtre. Selv med et nytt standardblad, blir snittet veldig oppfliset. Det fintannede spesialbladet leverer derimot et skarpt og rent snitt.

Laminat

BOSCH EXPERT FOR LAMINATED PANEL, Ø 160 mm, 48 tenner

Spesialbladet er beregnet til laminatplater, for eksempel laminatgulv, benkeplater og melaminplater; materialer det typisk er vanskelig å lage pene snitt i. Det egner seg også til spon- og MDF-plater og kompositt.

Rene snitt med spesialblad: Laminat

RESULTAT:

De ”grove” tennene på standardbladet slår av store skall med en gang bladet begynner å sage i platen. Mindre biter slås også av senere i snittet, og totalt sett ender det med et grovt og stygt snitt når vi bruker standardbladet. Det fintannede og spesialslipte laminatbladet leverer et overbevisende flott og rent snitt.

Aluminium

BOSCH EXPERT FOR ALUMINIUM, Ø 160 mm, 52 tenner

Bladet er beregnet til metall som ikke inneholder jern, for eksempel aluminium. Det gjelder både platemateriale og profiler. Det kan også sage kunststoff og epoksy, samt sponplater, MDF- og OSB-plater. Hvis du bruker skjæreolje til snitt i aluminium, forlenges levetiden på sagbladet betydelig.

Rene snitt med spesialblad: Aluminium

RESULTAT:

Et helt nytt standardblad kan fint klare å sage et snitt i en aluminiumsplate, men det “lugger”, og levetiden på bladet vil være kort. Det ferdige sagsnittet er grovt og flisete. Det fintannede aluminiumsbladet skjærer i emnet som om det var smør, og etterlater et renere snitt.

Fibersement

BOSCH EXPERT FOR FIBER CEMENT, Ø 160 mm, 4 tenner

Dette bladet er spesialutviklet til å sage i fibersementplater, som vinner frem med sitt minimale behov for vedlikehold. Fibersement er et hardt materiale, som krever sitt blad. Bladet kan også brukes til å sage gipsplater.

Rene snitt med spesialblad: Fibersement

RESULTAT:

Standardbladet klarer å lage et kort snitt, men sporet blir svart, fordi bladet blir overopphetet. Bladet slites også etter bare kort tids skjæring. Spesialbladet derimot – med bare fire tenner – skjærer raskt og rent. Det støver voldsomt å skjære i fibersement, så det er smart å sage utendørs – husk også å bruke støvmaske!

Slik har vi testet spesialbladene fra Bosch

STANDARDBLADET:

Standardbladet som følger med sirkelsagen fra Bosch er det vi tester spesialbladene opp mot. Bladet er et allroundblad, som egner seg til raske snitt i alle tresorter. Det klarer saging på både langs og tvers av fibrene i treet. Snittet blir grovt, med litt oppflising, særlig ved tverrsnitt.

SPESIALBLADENE:

Vi bruker sagblad fra Bosch til alle oppgavene, fordi de har en tydelig beskrivelse av sine spesialområder og er brukervennlige. Flere andre produsenter har blad med samme egenskaper, men de har ofte ikke noe navn, bare et nummer, noe som kan være litt uoversiktlig når du står i byggvarehuset og skal plukke ut sagblad.

GENERELT:

Helt generelt er det slik at et sagblad med få og store tenner leverer et grovt snitt med oppflisete kanter, mens et blad med små og mange tenner lager et fint snitt med skarpe kanter. Vinkel og sliping på tennene er også avgjørende for sagsnittet.

    Akkurat nå leser andre ...