Kjellerdør med ukurante mål

Noen ganger er det ikke nok å kjøpe en standarddør, og kappe den litt i bunnen. Er dørhullet veldig lavt eller smalt, må du lage døren selv. Her er en veldig enkel metode.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
600 kroner

Intro

Du skal ta nøyaktige mål av dørhullet, og forsikre deg om at det er vinkelrett. Er det ikke helt rett, skal du justere målene til du er sikker på at det passer med en vinkelrett dørramme i åpningen.

Veiledning

01
Ta nøyaktige mål av dørhullet 2 Trinn

Du skal ta nøyaktige mål av dørhullet, og forsikre deg om at det er vinkelrett. Er det ikke helt rett, skal du justere målene til du er sikker på at det passer med en vinkelrett dørramme i åpningen. Derfor skal du også prøve om dørkarmen passer i hullet før du bygger døren.

1

Mål opp dørhullet nøyaktig. Du skal ta målene vannrett i både topp og bunn, samt loddrett i begge sider. Sjekk at hullet er vinkelrett.

2

Ta høyde for at gulvet kan være skjevt. Lag en oppklossing på gulvet, slik at du har en vannrett flate å måle fra.

02
Skru deretter sammen dørkarmen 5 Trinn

Før du bygger døren, skal du ha ferdig karmen, og tilpasset den til dørhullet. Husk at det skal være plass rundt karmen til en fuge. Her regner vi med 1 cm i hver side og 1 cm i toppen.

Når dette er på plass, limer og skrur du sammen karmen, og lar den tørke til neste dag. Deretter kan du bygge døren.

1

Mål ut alle karmdeler. Her bruker vi furu over alt. Men du kan med fordel lage terskelen (C) i bunnen av hardt tre, for eksempel eik. Det slites ikke like raskt.

2

Tegn opp hvor du skal skru. Lag en strek 5 mm inn på hhv. overligger (B) og terskel (C). Da kommer skruene til å sitte midt i de loddrette karmstykkene (A).

3

Forbor til skruene. Bor tre stykker 3 mm hull i hver ende av overliggeren og terskelen. Bor videre inn i de loddrette karmstykkene (A), slik at de ikke sprekker.

4

Lim og skru sammen karmen. Bruk vanlig trelim, og skru sammen rammen med 4 x 60 mm skruer. Sørg for at karmen er vinkelrett mens limet tørker.

5

Sjekk karmens innvendige mål. Disse målene bestemmer hvor stort dørbladet skal være. Mål i begge sider, samt topp og bunn for sikkerhets skyld.

03
Døren lages av en ramme og to plater 9 Trinn

Nå som du har laget dørkarmen, skal du lage en dør som passer i hullet. Den skal være 3 mm mindre enn karmen hele veien rundt. Fordi døren er tykk (66 mm), skal den siden av døren som håndtaket sitter i, være litt skrå. Det gjør at det ytterste hjørnet ikke butter i dørkarmen når du åpner og lukker døren. Det ordnes ved å høvle det ene sidestykket litt skrått og lage den ene dørplaten 3 mm mindre.

1

Strek opp på det ene av de to sidestykkene (F). Lag en strek 3 mm inn langs den ene siden. Streken markerer hvor mye du skal fjerne av sidestykket for å gjøre det litt skrått.

2

Nå skal det høvles. Du klarer ikke å sage av en trekant som går fra 0 til 3 mm i tykkelse. Det er du nødt til å høvle av. Spenn emnet godt fast. Vi bruker en håndhøvel, men en elektrisk er raskere.

3

Legg lim på begge sidestykkene (F). Bruk vanlig trelim, og legg en sikksakkstripe på den ene siden av begge sidestykkene. Legg dørplaten oppå.

4

Skru fast dørplaten (H1) til sidestykkene (F). Bruk 3,5 x 40 mm skruer, og undersenk skruehodene slik at du senere kan sparkle og male døren.

5

Lim på de fire tverrstykkene (G). Tverrstykkene skal sitte stramt mellom sidestykkene og settes fast med lim og skruer, som sidestykkene.

6

Juster tverrstykkenes plassering, slik at de sitter med nesten like mye luft mellom. Her er det cirka 44 cm mellom hvert tverrstykke. Mellomrommet avhenger av høyden på døren.

7

Isoler døren. Skjær til 3 stk 40 mm mineralullsplater (J), og legg dem ned i rommene i døren. Platene skal passe i sidene, men de skal være 5 mm tynnere enn hulrommene av hensyn til lydisolering.

8

Lim på den andre dørplaten (H2) etter å ha lagt godt med trelim på både side- og tverrstykkene.

9

Skru fast den andre dørplaten. Husk også å skru fast platene til sidestykkene. Høvle til platekanten hvis den ikke flukter helt med rammen.

04
Hengslene stemmes inn i dør og karm 8 Trinn

Så er det tid for å montere hengsler. Du skal stemme inn hengslene i både dør og karm. Mål tykkelsen på hengslene, slik at du vet hvor mye du skal fjerne med stemjernet i dørkanten og karmen.

Du skal bruke to hengsler. Det nederste settes 22,5 cm fra bunden, det øverste 17,5 cm fra toppen. Må du ha et tredje hengsel, fordi døren er høyere, skal det sitte midt mellom de to andre.

1

Legg hengslene på døren der de skal sitte. Fra toppen av døren til toppen av det øverste beslaget er det 17,5 cm. Fra bunnen av døren til bunnen av det nederste beslaget er det 22,5 cm.

2

Mål opp hvor beslagene sitter på dørkanten. Det er viktig at du kjenner avstanden fra dørkanten inn til hengselsiden, slik at du kan overføre den til dørkarmen. Her er den 40 mm.

3

Overfør plasseringen på hengslene til dørkarmen. 40 mm inn fra kanten. Strek opp 172 mm fra toppen og 222 mm fra bunnen, slik at det blir 3 mm luft i topp og bunn.

4

Tegn opp beslagene på karmen med en blyant. Du kan også risse med en syl eller noe annet spisst.

5

Skjær med en hobbykniv i blyantstreken. Du kan også bruke stemjernet; det er et spørsmål om håndlag.

6

Stem ut til hengselet. Du skal stemme ut i cirka 5 mm dybde, slik at hengselet kommer i nivå med karmen.

7

Legg ned hengselet i karmen, og skru det fast med skruer som passer. Her er det flathodede 5 x 20 mm skruer.

8

Falsen til dørkarmen lages ved å lime og stifte fast listene (D) og (E) innvendig i karmen.

05
Til slutt settes karmen i, og døren henges på 7 Trinn

Før du monterer dørkarmen og døren, er det smart å male begge deler. Da er det mye enklere å komme til.

Dørkarmen monteres med seks monteringsskruer, slik du ville montert enhver annen dørkarm.

1

Ha oppklossingen parat. Fra oppmålingen vet du om du har behov for å klosse opp karmen. Hvis det er tilfellet, så sjekk at oppklossingen ligger i vater.

2

Sjekk at karmen er i lodd og vater. Når den er satt inn i dørhullet, kiler du den fast i hjørnene og regulerer med kilene, til karmen er vinkelrett i alle hjørner.

3

Skru fast dørkarmen. Avhengig av hva veggen består av, skal du forbore og bruke plugger. Eller som her, bare skru direkte inn i veggen. Sørg for at avstanden mellom karm og vegg passer før du skrur.

4

Sett i døren, og sjekk at det er like mye luft mellom døren og karmen hele veien. Det bør helst være 3 mm.

5

Åpne døren, og sett tetningslister i karmen. Her er det en kraftig list. Den fyller ut 3-4 mm, og settes fast med en stiftepistol. Det holder bedre enn en selvklebende tetningslist.

6

Isoler med mineralull hele veien rundt mellom karmen og veggen. Da unngår du trekk. Avslutt med en fugebakstopp. Deretter kan du fuge med en elastisk fugemasse, eller slå på en list.

7

Monter magnetlås på karmen. Du skal bruke 2-3 magnetlåser av den kraftige typen. Det er raskere, enklere og billigere enn et tradisjonelt låsbeslag.

Materialer

22 x 98 mm bord:
• 2 dørkarmer, loddrette (A) à 171,3 cm
• 1 overligger (B), 78,8 cm
• 1 dørterskel/bunn (C), 78,8 cm

21 x 34 mm glattkant (høvles til 32 mm):
• 2 dørlister, side (D) à 166,9 cm
• 2 dørlister, topp/bunn (E) à 74,4 cm

48 x 98 mm bord:
• 2 sidestykker (F) à 170,5 cm
• 4 mellomstykker (G) à 54,2 cm

9 mm kryssfinér:
• 1 dørplate (H1), 73,8 x 170,5 cm
• 1 dørplate (H2), 73,5 x 170,5 cm

Dessuten:
• 3 mineralullsplater, 45 mm (J)
• Trelim
• Skruer (4 x 60 mm, 3,5 x 40 mm,
5 x 20 mm) og dykkert (1,5 x 40 mm)
• 6 monteringsskruer
• 2 dørhengsler
• 2 magnetlåser og 1 dørgrep
• 6 m tetningslist
• Mineralull og elastisk fugemasse

Tidsforbruk

Sett av et par dager. Da har du også tid til å male døren.

Pris

Ca 600 kroner, inkl. maling.

Vanskelighetsgrad

Du skal være nøye, både når du tar mål og når du monterer dørhengslene.

Tegning

Slik er døren bygget opp

Målene passer til et dørhull på 176,5 x 80,8 cm. Du tilpasser selv målene etter forholdene hos deg.

Slik er døren bygget opp

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...