Blend døren med angrerett

Døren skal tettes igjen, men bare for en periode. Om noen år regner vi med å få bruk for den igjen. Åpningen skal derfor kunne åpnes igjen.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
1.000 kroner

Intro

En plate som senere blir malt, lukker effektivt hullet.

Døren skal tettes igjen, men bare for en periode. Om noen år regner vi med å få bruk for den igjen. Åpningen skal derfor kunne åpnes igjen.

Døren skal bort. Vi vil innrede på en ny måte, fordi det passer med familiemønsteret akkurat nå. Men vi tror også at vi gjerne vil ha døren der igjen om noen år. Den skal med andre ord vekk, men ikke for alltid.

Derfor blender vi den med angrerett: vi setter en plate som kan fjernes igjen senere i døråpningen. Mens den sitter der, ser det likevel naturlig ut.

Konstruksjonen er enkel: Den består av to like treskjelett med tre loddrette lekter og en topp- og bunnlekt. Vi kler deretter med glatte plater på begge sider og legger isolasjon mellom platene. I vårt tilfelle får vi plass til hele tre lag med isolasjon, som skaper en effektiv lyddemping mellom rommene.

Har du vesentlig tynnere vegger, kan du endre lektedimensjonen, men lag uansette et skjelett ut til hver side, slik at platene kan flukte med veggen og geriktene, i tillegg til at du kan få litt lydisolerende isolasjon i veggen.

Veiledning

01
Treskjelettet 5 Trinn

Hvis ikke veggen er veldig tynn, er det som her bruk for et skjelett av kraftige lekter mot begge sider for å få platene til å flukte med den eksisterende veggen.

Skjelettet består av to vannrette lekter på hver side. De skrus fast i dørkarmen øverst og nederst. I tillegg bruker vi tre loddrette lekter: to lekter som skrus fast i hver side av dørkarmen, og en midtlekt som skrus fast mellom topp- og bunn-lekten. Den sitter ikke nøyaktig i midten, men i stedet med et “enkelt” mål - her 40 cm. Det brukes som utgangspunkt for de øvrige målene vi skal ha.

1

Mål bredden på åpningen i topp og bunn. Mål inn fra den ene siden, og sett en strek på en vilkårlig plass. Mål deretter inn til streken fra den andre siden. Når de to målene legges sammen, har du det nøyaktige breddemålet.

2

Mål inn 16 mm fra karmkanten for å merke opp til plasseringen av lekten. Platen er bare 12 mm tykk, men vi trekker den litt tilbake fordi geriktene er profilerte. Det gjør det umulig å få platen 100 prosent i plan med kanten på karmen.

3

Skru fast korte lektestykker (A) til toppkarmen og gulvet etter oppmerkingene dine. Bruk 4 x 70 mm skruer - sett tre skruer i hver lekt.

4

Skru fast de lange lektene (B) i karmen med 4 x 70 mm skruer - fire skruer per lekt. Lektene er skåret til slik at de passer nøyaktig i lengden.

5

Skru fast midtlekten (C) til topplekten (A) - 40 cm fra den ene siden - med to skråskruer fra den ene siden og én fra den andre. Rett inn lekten så den er 100 prosent loddrett, og skru den fast til bunnlekten (A) - igjen med tre skråskruer.

02
Platene 7 Trinn

Nå skal det måles opp til platene. Her bruker vi glatte MDF-plater. Det kan være vanskelig å få fatt i, men du kan også bruke andre plater, eller panel, hvis du synes det passer best.

Lager du bare en plate med vinkelrette hjørner, er du veldig heldig om den kommer til å passe nøyaktig. Vinklene er sjelden rette, så du må måle nøyaktig og skjære platene riktig, slik at de passer best mulig. De siste små unøyaktighetene kan du dekke med en fugemasse.

Det er i denne delen av jobben du for alvor får bruk for midtlekten, som vi tidligere monterte 40 cm inn fra den ene siden av dørkarmen.

1

Mål 100 cm ned fra hjørnet i den ene siden på lekten (B), og lag en strek. Med et vater overfører du (via midtlekten (C)) målet til den motsatte siden og lager et merke der også.

2

Mål ned til markeringen fra hjørnet i den andre siden. I vårt tilfelle er målet 100,6 cm. Det vil si at vi har en skjevhet på 6 mm. Det må vi ta høyde for på platen vi lager.

3

Tegn opp midtlekten og den vannrette markeringen på platen. I stedet for 40 cm, måler du 45 cm inn. Det gir plass til å skjære etter de små skjevhetene. Ut fra de to linjene (lekt og markering) kan du måle ut til alle hjørnene.

4

Skjær ut platen med dykk- eller sirkelsag. Sag på den riktige siden av strekene, slik at du får en nøyaktig plate med plass til et par mm fuge rundt hele.

5

Vi stifter platen til lekteskjelettet med 1,2 x 30 mm stifter i en stiftepistol. Stiftene settes ca hver 25 cm. Platen kan også skrus med skruer som undersenkes. MDF er hardt, så du må forbore med et undersenkerbor hvis du velger å skru.

6

Legg på plass isolasjonen når lekteskjelettet på den andre siden er klart. Isolasjonen skal sitte i spenn, men skal ikke presses. Da forsvinner isolasjonsevnen, og lyden kan suse rett gjennom.

7

Lukk den andre siden med en plate. Du kan ikke regne med at døråpningen har det samme målet på begge sider. Du må derfor måle opp etter samme oppskrift som på motsatt side for å få et helt nøyaktig resultat.

03
En siste finish 4 Trinn

Døråpningen forsvinner ikke. Den synes også på veggen ettersom geriktene sitter igjen. Men den kan gjøres til en pen del av veggen, hvis den blendede åpningen får en fotlist, og hvis platen blir malt i samme farge som veggen - eller i en kontrastfarge, alt etter smak og behag.

Sørg for å få fuget langs kantene på platen med en god akrylfugemasse. Det gjør det ikke bare penere, det demper faktisk også lyden. Selv i ganske små sprekker kan lyden nemlig bære gjennom, og det er sjelden særlig gunstig når døråpningen skal fungere som vegg; i hvert fall for en periode.

1

Sett fast en fotlist på begge sider av døren. Vi setter stifter hver 20 cm. Her bruker vi en ferdigmalt list. Det sparer oss for første strøk med maling. Stiftene sparkles over før det siste malingsstrøket.

2

Tett alle sprekker med akrylfugemasse. Det gir både en flott finish og en effektiv lydisolering. Lyd finner vei gjennom alle hull og sprekker.

3

Mal platene når alle hull etter stiftene er sparklet over. Regn med to-tre strøk maling. En MDF-plate er glatt, så vi bruker en korthåret rull for best resultat.

4

Døren er tettet igjen, men ikke permanent. Geriktene er bevart på begge sider.

Materialer

• 2 stk 12 mm MDF-plater
• 36 x 73 mm lekter, ca 18 meter
• 4 x 70 mm skruer
• 1,2 x 30 mm stifter
• Isolasjon
• Sparkelmasse
• Akrylsparkelmasse
• Maling

Spesialverktøy

• Dykksag med føringsskinne
• Stiftepistol

Tidsforbruk

Cirka én dag.

Pris

Cirka 1000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Den største utfordringen ligger i å få målt opp riktig til platene, ettersom dørhull sjelden er 100 prosent i vinkel i alle fire hjørner. Resten er enkelt arbeid.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...