Hjemmelagde skyvedører skreddersydd på mål

Med skyvedører fra gulv til tak får du full frihet til å bruke plassen bak til alt fra klær og sko, til ski og flytteesker. Kler du dørene med tapet, ser det ut som en flott vegg.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 dagar
Pris
4.000 kroner

Intro

Det lyder nesten for godt til å være sant: at du kan lage et stort skap som passer perfekt inn i rommet ditt. Samtidig kan det innredes akkurat slik du vil, i den stilen du vil at skapet skal ha. I tillegg koster det verken store anstrengelser eller mye penger.

De skreddersydde skyvedørene vi setter opp her, gjør alt dette mulig. Med et hengselbor og en loddsnor som det mest avanserte verktøyet, skiller du ut en del av rommet med dørene. Deretter kan du innrede rommet bak dørene akkurat slik du selv vil. Når dørene lukkes, er rommet fortsatt like pent.

Dørene går på skinner og beslag fra Svalk. De kjører på en skinne nede på gulvet, mens de styres av en toppskinne i taket. Vi setter opp tre dører i dette rommet; to i det fremste sporet og en i det bakerste. Jo flere dører du har, desto lettere kommer du til tingene dine.

Vi pynter også opp utseendet på dørene. I stedet for bare å male dem, kler vi dem med et kraftig tapet i tre mønstre. Det gir hele rommet en lekker finish.

Veiledning

01
Toppskinnen settes opp 4 Trinn

1

Plasseringen bestemmes, og vi sjekker om gulvet er helt plant, eller om bunnskinnen må klosses litt opp. Toppskinnen skal skjæres til - fordi veggene kan være litt skjeve, tar du målet i taket, der skinnen skal sitte.

2

Sjekk hvor skinnen kan settes fast. Det gjelder å finne spikerslagene bak platene, slik at du kun borer hull der skruene har noe å gripe i. Lag et merke i skinnen til hullene.

3

Forbor med et metallbor i skinnen. Hullet skal være litt større enn skruene du bruker. De skal være lange nok til å fange spikerslaget. De skal også være riktig type, avhengig av om det er til stål- eller trelekter.

4

Skru fast skinnen i taket gjennom de borede hullene. Det er nok med én skrue omtrent for hver 60 cm. Det skal ikke henge noe i skinnen, den skal bare holde dørene loddrett og styre dem.

02
Skinnene på gulvet 8 Trinn

Nå plasseres bunnskinnen. Uansett hvor nøyaktige vi var da vi satte opp toppskinnen, måler vi opp igjen. Det eneste som teller, er å sette skinnen loddrett under toppskinnen, slik at dørene går riktig.

Faktisk er det snakk om to skinner på gulvet. Først skrur vi nemlig fast en monteringsskinne i gulvet. Deretter klikker vi den synlige bunnskinnen på monteringsskinnen. Dermed synes ikke skruene.

1

Under forkanten av topp­ skinnen lager vi streker for å plassere monterings­ skinnen. Vi bruker en loddsnor.

TIPS: En skikkelig loddsnor er billigere enn et rimelig vater.

2

Fra strekene på gulvet måler vi 27 mm inn. Her avsetter du en ny blyantstrek. Ved den skal ytterkanten til monteringsskinnen være.

3

Bor i skinnen for hver 60­80 cm. Bruk et bor som passer til skruene du skal bruke. Hullene undersenkes, slik at skruene i skinnen ikke sitter i veien for den synlige skinnen.

4

Bor gjennom skinnen og ned i betonggulvet med et tynt bor, mens skinnen ligger på riktig sted. Fjern skinnen, og tilpass hullet til pluggstørrelsen, hvis du setter fast skinnen i et støpt gulv, som her.

5

Skru fast skinnen på gulvet. Det skal nesten ingenting til for å holde den. Når dørene er kjørt på plass, vil den bli liggende uansett. Er underlaget veldig bra, er dobbeltsidig teip nok.

6

Legg bunnskinnen over monteringsskinnen. Trykk den forsiktig ned, til den griper tak i skinnen under.

7

Press godt til, så de to skinnene går sammen. Bruk eventuelt en kloss, og slå på den med en hammer. Går det ikke, må du sjekke om det har sneket seg inn litt skitt mellom skinnene.

8

Vi slår bunnskinnen fast på monteringsskinnen med en hammer og en trekloss. Klossen beskytter mot merker.

03
Dørene kappes til og settes opp 9 Trinn

Nå er det tid for å kappe til de tre skyvedørene, og sette dem opp i skinnesystemet.

Høyden på dørene skal være som avstanden mellom gulv og tak, minus 42 mm.

I motsetning til flere andre system, henger ikke disse dørene i toppskinnen. Vekten ligger på bunnskinnen, der to hjul, bunnrullene, kjører på kantene til bunnskinnen. To dører på den fremste kanten, én dør på den bakerste.

1

Dørene kappes til på mål. Avsett målene på en MDF-plate, og spenn fast f.eks. et langt vater, slik at du har et anlegg å sage etter. Kantene gir du en fas med høvelen, eller avrunder med slipepapir.

2

Vi merker opp til bunnrullene, to på hver dør. Den vedlagte malen legges i hjørnet, og du markerer sentrum til seks hull med en syl: fire til festing, ett der du freser ut til hjulet, og ett til låseskruen.

3

Vi freser hullet til hjulet med et 35 mm hengselbor, som gir en flat bunn. Du skal bore 11 mm ned. Bor litt om gangen, og mål jevnlig om det er plass til hjulet.

4

Hjørnene ned mot kanten fjernes med et skarpt stemjern. Hullet til styreskruen til beslaget bores med et 6 mm bor. Til de fire monteringsskruene forborer du med et 2,5 mm bor.

5

Bunnrullen settes fast med fire 3 x 16 mm skruer, og løsnes umiddelbart etterpå.

6

Toppstyringene skrus fast. Her trenger du ikke en mal. Du plasserer bare det gjennomsiktige beslaget slik at midtlinjen er 6 cm fra kanten. Forbor og skru fast med to stk. 3 x 16 mm skruer.

7

Sjekk at det ene hjulet i toppstyringen fjærer. Når det presses inn, kan du stikke beslaget opp i sporet på toppskinnen. Når det retter seg ut, styrer hjulene døren helt uten slingring i sporet.

8

Dørene prøvekjøres. Løft opp døren med bunnen litt fri fra skinnen. Bunnrullene har du fjernet etter at du skrudde dem på dørene første gang. Toppstyringene presses sammen, og døren settes opp.

9

Bunnrullene skrus på. Vi løfter døren med et brekkjern og legger et par 8 mm avstandsklosser mellom dør og skinne. Tappen nederst på rullen stikkes inn på skinnen, beslaget vippes på plass og skrus fast.

04
Dørene males og tapetseres 8 Trinn

Når dørene er prøvekjørt, tar vi dem ned igjen, for å gjøre dem pene å se på.

Vi kunne klart oss med å male dem, noe vi gjør på innsiden. Men forsiden har vi valgt å gi et flott og kraftig tapet, som lakkeres etter oppsettingen. Det koster litt mer, men det gir hele veggen en teknisk overbevisende finish.

1

Dørene males på baksiden. Beslagene skrus av, og hull og ujevnheter på begge sider sparkles og slipes. Deretter grunner og maler du - et par strøk er nok på baksiden.

2

Forsiden primes før limet smøres på. Du primer forsiden på dørene grundig, og lar det tørke.

VIKTIG! Tørk godt av døren. Selv de minste støvkorn vil være synlige gjennom tapetet.

3

Deretter tapetserer du. Vi har skåret lengdene litt for lange. Det er viktig å få mønsteret parallelt med kanten. Stram godt ut, mens lengden styres på plass.

4

Vi retter opp tapetet med en tapetkost. Du kan trekke ut luftlommer med kosten. Det gjør ikke så mye om du kommer litt ut i limet og får det på forsiden. Limet tørkes enkelt av mens det er vått.

5

Neste lengde legges til kanten av den første. Sørg for at pilene på baksiden peker i samme retning. Bruk også tapetkosten til å dytte papiret med. Når limet er tørt, skjæres kantene rene.

6

Profilgrepene til kantene skjæres til, slik at de er 5 mm lenger enn døren er høy. Bruk en baufil eller en vinkelsliper. Snittet fases deretter pent med en metallfil.

7

Profilgrepet trykkes fast på kanten - etter at det helt tørre tapetet er blitt lakkert. Lakken skal være fullstendig tørr. Da unngår du å ødelegge den med grepet, som sitter helt stramt.

8

Det stripete tapetet legges ut veldig nøye, slik at stripene følger dørkanten.

05
Dørene settes opp og justeres 3 Trinn

Så skal beslagene atter en gang skrus på dørene. Også nå venter du med bunnrullene til dørene er i riktig posisjon.

De tre dørene kjører på kantene av bunnskinnen, mens toppstyringene glir i sporene i toppskinnen. Du kan fortsatt justere dem på plass i forhold til hverandre. I bunnrullen har du nemlig en justeringsskrue, slik at døren kan heves og senkes litt ved hvert hjul.

1

De ferdige dørene settes opp etter at toppstyringen igjen er skrudd på plass. Bunnrullene skrus på når du kan hekte tappen ned rundt skinnen, og vippe beslaget opp til døren.

2

Du kan justere høyden på en eller flere av bunnrullene. Først løsner du styre skruen midt på beslaget, så justeres høyden med skruen i toppen, og den nye høyden låses igjen med styreskruen.

3

Skyvedørene gir oss en lekker og stilsikker garderobe. Det er god plass bak dørene, og du kan innrede plassen akkurat som du vil.

Materialer

 • 1 sett skyvedørsskinner med beslag og grep til kantene (Svalk, 50 kg)
 • 3 MDF-plater, 16 mm
 • 3 ruller tapet (Flügger Nordic Home)
 • Tapetlim
 • Primer
 • Grunning
 • Maling
 • Klar lakk
 • Skruer og eventuelt plugger til montering i tak og gulv
 • Skruer til beslag: 3 x 16 mm

Spesialverktøy

 • 35 mm hengselbor

Tidsforbruk

2-4 dager.

Pris

Cirka 3000 kroner, herav 1000 til tapetet, som du kan velge å erstatte med maling.

Vanskelighetsgrad

Konstruksjonen er helt enkel. Du må bare forvisse deg om at skinnene havner helt rett, og loddrett over hverandre.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Skyvedører