Hønsehus i toppklasse

En hønsegård er et stort byggeprosjekt. Så hvorfor ikke ta den helt ut, hvis du likevel skal i gang med å bygge? Denne utgaven er i absolutt toppklasse; bunnsolid og proppet med lekre detaljer.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dager
Pris
15.000 kroner

Intro

Hønsehus og -gårder kan bygges på utallige måter. Dette hønsehuset er uten tvil et av de mer tidkrevende og kostbare. Til gjengjeld er det meget gjennomført og vil tåle mange års hønehold. Grunnkonstruksjonen er laget på samme måte som du ville gjort med en utebod.

Hønsehuset bygges i utgangspunktet av trykkimpregnerte materialer, vi legger to lag takbelegg og bunnsvillen er løftet fra bakken for å unngå fukt fra den. Utover det, skiller dette hønsehuset seg ut ved at det er gjort en del ekstra i bunnen. I stedet for bare å grave ned en netting langs kanten, er hele bunnen lukket sikkert igjen. Hønsehuseiere som har hatt besøk av rev eller andre gravende predatorer skjønner hvorfor.

Høner elsker å sparke i bakken, og det skal det være god plass til i denne gården. Når de går til ro mot kvelden, søker høner fra naturens side oppover. Derfor skal soveplassen være løftet fra bakken. Selve huset trenger for øvrig ikke være så stort. Høns vil nemlig gjerne sitte tett når de skal sove.

For å skru opp byggetempoet, bruker vi en spikerpistol på batteri der det er mulig. Du kan selvsagt også bruke hammer og spiker.

LES OGSÅ: Bygg et hønsehus av første klasse

I gjør det selv veiledningen viser vi hvordan du:

 • bygger skjelettet til hønsehuset
 • monterer taket
 • bygger og kler hønsehuset
 • bygger trappen, lemmen og døren til hønsehuset.

Veiledning

01
Selve rammen 9 Trinn

1

Grav ut til seks stolpebeslag - to på hver langside og et i hver ende. I forkant er hønse husets plassering markert med snorer og fire pinner - en i hvert hjørne.

2

Bunnsvillen settes sammen av bjelkene (A1 og A2) med skruer (5 x 90 mm). I forkant er bjelkene kappet til, og det er saget ut til bladskjøter i hjørnene.

3

Bunnsvillen klosses opp til den er i vater. De seks stolpebærerne monteres deretter på bunnsvillen med franske treskruer.

4

Hullene fylles med tørrbetong blandet med vann. En bit av et forskalingsrør holder den våte betongen over bakkenivå. Røret er skåret opp, så det kan komme rundt stolpebeslaget når betongen er tørr.

5

Nettingen rulles ut i bunnen med en overlapp på 10 cm. Overlappen sikres med ståltråd. Nettingen stiftes fast på innsiden av bunnsvillen, og bunnen dekkes med jord. Endene dekkes av bord (V1 og V2).

6

De fire hjørnestolpene (B) settes opp. De understøttes midlertidig med to tverr­ stivere. De settes fast til bunnsvillen med vinkelbeslag (105 x 90 mm) og beslagskruer, etter at stolpene er i vater.

7

Toppsvillen legges på plass og skrus fast ovenfra, gjennom bladskjøtene. Toppsvillen er identisk med bunnsvillen, og lages også med bladskjøter i endene.

8

De resterende seks loddrette stolpene (B) settes opp. I toppen festes de med skruer (6 x 120 mm) og i bunnen med vinkel beslag (105 x 90 mm) og beslag­ skruer. Stolpene skal være i vater.

9

Skråstiverne (C1 og C2) monteres med skruer (6 x 120 mm) for å styrke konstruk­ sjonen. I hver ende av skråstiverne lages det et snitt på 45 grader.

02
Taket 8 Trinn

1

Bjelkene (D) til den første sperren kappes med en vinkel på 10 grader i den ene enden. Da blir vinkelen på taket også 10 grader.

2

De to delene (D) spennes sammen med et platebeslag på hver side, beslagskruer og en tverrgående skrue (6 x 120 mm).

3

Legg sperren midlertidig på plass, og merk opp til hakket det skal hvile på. Hakket skal gå 3 cm opp, og sages enklest ut med en stikksag.

4

Taksperrene monteres med vinkel­ beslag (50 x 35 mm) og beslagskruer. De resterende fire taksperrene lages identiske med den første.

5

Takplatene skrus på, etter at de er skåret til. Utstikket er 40 cm på alle sider. I dette tilfellet blir hver side 147 x 347 cm. Platene er også skåret skrått på 10 grader i toppen.

6

Underbelegget rulles ut, limes på og spikres fast. I første omgang får det lov til å henge litt utover kanten.

7

Takfotbeslaget spikres fast, når under­ belegget er skåret til på alle sider.

8

Overbelegget limes på og renskjæres en hobbykniv langs kantene.

03
Huset 8 Trinn

1

Bunnrammen til selve huset skrus fast med vinkler og beslagskruer. Rammen lages av 48 x 98 mm (E1, E2 og E3).

2

Bunnplaten monteres. Den lages av en robust forskalingsplate og sages til med en stikksag, slik at den passer rundt stolpene. Du må forbore i forskalingsplaten før du skrur i den.

3

Lektene (H1 og H2) skrus fast på topp-svillen over huset. De skal holde takplaten til hønsehuset på plass.

4

Takplaten monteres og understøttes av en stolpe (F), som monteres med vinkel-beslag (50 x 35 mm) og beslagskruer. Denne platen er 160 x 77 cm.

5

Lister (K og P) monteres på hjørnene til huset. P-listen går utover kanten. En kled-ningsstump brukes til å sikre riktig avstand. K flukter med yttersiden av stolpen (B).

6

Kledningen (J) monteres på den siden av hønsehuset som vender mot hønsegården. Her er det valgt en liggende kledning med fjær og not.

7

Hullet mellom huset og hønsegården sages ut med en stikksag. Her er hullet 23 x 30 cm, noe som er stort nok til selv litt raske hønsekappløp.

8

En lekt (N) B monteres som sovepinne, før huset lukkes.

04
Kledningen 6 Trinn

1

Vannrette tverrstivere (S1, S2 og S3) monteres med skruer (5 x 90 mm), så nettingen har noe å bli satt fast til.

2

Skjelettet males. Det gjøres enklest nå, før nettingen monteres. På yttersiden skal det settes lister, så der trenger du ikke å male.

3

Nettingen stiftes fast og klippes til. Den klippes enklest med en platesaks. Vil du være helt sikret mot ubudne gjester, setter du også netting tett opp mot taket.

4

Den resterende kledningen (J og M) monteres. Bord som støter inn mot nettingen er malt i forkant. Ved å spare monteringen av den siste kledningen til nå, kan du få den til å gå utover nettingen. Dermed får du en penere avslutning.

5

En list (L) monteres til høyre for hullet, der lemmen skal sitte.

6

Formalte dekkbord (U) monteres der nettingen ligger utenpå skjelettet.

05
Trappen 2 Trinn

1

Stigen opp til hønsehuset lages av impregnert 48 x 98 mm (G1 og G2). Stigen monteres på huset med et vinkelbeslag og graves litt ned i bunnen av hønsegården.

2

Lister (Q og Y) monteres som plattform og trinn, når stigen er malt. De skytes fast med en spikerpistol. Mellom hvert trinn er det et mellomrom på cirka 15 cm.

06
Lemmen 3 Trinn

1

Skjelettet til døren lages av impregnert 36 x 73 mm (T1, T2 og T3), og skrus sammen med 5 x 100 mm skruer.

2

Lemmen klosses opp i hullet, slik at det er like mye luft rundt hele. Det nederste kledningsbordet (J) på lemmen monteres slik at det flukter med nabobordet.

3

Lemmen monteres med T-hengsler når resten av kledningen er montert og malt. Til slutt setter vi på en skåte, som holder lemmen lukket.

07
Døren 2 Trinn

1

Skjelettet til døren lages også av impregnert 36 x 73 mm (R1, R2 og R3), og skrus sammen med 5 x 100 mm skruer. Den males, og får netting og dekkbord (W).

2

Den ferdige døren monteres med T-hengsler. Til slutt setter vi på en skåte for å kunne åpne og lukke døren.

Materialer

98 x 98 mm, trykkimp.:

 • 4 sviller (A1) à 267 cm
 • 4 sviller (A2) à 182 cm
 • 10 stolper (B) à 177,5 cm
 • 4 skråstivere (C1) à 110 cm
 • 2 skråstivere (C2) à 130 cm

48 x 148 mm:

 • 10 sperrer (D) à 140 cm

48 x 98 mm, trykkimp.:

 • 3 lekter (E1) à 73,5 cm
 • 1 lekt (E2) à 180 cm
 • 1 lekt (E3) à 160 cm
 • 1 lekt (F) à 91,5 cm
 • 1 lekt (G1) à 40 cm
 • 1 lekt (G2) à 150 cm

48 x 48 mm:

 • 1 lekt (H1) à 160 cm
 • 2 lekter (H2) à 73 cm

22 x 123 mm kledningsbord:

 • 65 meter til kledning (J)

23 x 48 mm justert lekt:

 • 2 lister (K) à 95,5 cm
 • 1 list (L) à 76,5 cm
 • 2 lister (M) à 110 cm
 • 1 lekt (N) à 180 cm
 • 11 lister (Y) à 30 cm

22 x 98 mm, trykkimp.:

 • 2 lister (P) à 110 cm
 • 2 lister (Q) à 51,75 cm

36 x 73 mm lekter, trykkimp.:

 • 3 lekter (R1) à 70,8 cm
 • 2 lekter (R2) à 175,5 cm
 • 1 lekt (R3) à 105 cm
 • 2 lekter (S1) à 80 cm
 • 2 lekter (S2) à 80 cm
 • 1 lekt (S3) à 72,4 cm
 • 2 lekter (T1) à 65,4 cm
 • 2 lekter (T2) à 68,5 cm
 • 1 lekt (T3) à 95 cm

22 x 98 mm bord:

 • 60 meter til dekkbord (U)
 • 2 bord (V1) à 162 cm
 • 2 bord (V2) à 242 cm

23 x 36 mm justert lekt:

 • 9 meter til dekkbord (W)

Dessuten:

 • 5 takplater, 1,5 x 61 x 244 cm
 • Finérplate, 1,2 x 125 x 250 cm
 • 6 stolpebeslag, 90 x 90 x 300 mm
 • 5 poser tørrbetong, à 25 kg
 • 6 biter forskalingsrør
 • 23 vinkelbeslag, 50 x 35 mm
 • 10 vinkelbeslag, 105 x 90 mm
 • 10 platebeslag, 80 x 220 mm
 • 5 T-hengsler
 • 2 skåter
 • Hønsenetting, 1 x 20 meter (eventuelt revenetting)
 • 6 franske treskruer, 8 x 70 mm
 • Selvklebende underbelegg, 12 m²
 • Selvklebende overbelegg, 12 m²
 • Takfotbeslag med spiker, 12 m
 • Beslagskruer, 5,0 x 40 mm
 • A4 skruer, 6 x 120, 5 x 90 og 5 x 60 mm
 • Stifter
 • Ståltråd
 • Trebeskyttelse

SPESIALVERKTØY

 • Spikerpistol

Tidsforbruk

Prosjektet er tidkrevende. Regn med 3-5 dager, inkludert tørketid.

Pris

10.000 - 15.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Dette er et stort prosjekt med mange deler, så du må holde tunga rett i munnen. Følg tegningen og byggeveiledningen, og vær nøye med sagen.

Tegning

3D-modell

3D-modell

Hønsehus

Et holdbart hønsehus med tilhørende hønsegård.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Fundamentering og skjelett

Skjelettet settes på seks stolpebærere, og nettingen sikrer mot rotter.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Taket

Taket er bygget opp av en takplate, underbelegg, takbelegg og et takfotbeslag av aluminium.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Huset

Huset er bygget som en kasse av lekter på en bunnramme, og kledd med bord på alle sider.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Hønsestigen

Stigen til hønsehuset er laget av lekter med mindre lister som trinn.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Døren til gården

Skjelettet til døren er laget av lekter og kledd med netting.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Takbelegg i to lag

Med to lag takbelegg blir taket helt tett

TIPS: Skjær enkelt gjennom takbelegg

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

VERKTØY: Slik bruker du dykkertpistolen

I denne videoen lærer du om dykkertpistolens funksjoner og innstillingsmuligheter. Pistolen er til stor hjelp ved en lang rekke oppgaver, der du gjerne vil spikre raskt og med en hånd ledig til å holde på emnet, for eksempel ved montering av fotlister, karmlister, taklister, spikerslag og panel.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...