Stort og åpent sykkelskur på fundamentstein

Med fire like veggmoduler og et enkelt treskjelett er det plass til hele familiens sykler i dette sykkelskuret. Og fordi konstruksjonen hviler på fundamentsteiner, slipper du å støpe.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dager
Pris
5.000 kroner

Intro

Sykler har godt av å stå overdekket og luftig – i stedet for å stå inne i et kaldt uthus. Det betyr nemlig ikke bare at du kan sette deg på et tørt sete neste gang du skal ut å sykle. Det betyr også at sykkelen din tørker raskere, slik at den ikke ruster.

Hvis du ikke hører til blant dem som elsker å slepe sykkelen ned i kjelleren hver ettermiddag, eller starte på en våt, halvrusten sykkel om morgenen, så er det elegante sykkelskuret vårt, med åpne vegger, det helt rette. Konstruksjonen er enkel, og jobben lett å planlegge, fordi du begynner med å bygge fire helt like veggmoduler.

LES OGSÅ: Bruk et gratis 3D-tegneprogram og få et perfekt resultat!

Rundt to av modulene lager du gavlveggene. Deretter begynner du å sette opp tingene på stedet. Modulene, med sine skråstivere, sikrer at alt sammen står urokkelig når den siste skruen er skrudd inn. Det tar litt tid å lage veggmodulene, men de gir skuret en flott letthet. Når de er ferdige, går også resten av jobben så mye raskere.

Veiledning

01
Modulrammene 3 Trinn

1

Vi merker opp sammenføyningene på lektene (H) i veggmodulene. Mens øverste og nederste lekt kun sammenføyes med to korte loddstolper (L), skal de innerste møte alle de sju loddstolpene (L og K).

2

I de vannrette lektene (H) bores to skruehull til hver skjøt med et 5 mm bor. Her borer vi til både de lange stolpene (K) og de korte (L) fra samme side.

3

De lange loddstolpene (K) skrus fast på den innerste lekten (H) med 5 x 80 mm skruer. Delene holdes på plass med tvinger mens du skrur.

02
Kryss i modulene 8 Trinn

Når de lange loddstolpene (K) er lagt inn mellom de innerste vannrette lektene (H), begynner veggmodulen å ta form.

Nå vil vi først stive opp modulene ved å felle inn de skrå listene (J). Deretter tilføyer vi de korte loddstolpene (L) og de ytterste vannrette listene (H). Til slutt legger vi på de smale loddrette listene (M) i hver side. Dermed er modulene klare for maling. Det lyder komplisert, men det er enkelt. Du får god trening, ettersom det er åtte kryss du skal lage.

De skrå listene ble i første omgang kappet ut i full lengde. Det er lettere og mer nøyaktig å tilpasse lengden etter det hullet der hvert enkelt kryss skal sitte.

1

De skrå lektene (J) kappes først til, slik at de hver for seg tilpasses hullet de skal sitte i. Først markerer du midtlinjen på den skrå listen, slik at du kan holde den på plass og merke opp snittet. Husk å holde rammen i rett vinkel mens du gjør dette.

2

Lekten J skjæres til og legges på plass, og makkeren strekes opp. Her kan vi både markere endesnittene og de stedene der de to lektene (J og J) møtes.

3

De kryssende skrålektene (J) felles inn i hverandre. Vi lager en rekke parallelle snitt halvveis ned i skjøtene. Da er det enkelt å fjerne resten med et stemjern.

4

Skrålektene settes sammen med 2 x 40 mm galvanisert dykkert. Her spenner vi dem opp i arbeidsbenken, så de både holdes på plass og står stabilt mens vi slår i spikerne. Vi senker dem litt ned i treverket med en dor.

5

Det sammensatte krysset plasseres og skrus fast med 5 x 80 mm skruer. Skruene setter vi i nedenfra, slik at det ikke legger seg vann i hodet. Forbor i den ene delen med et 5 mm bor.

6

De korte loddstolpene (L) og de ytterste lektene (H) skrus på. Igjen bruker vi 5 x 80 mm skruer. Vi setter først på de korte (L) på rammene med kryssene, deretter tilføyes de ytterste lektene (H).

7

Modulene avsluttes med de smale kantlistene (M) i hver side. De setter vi også fast med to skruer i hver skjøt. Vi forborer med et 5 mm bor, og nøyer oss med med 5 x 60 mm skruer.

8

Modulene males to strøk. Vi legger de fire modulene oppå hverandre mens vi maler kantene. Da går det fort - det er nesten som å male en reol. Når alle sidene er malt, lar vi modulene tørke et døgn, før vi maler et strøk til.

03
Gavlene lages 7 Trinn

Når modulene er satt sammen og malt, er det på tide å komme seg ut av verkstedet og ta fatt der skuret skal stå.

Her lager vi først to gavlvegger rundt hver sin veggmodul. I tillegg til modulen, består hver gavl av en lang stolpe (A), en kort stolpe (B) og en yttersperre (D).

Gavlene setter vi på stolpesko, støpt fast i fundamentblokker (G). Hvor kraftig forankringen skal være, avhenger av hvor utsatt skuret står. Blokkene skal stå nøyaktig. Men du kan justere litt i høyden - stolpene har godt av luft i bunnen.

Fundamentblokkene plasseres med hjelp fra forkantbordene (C). Vi merker opp plasseringen av stolpene på dem.

1

Vi skrur først to stolper (A og B) på to veggmoduler til gavlene. Vi venter med å kappe dem til i høyden, og plasserer dem 10 cm fra bunnen i begge ender av de to modulene. Vi skrur dem fast med 5 x 60 mm skruer gjennom kantlisten (M).

2

Kloss opp gavlen, og kapp til stolper (A og B) og yttersperre (D) med skrå snitt. Forsiden på den lange stolpen (A) skal være 205 cm, og langsiden på den korte stolpen (B) blir 150 cm. Yttersperren (D) skal flukte med stolpene.

3

Yttersperren (D) skrus på utsiden av stolpene (A og B) med fem 5 x 60 mm skruer i hver side. Deretter bygger vi opp den andre gavlen. For å sikre at de blir like, bruker vi den første som mal.

4

De fire sperrene (E) kappes til. To av dem utstyres med vinkelbeslag. Snittene på sperrene (E) streker vi opp ved gavlene; som yttersperrene skal de flukte med yttersiden av stolpene. Skru vinkelbeslag på begge sider i begge ender.

5

De seks stolpeskoene (G) graves ned og rettes opp. Vi bruker forkantbordet (C) til å justere betongklossene på plass, etter først å ha streket opp plasseringen av stolper og sperrer på dem. Den loddrette flaten vendes inn.

6

Gavlene reises på stolpeskoene. Et par skråstivere holdt fast med tvinger gjør det enkelt å rette dem loddrett opp i begge retninger. Legg gjerne avstands-klosser i stolpeskoene. Dels for å få alt i lodd, dels for å unngå vann på stolpebunnen.

7

Gavlene holdes på plass med skråstivere, men skrus ikke fast i første omgang.

04
Konstruksjonen 7 Trinn

Når de to gavlene er satt opp med støtte av skråstivere, forbindes de med de lange forkantbordene (C) og de siste stolpene.

Fordi vi ikke har skrudd dem fast i skoene ennå, er det fortsatt mulighet for å rette opp stolpene. De skal passe med de to modulene i bakveggen og fortsatt stå i lodd - samtidig skal alle være like høye.

Vi har ikke skåret til forkantbordene. Det gjør vi først når de er skrudd fast på stolpene - da kan det ikke gå galt. I hvert fall ikke hvis du sjekker plasseringen med de to modulene og den siste stolpen klemt på plass, før du skrur.

1

Gavlene forbindes med det bakerste forkantbordet (C). Det skrus på stolpene B med 5 x 60 mm skruer. Bordet plasseres etter strekene vi lagde tidligere. Vi skrur det ikke helt fast før vi har sjekket avstanden med de siste delene klemt inn.

2

Forkantbordet (C) kappes til, slik at det flukter med yttersperren (D). Fordi du har den stive gavlen som mothold, er det ikke vanskelig å holde bordet i ro mens du sager, men du kan også bruke stikksag.

3

Det fremste forkantbordet (C) skrus på de lange stolpene (A). Her bruker vi også 5 x 60 mm skruer. Skrur du en kloss på stolpen, slik at bordet har noe å hvile på, er det lett å plassere bordet helt nøyaktig.

4

De to midtstolpene (A og B) settes opp. Vi streket opp plasseringen da vi rettet inn fundamentblokkene. Nå setter vi stolpene på stolpeskoene og streker opp hvor de skal kappes. De kappede stolpene settes tilbake og skrus på forkantbordene (C).

5

Alle stolpene (A og B) skrus fast i stolpeskoene (G). Vi retter dem først nøyaktig i lodd ned fra innfestingen i forkantbordet, og skrur dem fast nederst med to 5 x 60 mm skruer.

6

De siste veggmodulene skrus fast til stolpene (B) med 5 x 60 mm skruer. Her kan du også lette jobben ved å skru klosser på stolpene som modulene kan hvile på. Da går monteringen som en lek. Også her holder vi 10 cm til bunnen av stolpen.

7

Veggmodulene gjør konstruksjonen så stabil at skråstiverne kan fjernes.

05
De siste sperrene 6 Trinn

Vi er nesten ved taket - kun de siste sperrene (E) mangler. I tillegg vil vi male før vi kommer til takflaten.

Taket lager vi av liggende kledning. Det blir pent, og det veier ikke all verden, selv om det blir solid. Men du må regne med at det siver inn vann mellom bordene når det regner kraftig. For å redusere dette, legger vi en byggfuge mellom alle bordene.

Alternativt kan du selvsagt legge et tak av plater eller rupanel, som du kler med et takbelegg - da blir det helt tett.

Bordene får treolje før de spikres på. Det øvrige treverket males to strøk med en heldekkende trebeskyttelse.

1

For å lette jobben, skrur vi et bord (X) oppå sperren (E) vi skal legge opp. Det skal stikke litt ut i begge ender, og er bare for å holde sperren mens vi setter den fast. Etterpå løsnes det, og skrus på den neste sperren som skal legges opp.

2

Sperren (E) legges opp og rettes til, slik at den ligger midt mellom to stolper i begge ender. Vi har begynt med en av de sperrene som vi har forberedt med vinkelbeslag i begge ender.

3

Sperrene (E) med vinkelbeslag skrus fast i forkantbordene (C) med 4 x 30 mm skruer i beslagene.

4

De to midterste sperrene (E) skrus på hver sin side av midtstolpene (B og A) med 5 x 70 mm skruer. Også her er skruingen helt enkel. Det blir nøyaktig hver gang, fordi sperren holdes oppe av hjelpebordet vårt (X).

5

Hele konstruksjonen males. Det er enklest å male konstruksjonen før takbordene legges på. Alt treverk får to strøk heldekkende trebeskyttelse.

6

Taket legges raskt. Bordene gir en elegant løsning.

06
Tak og håndlister 6 Trinn

1

Så skal vårt lille bygg kles med bord (F). Vi venter med å kappe dem, til hele flaten er lagt. Er ikke bordene lange nok, skjøtes de over sperrene. Begynn skiftvis med et kort og et langt bord, slik at skjøtene ikke ligger inntil hverandre.

2

For å bedre tettheten, kan du legge en fuge mellom bordene, før du trykker dem sammen. Bruk en MS-byggfuge. Den mugner ikke etter en stund.

3

Bordene (F) spikres fast. Det tar ikke lang tid å spikre på taket. La bordene stikke godt ut i endene, slik at du kan kappe alle på én gang til slutt. Vi bruker 2,5 x 55 mm galvanisert dykkert.

4

Takbordene (F) kappes samtidig til slutt. Det er både raskere og penere å sage av hele kanten med et langt snitt med sirkelsagen, enn å kappe bordene enkeltvis. Spenn på et bord (X) som sagen kjøres etter.

5

Nå mangler vi bare håndlistene (N). De kappes til i lengden, og skrus fast oppå modulene med 4 x 50 mm skruer. Vil du gjøre det skikkelig pent, dekker du skruene med trepropper.

6

Håndlisten smøres inn med olje og poleres - dermed er sykkelskuret helt perfekt.

Materialer

Stolper, fundament og tak

90 x 90 mm trykkimpregnerte stolper:
• 3 stolper (A) à 205 cm
• 3 stolper (B) à 150 cm

28 x 120 mm trykkimpregnert terrassebord:
• 2 forkantbord (C) à 392,6 cm
• 2 yttersperrer (D) à 210 cm

48 x 98 mm bjelker:
• 4 sperrer (E) à 210 cm

19 x 123 mm liggende kledningsbord:
• 21 bord (F) à 400 cm

4 veggmoduler

48 x 48 mm justerte lekter:
• 16 vannrette lekter (H) à 176 cm
• 16 skrålister (J) à 66,5 cm
• 20 lange loddstolper (K) à 47 cm
• 16 korte loddstolper (L) à 4,4 cm

20 x 48 mm tilpassede lister:
• 8 kantlister (M) à 75 cm

20 x 70 mm bord (vi brukte nyotah):
• 4 håndlister (N) à 180 cm

Dessuten:
• Skruer til utebruk: 4 x 30, 4 x 50, 5 x 60,
5 x 70 og 5 x 80 mm
• 6 betongfundament med stolpesko (G)
• 8 vinkelbeslag à 60 x 90 x 90 mm
• Galvanisert dykkert: 2,5 x 55 og 2 x 40 mm
• Heldekkende hvit trebeskyttelse
• Klar trebeskyttelse
• Byggfugemasse av MS-typen
• Evt. et sykkelstativ i metall

Tidsforbruk

3-5 dager, pluss tørketider.

Pris

Cirka 4000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Moduler forenkler jobben. De tar tid å bygge, men du kan lage dem ferdig innendørs, og de gjør det etterfølgende arbeidet lettere.

Tegning

Multimedia

Video

TEKNIKK: Stolpesko støpt i rør

Da får du enkelt stolpeskoene i vater og til å flukte med hverandre

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

TIPS: Stoppkloss til kappsagen

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Sykkelskur