Isolert verksted fra A til Å

Et isolert verksted er gull verdt. Det kan brukes året rundt, og du kan trygt oppbevare batteridrevet verktøy, maling og sparkelmasse som ikke tåler frost i verkstedet. Vi viser deg hele prosessen - fra støping av fundament til innvendig kledning.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 måned
Pris
150.000 kroner

Intro

Skal du bygge et verksted fra bunnen av, kan du like gjerne isolere det grundig. Da kan du nemlig bruke det året rundt og trygt oppbevare verktøy og maling i verkstedet uten å bekymre deg om når nattefrosten setter inn.

Vi begynner med å støpe en solid ringmur av betong og fundamentblokker, før vi støper en tykk betongplate oppå to lag isoporplater med en samlet tykkelse på 30 cm.

Deretter setter vi opp reisverket av tre, legger tak på konstruksjonen og kler alt med kledningsbord som vi maler svarte.

Til slutt isolerer vi tak og vegger, som etterpå kles med henholdsvis kryssfinér og OSB-plater.

Veiledning

01
Fundament 6 Trinn

1

Når du har målt opp og satt snorer, kan du begynne gravingen. Vi har leid en minigraver. Det koster litt, men skåner til gjengjeld ryggen og sparer deg for mye tid.

2

Her graver vi en frostfri renne i ytterkant av fundamentet. Innenfor rennen graves det litt lavere, her cirka 50 cm, for å lage plass til platen som skal støpes oppå.

3

Vi blander betongen selv, i forholdet én del sement og sju deler støpesand. Tilsett vann til betongen får en konsistens som tykk grøt. Fyll rennen med 10-15 cm betong, og legg armeringsjern i den våte betongen.

4

Etter første støping får betongen litt vann og dekkes med plast. Det reduserer risikoen for at betongen tørker for raskt og dermed sprekker.

5

Bygg en støpeform, når første lag betong har tørket i 24 timer. Med formen kan du forsikre deg om at rennen blir like bred hele veien rundt. Fyll den med betong, og trekk av det som blir til overs.

6

Oppå den støpte rennen settes to skift med fundamentblokker. Blokkene settes i forband - det vil si at det øverste skiftet forskyves med en halv blokk i forhold til det nederste.

02
Betongdekke 3 Trinn

Vil du ha et godt isolert verksted, som forblir frostfritt hele året, er det avgjørende at det ikke trenger opp kulde gjennom gulvet.

Vi støper derfor et betongdekke etter alle kunstens regler. For å danne underlag for de tykke isoporplatene og for å motvirke oppstigende fukt fra bakken, legger vi et 10 cm tykt lag lecakuler. Oppå isoporen legger vi et armeringsnett på avstandsholdere, fordi vi gjerne vil ha armeringen til å ligge i midten av betongdekket. Deretter er det bare på med betongen.

1

Avrett underlaget, og legg to lag cm tykke isoporplater 15 cm tykke isoporplater forskjøvet oppå hverandre. Da unngår du at kulden trenger opp gjennom sprekker mellom platene og danner en kuldebro.

2

Legg ut armeringsnettene, slik at de dekker all isoporen. Ved å legge nettene på avstandsholdere, forsikrer du deg om at de blir hevet 5 cm og dermed kommer til å ligge midt i betonglaget. Disse armeringsnettene er 150 x 250 cm.

3

Vi blander igjen betongen selv, på samme måte som til ringmuren. Denne gangen tilfører vi dog litt mer vann, så betongen blir mer flytende. Vi vibrerer betongen på plass, slik at den fordeler seg rundt armeringsnettet og ikke danner luftlommer. Gulvet fuktes etter støpingen, og dekkes med plast.

03
Trekonstruksjon 9 Trinn

Selve reisverket er forholdsvis enkelt. Det består av en bunnsvill, som er satt fast til fundamentet, fire hjørnestolper, en toppsvill og en masse loddrette stendere mellom de to svillene.

Oppå veggene settes sperrene fast med vinkelbeslag, før takplatene kan skrus fast fra oversiden.

1

Legg en strimmel murpapp på oversiden av ringmuren. Pappen beskytter trekonstruksjonen mot opptrengende fukt fra betongen på undersiden.

2

Fest bunnsvillen (B) til fundamentet. Her bruker vi betong skruer, som enkelt skrus ned i forborede hull.

3

Sett opp hjørnestolpene (A) på bunnsvillen (B) med vinkelbeslag. Beslagene er enkle å bruke, og sikrer at stolpen blir solid festet til bunnsvillen.

4

Vi brukte et eget stolpevater for å sikre at stolpene (A) havnet i vater. En feil plassert stolpe er nok til å svekke konstruksjonen og vanskeliggjøre resten av byggearbeidet betydelig.

5

Oppå hjørnestolpene monteres toppsvillen (B) - også med vinkelbeslag. Deretter settes de lodd rette stenderne (C) opp. De utgjør veggen, og settes med en senteravstand på 60 cm. Stenderne festes til både topp- og bunnsvillen med vinkelbeslag.

6

Monter vinkelbeslag til sperrene på toppsvillen (B). Ved å skrive på materialene er det enklere å holde kontroll på hvor sperrene skal ligge.

7

Vi legger sperrene (D) på toppsvillen (B) med en senteravstand på 45 cm, og setter dem fast med vinkelbeslag. For å lage plass til et takvindu, skal de to midterste sperrene her ha en avstand på 60 cm.

8

Taket bygges av kryssfinér med fjær og not. Kryssfinéren legges i forband og skrus fast i sperrene (D) fra oversiden. Det er viktig at fjæren trykkes helt inn i noten, så sammenføyningen blir tett.

9

Et vindu settes i endeveggen, og det sjekkes at det er i både lodd og vater. Her er det kjekt å være to om jobben. Vinduet skrus fast med karmskruer, mens vi passer på at det ikke flytter seg.

04
Kledning og tak 9 Trinn

Et verksted skal gjerne dufte av sagflis, verktøy og kanskje litt olje - i tillegg skal det selvsagt se bra ut på utsiden.

Vi har valgt å kle dette verkstedet med kledningsbord av trykkimpregnert furu med fjær og not. Bordene sitter tett sammen, de er enkle å montere og skaper en flott fasade etter at de har fått en omgang svart trebeskyttelse.

1

Monter kantbordene (G). De settes opp tre i høyden: et overstykke, et mellomstykke og et understykke, som til sammen effektivt leder vekk vannet.

2

Ved avslutningen av taket monteres det trekantlister (E). Listene skrus fast og har som formål å danne en myk overgang mot kantbordene for takbelegget, som ikke tåler skarpe knekk.

3

Vi kler veggene med kledningsbord (H) av trykk­ impregnert furu med fjær og not. Bordene skrus fast i de bakenforliggende, vannrette klemlistene (F).

4

Vi lar kledningsbordene (H) fortsette over vinduet, selv om takutstikket beskytter mot regn og sludd. Å unnlate det, ville skapt et slurvete uttrykk.

5

Under vinduet settes det en vannbrett. Det leder vannet vekk fra veggen, og beskytter konstruksjonen under vinduet mot inntrengende slagregn.

6

Monter insektsnett Monter insektsnett hvis du vil hindre ubudne gjester i å trenge inn. Når nettet sitter som det skal, kles takutstikket på undersiden med 2-3 kledningsbord (H) med ca. 1 cm mellomrom, så luften kan sirkulere.

7

Vi maler verkstedet med to strøk. Her bruker vi en matt, svart trebeskyttelse, som påføres med både pensel og rull. Rullen er fin til de store flatene, mens penselen er nødvendig for å komme til i alle profiler og sprekker.

8

Oppe på taket skal det skjæres ut i takplatene og bygges en treramme som takvinduet kan plasseres i. Innsiden av trerammen skal ha de samme målene som hullet i taket.

9

Vi fikk en fagmann til å legge takbelegg på taket. Så flate tak krever at jobben gjøres skikkelig. I tillegg fikk vi 15 års garanti når det ble lagt av en fagmann.

05
Innvendig kledning 6 Trinn

For å holde verkstedet frostfritt, slik at vi med ro i sjelen kan oppbevare både maling, sparkelmasse og batterier i det, isolerer vi både tak og vegger med 100 mm isolasjon.

Vi kler taket med kryssfinér med fjær og not. Det gir en sterk himling med tette sammenføyninger. På veggene setter vi OSB-plater. Begge typene har den fordelen at det kan skrus og spikres direkte i dem. Platene stiver også opp konstruksjonen, så vi slipper å bruke skråbånd eller annen oppstiving.

1

Veggkonstruksjonen stives opp ekstra med skråstivere (C) på hver side av vinduet. Ved å merke godt opp og kappe dem på en kappsag, får du dem til å sitte i spenn. Tre er et levende materiale, og et vindu som åpnes og lukkes år etter år, skaper mange små vridninger i konstruksjonen, så en ekstra avstiving er smart.

2

Isoler veggene. Vi har brukt 100 mm mineralull, og etterpå kledd veggene med OSB-plater.

3

I taket legges det også 100 mm isolasjon. For å holde isolasjonen oppe til takplatene blir montert, har vi trukket ståltråd på tvers av sperrene (D).

4

Det holdes litt avstand mellom tak-isolasjonen og takplatene over, så luften kan sirkulere over isolasjonen. I enden av sperrene (D) er det montert “vindstopp-plater”, som hindrer vinden i å blåse rett inn.

5

Kle taket med plater av kryssfinér Kle taket med plater av kryssfinér med fjær og not. Når du støter platene sammen og skrur dem fast i sperrene, får du en både tett og sterk takkonstruksjon.

6

Når takplatene er montert, kan du begynne å planlegge innredning av verkstedet. Med teip på gulvet, får du en god fornemmelse av hvor stor plass reoler, arbeidsbord og verktøy tar.

Materialer

Trematerialer

 • Stolper (A), impregnert, 98 x 98 mm
 • Topp- og bunnsvill (B), 48 x 98 mm
 • Reisverk (C), 48 x 98 mm
 • Sperrer (D), 48 x 198 mm
 • Trekantlister (E), 48 x 48 mm
 • Klemlister (F), impregnert 23 x 48 mm
 • Kantbord (G), impr. 22 x 123 mm
 • Kledning (H), impregnert 21 x 120 mm
 • Tak- og himlingsplater, kryssfinér, 18 mm med fjær og not
 • 15 mm OSB til innvendig kledning

Dessuten

 • Vinduer, takbelegg, vindpapp, mur-papp, isolasjon, beslag, vindstopp-plater, vinkelbeslag, skruer, karmskruer, betongskruer, mørtel, armeringsnett, betong, forskaling, avstands-holdere, vannbrett, isoporplater, fundamentblokker og lecakuler.

Spesialverktøy

 • Her kan du bruke mange morsomme verktøy, men prosjektet krever minst en kapp-/gjærsag.

Tidsforbruk

En måneds tid for to personer.

Pris

100-150.000 kroner (for cirka 30 m²) - inkludert litt profesjonell hjelp.

Vanskelighetsgrad

Det krever allsidighet å bygge et verksted av dette kaliberet. Du skal både mure, isolere og bygge i tre.

Video

TEKNIKK: Montering av vinkelbeslag

Snu beslaget riktig så sammenføyningen får optimal styrke

TIPS: Kloss opp kledningsbordene

TEKNIKK: Snorrette skruer på kledning

Med en boremal går det raskt og blir helt nøyaktig

TIPS: Led vekk vannet fra endeveden

TIPS: Nøyaktig tilpassing av isolasjon

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Utebod