Monter skyvedøren utenpå veggen

I små rom har det stor effekt hvis du erstatter en vanlig dør med en skyvedør. Her kan du se hvordan du monterer døren i en skinne utenpå veggen.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
1.700 kroner

Intro

Dører har det med å være i veien i små rom, fordi de skal ha plass til å svinge opp og igjen. De opptar mye av den lille gulvplassen, de sperrer gangarealer, og de butter i møbler. Den enkle løsningen er å la døren bare stå oppe – eller rett og slett å løfte den av og sette den i kjelleren.

Men erstatter du i stedet en hengslet dør med en skyvedør, kan du bevare både plassen og muligheten for å stenge igjen for både trekk, kulde og støy. Skyvedøren tar bare plass på den veggen som den skyves inn foran.

Og hvis du kan bruke en overfres, kan du klare forvandlingen for omkring 1700 kroner, inklusive den nye døren, skyvedørskinnen og alle andre materialer. Du ender fort opp med å gi det dobbelte for et monteringsferdig sett – og selvsagt enda mer hvis du vil ha skyvedøren satt opp av en håndverker.

LES OGSÅ: Alt om skyvedører

Veiledning

01
Karmen forenkles 5 Trinn

Hvis du ikke vil, eller kan, fjerne karmen etter den gamle døren, blir hengsler og sluttblikk sittende igjen som forstyrrende, unødvendige elementer i karmen. Slik er tilfellet her. Selve falsen, som det gamle dørbladet gled inn i, trenger du heller ikke på skyvedøren.

Det peneste er derfor ikke bare å fjerne hengsler og sluttblikk, men også å fore ut falsen, slik at du får en ren karm. Dette ordner du ved å sette på en list med riktig mål inn i falsen. Når du har sparklet, slipt og malt, er alle sporene etter både beslag og fals borte.

Ofte er det greiest å fjerne karmen helt, men det er gjerne en større jobb. Og det blir ikke nødvendigvis penere.

1

Først fjernes hengslene. Skru ut skruene. Bank deretter løs hengselet. Slå på en kloss, slik at du ikke skader treet. TIPS: Er det maling i hodet på skruene, slår du skrutrekkeren med hammeren helt inn i sporet, før du begynner å skru ut skruen.

2

På andre siden av karmen skal du fjerne sluttblikket. Rens også her hodet med en skrutrekker, og skru ut skruene. Brekk ut sluttblikket med en skrutrekker eller et gammelt stemjern.

3

Så fyller vi opp falsen med en list. Finn en dimensjon som passer så godt som mulig. Den skal i hvert fall ikke være mindre enn falsen. Listen limes og spikres for hver 20 cm. Falsen slipes først med et grovt slipepapir, slik at limet fester godt.

4

Listen slipes i plan med karmen når limet er tørt. Tørkingen tar normalt et par timer, avhengig av hvilket lim du bruker. Slipingen går fort med en båndsliper, men en plansliper eller eksentersliper kan også brukes.

5

Sparkle skjøter og spikerhull. Slip igjen når det er tørt. Deretter kan du male karmen og listene et par strøk, med sliping mellom hvis du vil ha det ordentlig pent. Dermed er karmen - pen og helt enkel - klar for skyvedøren

02
Døren klargjøres 5 Trinn

Døren, eller rettere sagt dørbladet, skal nå gjøres klart for å bli hengt opp. Døren er helt uten beslag, låskasse eller noe annet - den er bare et rent dørblad.

Først skal vi ha noe å holde i. Grepet inn mot veggen kan ikke stikke ut fra overflaten. Da vil det være i veien når døren skal skyves. Derfor bruker vi grep som felles ned i dørbladet.

I bunnen freser vi et spor som bunnstyringen (G) skal gli i. Øverst skrur vi på den faste delen av rullevognen.

Skyvedører er som regel formpressede lettdører, som med sin lave vekt glir lettere enn tunge, massive dører.

1

Vi skal lage plass til grepene (H) i dørbladet. For å kunne merke opp og styre boret på den glatte overflaten, setter vi først på maskeringsteip. Endene på hullet skjæres fra begge sider med en hullsag, som er litt større enn gripeskålenes rundinger.

2

Med stikksagen skjærer vi vekk platen mellom hullene. Prøv deg fram med blad og pendling til du er sikker på at du ikke fliser opp overflaten på døren, eller til og med gjør at den sprekker.

3

Grepene (H) festes på begge sider. Forbor til skruene i den tynne platen som sitter utenpå kjernen til døren. VIKTIG! Grepene plasseres så langt fra kanten på dørbladet at fingrene ikke kommer i klem når døren lukkes.

4

I bunnen av dørbladet freses et spor til bunnstyringen (G). Hvis du plasserer sporet bare 10 mm fra den siden som vender inn mot veggen, synes den så lite som mulig. Bunnstyringen trenger ikke å sitte akkurat på midten.

5

Beslagene (E) til rullevognene (C) plasseres på overkanten av dørbladet, slik at de sitter inn mot veggsiden, og skrus fast. Forbor så treet ikke sprekker. Boret skal akkurat lage plass til skruekjernen. Da får gjengene tak i sterkt, uskadet tre.

03
Døren henges opp 5 Trinn

De fleste dørblad er vanligvis 204 cm høye. Dette er i de fleste tilfeller glimrende. Døren skal jo bare være høy nok til å stenge åpningen, og det gjør ingenting at den er litt for høy til hullet.

Døren henger i en cirka to meter lang skinne, som de små rullevognene kjører inni. For å ha noe å feste skinnen til, og for å få skinnen til å sitte så langt fra veggen at den ikke slår mot dørlistene, setter vi først et bord på veggen som er litt lenger enn skyvedørskinnen.

Når døren er på plass, skjuler vi skinnen og beslagene bak en kasse av høvlede bord som sparkles og males.

Dermed kan vi igjen lukke døren mellom gang og kjøkken - og likevel sitte på begge sider av bordet

1

Veggbordet (A) males og skrus fast i veggen der listen over døren satt tidligere. Den fjernet vi sammen med den øverste skråskjæringen på de loddrette listene. Bordet skrus fast i karmen og veggen, eventuelt med murplugger.

2

Skyvedørskinnen (B) skrus fast i veggbordet for hver 30 cm. For å feste skruene, må du bore gjennom begge kantene med et 5 mm bor. Deretter utvides hullet i den ytterste kanten med et 10 mm bor (som også forsenker innerste hull).

3

Dytt rullevognene (C) inn i skinnen, og heng opp dørbladet på dem. Juster boltene som forbinder beslag og rullevogner, slik at døren henger vannrett og ikke hviler på bunnstyringen.

4

Bunnstyringen (G) skrus fast i gulvet. Den settes ut for karmen i den siden som døren skyves mot, slik at den har tak i døren både når den er åpen og lukket. Når bunnstyringen er på plass, festes stoppklossene (F) i endene av skinnen.

5

Kassen setter du sammen med lim og dykkert av frontbordet (L), toppbordet (J) og to endebord (K). Den settes på veggbordet og skrues fast.

Materialer

• 1 veggbord (A), glattkant, 21 x 70 mm
• 1 toppbord (J) og 2 endebord (K), glattkant, 15 x 80 mm (skjæres til)
• 1 frontbord (L), glattkant, 15 x 120 mm
• 1 dørplate (D)
• 1 sett skyvedørskinne (B) med to rullevogner (C og E) og bunnstyring (G) (se for eksempel www.habo.com).
• Lister til falsen i egnet størrelse
• 2 dørgrep (H)

Dessuten:
• 1,8 x 35 mm dykkert
• 4,5 x 30 mm skruer
• 5 x 60 mm skruer
• Trelim
• Sparkelmasse og maling

Tidsforbruk

1 dag

Pris

Cirka 1700 kroner

Vanskelighetsgrad

Hvis du har dreisen på å bruke stikksag og overfres, får du ingen problemer her.

Tegning

Døren går på skinner

Beslagene til skyvedøren er enkle å sette fast.

Veggbordet (A) skrus fast på veggen, slik at det hviler på listene over døren og bærer skyvedørskinnen (B).

To rullehjul (C) skal bære dørbladet (D), mens de kjører fram og tilbake inne i dørskinnen. Rullevognens faste del (E) skrus først på dørbladets overkant. Så dyttes bolten inn i sporet. Høyden justeres ved å skru på bolten i vognen, og bolten låses fast med mutteren.

I begge ender av skinnen settes en dørstopper (F), som hindrer rullevognen i å fortsette ut av skinnen.

Døren går på skinner

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Skyvedører