Klikk fliser på veggen

Med litt fingerferdighet, noen klikkplater i lekkert design og litt pågangsmot, kan du få et helt “nytt” gjestetoalett i løpet av bare ei helg.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
500 kr/m2

Intro

Et gammelt gjestetoalettrom, med hvite fliser og terrazzo gulv, kan du bli lei av å se på etterhvert. Da kan du selvfølgelig velge å sette nye fliser på veggene – eller male oppå de gamle. Men du kan også fornye veggene med hele plater. Dels ligner de på fliser, og dels fungerer de som våtromssikring når de monteres riktig.

LES OGSÅ: Dette bør du gjøre i stedet for å male flisene

Fibo-Trespo våtromspanel er en vanntett veggkledning, som utover å være vanntett, også tåler store temperatursvingninger, ifølge produsenten. Dette panelplate-systemet består av tykt høytrykkslaminat, som settes sammen ved hjelp av et spesielt selvlåsende not- og fjærsystem. Noten og fjæren tettes med en usynlig gummifuge, som også brukes langs alle kantene i topp, bunn og hjørner. Dermed blir all fukt på riktig side av flisplatene.

Før platene settes opp, skal du bygge et listeskjelett. Når det er på plass, er det enkelt å oppnå et pent resultat. Og så kan du fritt eksperimentere med “flisstørrelse”, farge og design, for å finne din helt egen stil. Vi har valgt å vise hvordan du pusser opp et lite toalettrom i løpet av bare ei helg. Men kledningen kan også med fordel brukes på badet, kjøkkenet eller på veggene i vaskerommet.

Veiledning

01
Lag plass 2 Trinn

Rommet til gjestetoalettet hører som regel ikke til blant de største rommene i huset. Det kan derfor bli litt trangt, når du nå skal sette i gang med å pusse opp og forskjønne et av husets kanskje aller viktigste rom.

Begynn derfor med å avmontere alt inventar. Det gjelder ikke bare alt som henger på veggene. Toalettet, som i de fleste tilfeller står på gulvet, er det også en god idé å avmontere. Steng vanntilførselen, og skru toalettet løs fra gulvet. Dermed kommer du til overalt på veggene i det lille rommet.

1

Begynn med å skru løs toalettet. Finn deg en god skruetrekker. Den skal passe i hodet på skruene som holder toalettet. Gjør hodet skikkelig rent før du skrur, slik at skrutrekkeren ikke glipper.

2

Steng vannet. Finn stoppekranen og steng vannet før du deler rørene med en fastnøkkel eller en skiftnøkkel. Bruk rørlegger hvis du ikke er helt trygg på dette.

02
Først underlaget 5 Trinn

For at platene skal sitte godt fast og være helt tette i skjøtene, er det nødvendig at de sitter på et skikkelig fast underlag. Du kan sette dem utenpå gamle fliser, hvis flisene sitter godt. Men hvis de gamle flisene lyder hule når du slår på dem, eller noen i tillegg sitter løst, bør de fjernes. Uansett skal du lage et treskjelett på veggen, som kan bære platene.

Få oversikt over rommet, og tegn opp på veggen. Dermed kan du se hvordan platene og de forskjellige underlagslistene skal plasseres. Husk å ta høyde for platenes bredde, og at “stumpene” i sidene skal være like brede, ellers blir ikke sluttresultatet pent.

1

Bruk murersnor. Når du har plassert den første loddrette hjørnelisten på begge veggene, setter du lister på de tilsvarende veggene, i andre enden av rommet. Trekk en snor i topp og bunn, som du plasserer de resterende listene etter.

2

Skru listene ordentlig fast. Har du et solid underlag, som denne veggen, kan du bruke en betong- eller karmskrue. Dermed kan listene festes uten plugger. I mer porøst underlag (porebetong eller Leca), skal du bruke egnede plugger.

3

Gamle, skjeve vegger. Du kan bli nødt til å høvle av noen av listene for å rette opp veggen. Dermed sparer du på plassen i stedet for å bruke mange underlagsklosser. Men husk at det skal være igjen nok til å gi tilstrekkelig skrufeste.

4

Skru på bunnlistene. Vær ekstra nøye med plasseringen av den nederste listen hele veien rundt. Den skal du bruke til å montere bunnskinnen på. Den skal derfor være i absolutt vater.

5

Skru på alle vannrette lister, slik at de flukter med de loddrette med en maksimal avstand på 80 cm.

VIKTIG! Du skal montere ekstra lister til tunge gjenstander, som håndvask og skap.

03
Aluminiumsskinner 2 Trinn

Bunnprofilen skal skrus på i gummifugemasse.

Langs kantene festes platene med spesielle aluminiumlister: en sokkellist, en innvendig hjørneprofil, en utvendig hjørneprofil og en L-profil, som brukes til avslutning. Disse listene er viktige når rommet platene monteres i er et våtrom. De sørger nemlig for 100 % tette skjøter mellom platene og resten av veggen.

Når platene først er montert, er det ikke mye av listene som synes. Platene skal stå i sokkellisten. Derfor er det viktig med en helt nøyaktig montering, slik at de står helt rett. Den minste skjevhet vil være synlig der de vannrette fugene møtes i skjøten mellom platene.

1

Skjær til profilene. Sett et fintannet blad i kapp-/gjærsagen din, og skjær ut aluminiumslistene nøyaktig. I hjørnene skråskjæres prof lene. Du kan også bruke en gjærekasse og en bauf l.

2

Bruk vateret til sokkellisten. Skru fast listen med 3,0 x 35 mm skruer. Det er veldig viktig at den er i vater, slik at fugene ikke spriker i skjøtene.

04
Skjær til platene 4 Trinn

Hele plater skal bare skjæres av i lengden. Her 160 cm. Snittet skal ligge i den enden av platen som vender opp mot taket. Bunnen på platen er nemlig kappet slik at den kan holde på en gummifuge.

Der platene går inn i hjørneprofilene, skal låsefalsen skjæres av. Og akkurat som når du setter opp vanlige fliser, skal du fordele platene slik at det er like stor flisbredde i begge ender.

1

Sag fra baksiden. Når du sager, skal du sage fra baksiden, så du ikke lager hakk på forsiden av platene. Her er det låsefalsen inn mot et hjørne som skjæres av. Bruk et sideanlegg eller en føringsskinne for å være sikker på å få et helt rett snitt.

2

Sag på tvers langs en fuge. Hvis platene ikke skal rekke helt opp til taket, men kappes i en annen høyde, skal du sage platen langs en vannrett fuge. Da får du en pen avslutning. Strek opp foran først. Snittet skal vende opp mot taket.

3

Før streken rundt på baksiden, og strek den opp etter en metallskinne - eller bruk et vater, som her. Bruk en blyant til å streke opp med. Den skriver fint på de harde våtromsplatene.

4

Sag stille og rolig. Det er viktig at du ikke presser sagen fremover - de harde platene sprekker lett i kantene - også selv om du skjærer fra baksiden. Før bare sagen stødig og rolig fremover.

05
Oppsetting 5 Trinn

Usynlig, tett og sterk skjøt

Når du dytter en plate skrått inn mot den forrige, og svinger den inn i låsen, sitter platen godt fast. Og skjøten blir nesten “usynlig”. En gummifuge i skjøten gjør den vanntett. Overskytende fugemasse fjerner du med en skrape.

Før du begynner å sette opp platene, skal de akklimatiseres i romtemperatur i tre dager. Hvis de har stått på et kaldt lager, skal de ligge lenger.

Og så skal du huske å skru dem fast i det utfreste sporet i låsefalsen, slik at skruene ikke blir synlige. Fugemasse som kommer på platene skal fjernes umiddelbart med en skrape. Etterpå skal du rense med rødsprit, og til slutt vaske med mildt såpevann.

1

Skjær hakk i den innvendige hjørnelisten, slik at den kan gå ned over sokkellistene i hjørnet. Bruk en baufil og sag for hånd. Du kan ikke sage hakkene med en stikksag.

2

Fest hjørnelistene med skruer (3,0 x 35 mm). Det skal ikke være mer enn maks. 20 cm mellom skruene. Hjørnelisten skal sitte stramt mot platen. Derfor kan det bli nødvendig å legge inn en liten avstandskloss (den grønne ved pilen).

3

Fug med silikon i hjørnelisten, før platen dyttes inn i prof len. Overskytende fugemasse kan du fjerne med en fugekloss og tørke av med en klut, som er vætet med White Spirit.

4

Skubb platen inn i hjørnet, og skru den fast i motsatt side - i låsefalsen. Etterpå fortsetter du med å montere hele plater, til du kommer til et nytt hjørne. Kommer du til et vindu eller en dør, skjærer du til platen i bredden før du setter den opp.

5

Platene skrus fast i et utfrest spor i låsefalsen. Avstanden mellom skruene skal maksimalt være 20 cm. Nederste og øverste skrue skal heller ikke sitte lenger fra kanten enn 20 cm.

06
Avslutning 3 Trinn

1

Det skal være minimum 4-5 mm fuge mellom underkanten av platene og bunnlisten. Platene er skråskjært fra fabrikken. Derfor er det bare å fylle ut med silikon og glatte med en fugepinne.

2

Hvis platene ikke rekker helt til taket, kan du bruke en L-formet aluminiumsprof l, eller som her en standard prof llist av tre, som avslutning i toppen. Skjær til listen, og stift den fast i overkant av platen med en galvanisert dykkert.

3

Listen grunnes og males før den monteres. Den fuges til slutt med en overmalbar akrylfugemasse mot veggen. Glatt ut fugen så den blir jevn og pen.

Materialer

• 19 x 45 mm klemlister
• 7,5 x 60 mm betongskruer
• Galvaniserte dykkert
• Aluminiumslister til bunn og hjørner
• 3,0 x 35 mm skruer uten hode
• Gummi- og akrylfugemasse
• Fibo-Trespo våtromspanel

Spesialverktøy
• Krysslaser til avmerking på vegg
• Kapp-/gjærsag med fintannet
blad til de harde platene

Tidsforbruk

2 dager

Pris

Cirka 500 kroner per kvadratmeter

Video

VERKTØY: Slik bruker du sirkelsagen

I denne videoen lærer du alt om om sirkelsagens muligheter, sagblad og funksjoner. Sirkelsagen er knallsterk og kan med riktig innstilling sage alt fra grove til helt fine snitt – både rett og i forskjellige vinkler. Med riktig sagblad kan du bruke sagen i både tre, metall, porebetong, murverk og kunststoff.

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

VERKTØY: Slik bruker du el-høvelen

I denne videoen lærer du hvordan du bruker el-høvelen til å omdanne uhøvlede bord og annet grovt tre, til fine, glatte materialer. Høvelen kan stilles inn miliimeternøyaktig, slik at det blir enkelt å oppnå perfekt snekkerfinish.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...