Drivhus på under 1 m2

Her er drivhuset som det er plass til nesten alle steder. Det er bygget opp rundt to vanningskasser, og målene er bare 84,5 x 84,5 cm innvendig. Men det er plass til fire planter som gir mengder av friske tomater og agurker.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 dage
Pris
1.500 kroner

Intro

Her er drivhuset som det er plass til nesten alle steder. Det er bygget opp rundt to vanningskasser, og målene er bare 84,5 x 84,5 cm innvendig. Men det er plass til fire planter som gir mengder av friske tomater og agurker.

Drivhusets konstruksjon er enkel. Sidene består av fire like rammer, som monteres ved hjelp av fire hjørnestolper som rammene skrus fast til. Det er kanskje litt feil å påstå at siderammene er helt like.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Alt om drivhus

Det er kanskje litt feil å påstå at siderammene er helt like. Dørrammen er litt annerledes, men lages i første omgang på samme måte som de tre andre, og deretter sages dørdelen ut.

LES OGSÅ: En drivbenk kickstarter kjøkkenhagen

Rammene lages med lik vinkling øverst. Når de er montert, kan taket bekles med to like trekantede rammer som gir drivhuset en morsom og utradisjonell form, og selvfølgelig en ekstra utfordring til deg som skal bygge det. Det er viktig med god ventilasjon, spesielt i et lite drivhus. Derfor er bare det ene trekantede takvinduet skrudd fast til konstruksjonen. Det andre er hengslet til det første, slik at det kan åpnes. Vinduet kan holdes åpent med en regulerbar haspe.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Bygg et lekkert veggdrivhus

Utnytt plassen

Når plantene er satt inn i drivhuset, er det god plass i høyden. Du kan sette opp én eller flere hyller til for eksempel krydderurter. Varmen i drivhuset får dem til å gro hurtig. Senere når plantene er vokst opp, kan du plante dem ut i hagen. Plantene under er satt i to plantesekker, som er plassert oppå hver sin vanningskasse, slik at du slipper å vanne hver dag. Du kan vente cirka tre uker etter du har fylt opp første gang, før det skal vannes igjen. Etter hvert blir plantene mer grådige.

Veiledning

01
Forberedelser 2 Trinn

Alt du skal bruke fremgår av listen på de neste sidene. Men ettersom alt er satt opp med lister og mindre lekter, vil vi anbefale at du tar litt overmål, altså et mål som er litt lengre enn oppgitt, slik at du kan tilpasse underveis.

Du skal starte med å lage fire rammer. Tre sider er like, så du kan med fordel serieprodusere, slik at du lager alle delene til rammene ferdig før du monterer. Er du usikker, kan du lage ferdig én ramme først, og så lage to kopier.

Den fjerde rammen, som skal brukes til dør, monteres i første omgang uten midtsprosse, og uten den øverste av de tre tverrstengene (K).

1

Legg delene til den første rammen ut på en plate, og merk av hvor listene skal monteres (de stiplede linjene). Kapp listen (F) på skrå øverst. Følg målene på tegningen på de neste sidene.

2

Fest de loddrette listene (C, D, E) sammen med de andre, og merk av hvor monteringspunktene skal være med en vinkel og blyant.

02
Bygg rammene 10 Trinn

1

Bor to skruehull på hvert monteringspunkt i listene (C, D og E) med et 5 millimeter bor. Sørg for å holde boret helt loddrett.

2

Når delene er skåret til, legges de løst opp. Hullene til montering er forboret, og rammene er klare for montering med 5 x 70 mm skruer.

3

Fest listene til en plate, og skru rammene sammen med 5 x70 mm skruer. En enhåndstvinge er mest praktisk, fordi den er lett å flytte.

4

Den øverste listen (F) skrus på med 5 x 70 millimeter skruer ovenfra. Til sammen lager du tre helt like rammer til sidene og baksiden.

5

Rammen med dør deles i tre ved å sage av den øverste og nederste delen. Sag av én cm på lengden på sidelistene til dørrammen (E), og sag av en halv cm på bredden (slik at dimensjonen blir 19 x 40 mm) for å få klaring til døren.

6

Skru sammen døren, toppdelen og bunndelen etter samme prinsipp som de andre rammene. Legg merke til at det skal settes inn en ekstra sprosse (G).

7

Tegn opp formen på topprammene på en plate, etter målene på tegningen, og merk opp for skråskjæring i hjørnene. Sag ut, og skru rammene sammen med én 5 x70 mm, og én 5 x 100 mm skrue per hjørne..

8

Merk opp plasseringen av falslistene på rammene. Fest en bit av en falslist på en kloss, slik at listen går én cm utenfor rammen og lager en fals. Merk opp ved hjelp av denne. Fest falslistene (O) med 1,6 x 25 mm galvanisert spiker.

9

Sag til glasslistene (N). De skal sages til slik at de ligger ovenpå glasset rundt hele rammen innvendig.

10

Fest to hjørnestolper (A og B) på hver side av rammene, som skal være på sidene. Stolpene skrus fast med 5 x 70 mm skruer. Lag stolpene litt lenger enn rammen, slik at de kan skjæres til.

03
Kapp til rammene 3 Trinn

1

Spenn drivhuset sammen med tvinger, og sag de korte stolpene (B) i samme vinkel som sidene.

2

De lange stolpene (A) sages i samme vinkel som sidene og i lik høyde som motstående stolpe. (A).

3

Så skal alle delene males. Én gang med grunning og to ganger med dekkmaling er det optimale. Malingen må være beregnet for utendørs bruk.

04
Velg plasseringen 2 Trinn

Begynn med å velge et sted hvor drivhuset skal plasseres. Du må nemlig skru det fast i grunnsålen, så det ikke velter i første vindkast. Det gjør du ved å skru fast fire vinkelbeslag i sålen.

Hvis ikke drivhuset skal stå på en eksisterende terrasse, må du legge et fundament med heller som det kan festes i. For at drivhuset ikke skal stå i konstant fuktighet, kan du heve det litt fra bakken. Vi har gjort det enkelt og greit ved å sette en skrue og et par skiver under hver hjørnestolpe (A og B).

1

Hev om nødvendig stolpene litt over bakken, så de ikke blir stående og trekke vann. Her har vi brukt en skrue og noen galvaniserte skiver.

2

Plasser fire vinkelbeslag slik at de festes på innersiden av hver side. Er du usikker på plasseringen, kan du skru dem fast etter at du har satt opp sidene.

05
Monter drivhuset 8 Trinn

Skru sammen sidene med 5 x 70 mm skruer gjennom hjørnestolpene. Forbor med et 5 mm bor. Det kan være en fordel å ha noen til å holde på plass sidene.

Skru fast topp- og bunndelen over og under døren med 5 x 70 mm skruer.

Legg på plass takrammene, og skru den faste delen til siderammene med 4 x 50 mm skruer. Hengsle den andre rammen på den fastskrudde rammen.

Skru hengslene på hjørnestolpen, kil døren på plass og skru fast hengslene på døren. Monter deretter håndtak og en skåte.

Da kan det settes glass i hele drivhuset. Legg på plass glasset i falsen, ett glass om gangen. De skrå bitene kan en glassmester skjære til for deg, hvis du ikke våger det selv.

Spikre eller skru på glasslistene (N).Her er det brukt 4 x 20 millimeter skruer, som skrus ned i rammene uten å skade selve glasset.

Skru de tre falslistene (P og Q) til døren, på den fremste rammen med 4 x 20 mm skruer. Falslistene forhindrer at døren slår inn i selve drivhuset.

Da kan du plante i drivhuset. De to vanningskassene kan stå ved side av hverandre, med plantesekkene oppå.

Materialer

45 x 45 mm lekter:
• 2 stolper (A) à 200 cm
• 2 stolper (B) à 180 cm

19 x 45 mm lister:
• 4 rammesider (C) à 187,4 cm
• 4 rammesider (D) à 168,5 cm
• 2 sider til dør (E) à 136,5 cm
• 4 rammesider (F) à 83,5 cm
• 9 sprosser (G) à 70,5 cm
• 1 rammeside ved dør (H), 30,4 cm
(overskudd fra rammesidene (E), som
sages til i trinn 5)
• 1 rammeside ved dør (J), 11,5 cm (overskudd
fra rammesidene (E), som sages til i trinn 5)

19 x 95 mm bord:
• 12 sprosser (K) à 70,5 cm

19 x 70 mm bord:
• 2 takrammedeler (L) à 129,5 cm
• 4 takrammedeler (M) à 94 cm

10 x 16 mm glasslister:
• Glasslister (N) til hele drivhuset, ca. 34 m
(regnes ut ifra nøyaktige mål på rammene du
har laget)

8 x 24 mm lister:
• Falslister (O) til hele drivhuset, ca. 34 m

12 x 32 mm lister:
• 2 falslister (P) til dør a 79,5 cm

19 x 19 mm lister:
• 1 falslist (Q) til dør, 134 cm

3 mm drivhusglass:
• 7 ruter a 61 x 70 cm
• 1 rute, 56 x 70 cm
• 4 ruter a 24 x 70 cm (skjæres til etter rammen)
• 2 ruter, trekantede, à 50,3 x 95,9 cm (skjæres til)

Dessuten:
• Skruer: 4 x 20, 4 x 40, 4 x 50, 5 x 70,
5 x 100 mm
• 4 Ø 40 mm skiver til skruer
• 1,6 x 25 mm galvaniserte spiker
• 1 skåte til dør
• 3 hengsler til tak à 50 x 130 mm
• 3 hengsler til dør à 75 x 190 mm
• 1 regulerbar haspe
• 1 dørhåndtak
• 4 vinkelbeslag à 50 x 75 x 75 mm
• 2 stormkroker
• Avskjermingsnett etter behov

Tidsforbruk

Hvis du setter av 3-4 dager har du god tid

Pris

1000-1500 kroner

Vanskelighetsgrad

Hvis du er nøye, så er det både overkommelig og morsomt for de aller fleste.

Tegning

Bygges av rammer

De fire sidene er i prinsippet fire like rammer. Men rammen til døren skal deles i tre. Taket består av to trekanter, den ene hengslet til den andre.

Bygges av rammer

Dør

Dør

Sider

Sider

Topp

Topp

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

TIPS: Stoppkloss til kappsagen

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

TIPS: Rigtig lengde på spiker og skruer

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Drivhus og orangeri