Skyvedører fra gulv til tak

Med 19 mm MDF-plater kan du lage store skyvedører, som går fra gulv til tak. Ønsker du å bryte de store flatene, gjøres det enkelt ved å lage profiler med en overfres.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
4.000 kroner

Intro

Fire store skyvedører har i stor grad skapt orden i det travle vaskerommet hjemme hos familien Olofsen. Imot alle odds og forhåpninger, kan man si, for hos de fleste av oss har vaskerommet tilsynelatende fått sin egen vilje uten håp om orden i kaoset.

Stort sett kan det bli masse trafikk på meget liten plass i et lite rom. Ikke sjel-den blir vaskemaskiner, fryser og grovkjøkken plassert på den trange plassen på et vaskerom. Samtidig kan dette også tjene som husets andre inngang, slik at det raskt hoper seg opp bunker av frakker, hansker, sko og sykkellykter. Det skulle bli orden hos familien Olofsen. Og orden - det var i første omgang skap med masse hylleplass bak dører.

Men det er slett ikke lett å få tre skap, et grovkjøkken og løse hvitevarer til å henge pent sammen, og de åpne skapdørene blokkerte trafikken totalt.

Enkelt å skreddersy

Her var det, at de fire skyvedørene gled befriende inn foran rotet.

Bak en enkel, sammenhengende flate skjules nå en hel vegg med hyller, kasser og kurver - uten at et eneste lokk faller ut og blokkerer den smale gangen. Den skreddersydde veggen kan skapes med de enklest tenkelige midler. Oppe under himlingen kjører skyvedørene på hjul i ei dobbelt aluminiumsskinne. I bunnen styres dørene i utfreste spor og en T-profil i aluminium.

Skinner og beslag kjøpes ferdige, mens dørene skjæres ut av MDF-plater. Bare ved å skjære til skinner og dører nøyaktig etter mål, kan man få en skreddersydd skapvegg.

At dørene er forsynt med utfresinger som får dem til å ligne fyllingsdører - det er en mulighet hvis du liker det.

LES OGSÅ: Alt om skyvedører

FØR: Det kan synes umulig skape orden i så forskjellige elementer som skap, grovkjøkken og vaskemaskin. Loftsstigen gjorde ikke rommet bedre, og den måtte snus for å få plass til skyvedørene.

Veiledning

01
Dørene styrkes med kantlister 4 Trinn

Dørene skjæres ut av 19 mm MDF-plate, så de er 12 cm lavere enn himlingshøyden, og så de i bredden dekker hele veg-gen med omlegg på 3-5 cm. Kantene forsterkes med smale lister som dels beskytter MDF-platene mot støt, dels motvirker at de krummer seg.

I bunnen forsterkes dørene med ei kraftigere list som kan romme et styrespor som griper om ei skinne i gulvet for å holde dørene på plass. Ferdigkjøpte dører har gjerne sporet frest i MDF-plata, men vi øker styrken ved å frese eller sage sporet i ei trelist som deretter limes og stiftes til platas bunnkant.

1

Kantlistene limes og stiftes på dørenes to sidekanter. Vi setter en 25 mm stift for hver 20 cm og forsenker stiftenes hoder med en dor.

OBS! Plata må ligge helt plant når kantlistene festes.

2

De få overskytende millimetrene (listene er 21 mm brede, og MDF-plata er 19 mm tykk) fjernes når limet er tørt. Bruk høvl eller eksentersliper til arbeidet.

3

Styresporet freses inn i bunnlista (C), før lista limes og stiftes på døras underkant med 40 mm stifter. Sporet kan freses med et 4 mm notjern i overfreseren, skjæres med en stasjonær sirkelsag - eller høvles med en nothøvel.

4

De overskytende millimeter fjernes fra bunnlista slik som ved kantlistene med en høvl eller en eksentersliper.

02
Pyntespor freses i faste rammer 3 Trinn

Hvis du vil ha plane, glatte flater, kan du nå grunne og male dørene. Men familien Olofsen ville gjerne ha de store flatene brutt opp, uten at det skapte for mye uro i rommet.

Til det formål er overfreseren genial. Etter å ha samlet et mønster eller en sjablong å arbeide etter, er det en enkel sak å frese samme mønster i alle fire skyvedørene.

Sjablongen er ei enkel ramme med to tverrsprosser. Ved å føre overfreseren rundt i de tre feltene med et 18 mm hulkilstål stilt til 5 mm skjæredybde gir vi dørene tre rektangulære spor som får dørene til å minne om fyllingsdører.

Sjablongen lages av 19 mm MDF-plate - nemlig rester fra utskjæringen av dørene. Yttermålet svarer til dørene, og både de lange listene i sidene og de fire forbindelsene på tvers er 7 cm brede. Ramma holdes sammen av små finér-lasker som limes og stiftes over skjøtene. Den skal være sterk - ikke først og fremst pen.

1

Sjablongen legges over døra, slik at den flukter på alle kanter, og spennes fast med tvinger.

2

Overfreseren føres rundt i alle felter med et 18 mm hulkilstål stilt til en dybde på 5 mm. Sporene freses med sålens avrundede kant inn mot sjablongen. Bruk støvmaske, og husk flisavsug på freseren - støv fra MDF-plater er alt annet enn sunt.

3

Avrundet kant gir skarpe hjørner. Fresesporene møtes helt nøyaktig i hjørnene når du fører overfreseren med sålens avrundede kant - altså ikke sålens rette kant - mot sjablongen.

03
Så maler vi og henge opp dørene 8 Trinn

Takskinna (H) skal bære fire tunge dører og henge helt vannrett. I stedet for å plassere den direkte i taket plasseres først ei solid trelist (D) som kan skrus fast, der feste er tilstrekkelig sterkt, og som kan rette opp evt. skjevheter i taket. Lista på 33 x 68 mm blir samtidig bunn for ei dekklist (E).

I bunnen styres dørene av gulvskinna (J) som vi plasserer på ei trelist (J) som bringes i vater. I stedet for å plassere dis-se listene og skinnene på mål styrer vi dem på plass ved hjelp av dørene: Vi henger dørene på plass og lar dem henge fritt ned, så vi kan markere, hvor dørene og dermed styresporene skal ligge.

1

Dørene grunnes og males. De fresede sporene males med pensel, de store flatene kan males med rull. Dørene males på begge sider for å unngå krumning. Rullebeslagene skrus fast nær hjørnene.

2

Mål nøyaktig ut til for- eller bakkant av tak-lista (D). Skapdybden kan avhenge av plassen i rommet og av hvilke ting du vil oppbevare bak dørene - men husk også å sette av plass til den samlede dybde av skyvedørene.

3

Taklista (D) festes i taket med kraftige skruer - her 5 x 70 mm pr. 40 cm. De fire skyvedørene er ganske tunge, så skruene må få tak i taksperrene. Med avstandklosser sikrer du at listas underside er vannrett.

4

Takskinna (H) er bygget med to spor i kraftig aluminium. I rommet her vil det henge to dører i hvert spor, og man kan velge å la dem kjøre helt fritt eller begrense deres spillerom med stoppeklosser.

5

Takskinna festes til takslista med 4 x 30 mm skruer. Den er ikke forsynt med hull til opphengning, slik at du må selv bore en rekke 4 mm hull - 10 cm fra skinnas ender og deretter for hver 25 cm.

6

Dørene løftes på plass - de er ganske tun-ge, og det kan være en idé å være flere om det. Ut fra dørenes underkant plasseres gulvlista (E) som festes med skruer - her 5 x 70 mm - og eventuelt plugger. Med avstandsklosser sikres at lista ligger i vater.

7

De kraftige hjulene med kulelagre løper lett i aluminiumsskinnas spor. Hjul merket K20 kan bære dører med en vekt på 20 kg, mens K30 bærer 30 kg. Velg heller hjul som er mer enn solide nok. Begge hjulstørrelsene passer til den dobbelte aluskinna.

8

T-listene (J) skrus fast til gulvlista. De plasseres slik at dørene i den grad det er mulig henger fritt, parallelt og i lodd når T-listas kant ligger midt i styresporene - jo bedre det passer, jo lettere vil dørene være å skyve.

Materialer

TIL DØRENE

19 mm MDF-plate:
• 4 dører(A) á 79 x 218,9 cm
• Evt. til freseramme (sjablong): • 2 stk. á 7 x 221 cm • 4 stk. á 7 x 66 cm

5 x 21 mm furu glattkant:
• 8 kantlister (B) á 218,9 cm

21 x 21 mm furu glattkant:
• 4 bunnlister (C) á 80 cm

TIL OPPHENGET

33 x 68 mm furu glattkant:
• 1 himlingslist (D), 310 cm

15 x 92 mm furu glattkant:
• 1 dekkbord (E), 310 cm

33 x 55 mm furu glattkant:
• 1 gulvlist (F), 310 cm

15 x 55 mm furu glattkant:
• 1 dekkbord (G), 310 cm

Dobbelt alu-skinne 20 kg 30 kg:
(Svalk nr. 03222)
• 1 himlingsskinne (H), 310 cm

20 x 20 x 2 mm T-profil aluminium:
(Svalk nr. 06616)
• 2 gulvskinner (J) á 310 cm

Skyvedørshjul 30 kg med kulelager:
(Svalk bestill.nr. 03109)
• 8 oppheng (K)

Dessuten:
• 8 skyvedørsskåler Ø 50 mm (f.eks. NOBBnr. 22567218 el. 22567226)
• 25 og 40 mm stifter
• 3,5 x 40 mm skruer
• 4 x 30 mm skruer
• 5 x 70 mm skruer
• Trelim (PVAc) PVA
• Grunning og akrylmaling glans 40

Tidsforbruk

2 dager

Pris

Plater, lister, grunner og maling tilsammen 310 x 233 cm: Ca. 2000 kr. Skyvedørsbeslag: Anslagsvis 2000 kr.

Tegning

Målene på døra innrettes et-ter rommet den skal sitte i. Loftshøyden er her 233 cm, men i himlingen må det være plass til lister, skinner og hjul, og ved gulvet lister og skinner. Sett evt. opp skinnene, heng hjulene på og mål deretter, før du skjærer ut dørene.

Kantlister på sidene og i bunnen bør du trekke fra dørenes fulle mål, før du skjærer platene til dørene. I bredden regner vi med 3-5 cm’s omlegg mellom dørene.

Tips & Triks

Håndtak felles inn i dørene

Fordi skyvedørene passerer tett forbi hverandre, kan vi ikke bruke håndtak som stikker ut fra overflata. Derfor feller vi såkalte skyvedørsskåler inn i overflata.

Vi har en overfreser for hånden og fre-ser fordypningen til skålene med et 12 mm notjern med styrehylse. Utfresingen skjer innenfor en sjablong med litt større diameter enn skyvedørsskålenes 40 mm.

Skålene kan også bores inn. Et sylin-derbor (forstnerbor/kvistbor) er ideelt, fordi det bare gir et lite hull i sentrum. Bruker du et flatbor, må du sparkle sen-terhullet på døras bakside før den males.

Skålene plasseres 5 cm fra kanten og 111 cm opp fra døras underkant.

Hullet til skyvedørsskåla freser vi ut med ei styrehylse (17 mm) i overfreseren og et 12 mm notjern. Dybden er 6 mm. Til skålas utvendige 40 mm har vi laget en sjablong med 50 mm hull. Tilpass til diameteren på de skyvedørskålene du får tak i.

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Magasinartikkel

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Skyvedører