3 viktige valg når du kjøper vinduer

Vinduene har stor betydning for inneklimaet i huset ditt. Derfor skal du tenke minst like mye på isolasjon, lys og luft som på utseende når du kjøper nye vinduer til huset ditt. Husk det når du skal gjøre de tre viktige valgene om rammer, glass og ventilasjon.

Den reelle forskjellen i isolasjonsverdien er ikke stor, men energikravene gjør at du bør velge vinduer med tre lag glass.

Den reelle forskjellen i isolasjonsverdien er ikke stor, men energikravene gjør at du bør velge vinduer med tre lag glass.

En gang hadde vinduer kun ett formål: å slippe inn lys i huset. Men i dag er det kun én av mange funksjoner. For i takt med et sterkere søkelys på miljøet, kom også vinduenes evne til å isolere. Og da alle hadde blitt vant til termoruter med to lag glass, kom energirutene med tre lag glass og en usynlig film, som skulle sikre at varmen fra solstrålene kunne slippe inn i huset, men ikke ut igjen. Dermed ble husene varmere, og forbruket av strøm, olje og ved til oppvarming ble redusert.

I dag kan du velge vinduer som i varierende grad slipper inn varme, men ikke slipper den ut – avhengig av hvor i huset vinduet er plassert. Derfor inngår vinduene i høy grad også i husets varmeregnskap, eller “det totale energiregnskapet”, som ekspertene ofte kaller det.

I tillegg kan moderne vinduer også være en del av husets ventilasjon. De kan nemlig utstyres med ventiler, slik at de kan slippe frisk luft inn og ut av huset. Dermed blir de en enda viktigere brikke i et inneklima, som krever en behagelig temperatur kombinert med et effektivt luftskifte – både av hensyn til din og husets helse.

Det er altså nok å holde styr på når du skal velge vinduer.

Alt du trenger å vite når du kjøper vinduer

I denne gjør det selv-veiledningen har vi samlet alt du trenger å vite når du skal kjøpe nye vinduer.

Vi gjennomgår:

  • karmen: skal du velge tre, aluminium eller plast?
  • glass: to eller tre lag?
  • ventilasjon: tett, ventil eller selvventilerende?

Får du kontroll på disse tre valgene, kommer du nok i mål.

1. Rammer: tre, alu eller plast

Valget av vinduer henger uløselig sammen med husets stil og alder: På gamle villaer ble det ikke brukt store, brede vinduer, og moderne hus blir litt underlige med småsprossede ruter. Ting skal passe sammen. Men innenfor stilen på huset, er det din egen smak som bestemmer til slutt. Uansett hvilket design du havner på, skal du bestemme deg for hvilket materiale rammene og karmen til vinduet skal være laget av. Her er det typisk tre muligheter å velge blant: tre, tre/aluminium og plastikk.

Alle typene fås med høy isoleringsevne, slik at huset kan holde på varmen. Her skal du gå etter den laveste U-verdien for det samlede vinduet, altså karm, rammer og glass. Verdien skal gjerne ligge under eller tett på 1,0 i et moderne vindu.

Tre: KLASSIKEREN, SOM FORTSATT HOLDER

Vinduer av tre er fortsatt et populært valg. Det er en god, klassisk løsning, som passer godt til alle hus. Når trevinduer har fått konkurranse fra andre materialer, skyldes det først og fremst treets mest kjedelige egenskap: Det må vedlikeholdes. For selv om de fleste vinduer er laget av solid treverk, må treverket males.

Det er selvsagt forskjell på kvaliteten på treverk, også på vinduer.

Du bør derfor gå etter vinduer som er merket gjennom den frivillge merkeordningen til Norsk dør- og vindus kontroll (NDVK). Da kan du være trygg på at vinduet du kjøper tilfredsstiller en standard som er tilpasset norske forhold. På synlige deler som karm og ramme A er det for eksempel strenge krav til både kvister og sprekker.

Kjøp vinduene ferdigmalt, for på fabrikken kan malingen komme til overalt og beskytte best mulig.

Fordeler: Passer til alle hus og kan males i alle farger.

Ulemper: Krever vedlikehold.

Tre/aluminium: KLASSIKER BAK ET SKJOLD

Tre-/aluminiumsvinduer kombinerer det klassiske treet med en utvendig skjerm av aluminium. På den måten får du det klassiske treutseendet A innvendig i huset, men et (stort sett) vedlikeholdsfritt ytre B. På de tidligste vinduene med denne løsningen, dannet aluminiumen en kuldebro utenfra og inn i huset, men i dag har produsentene løst dette kjedelige problemet. Derfor er tre/ aluminium like godt isolerende som rene trerammer i dag.

Ulempen med aluminiumsprofilene er at du ikke uten videre kan endre fargen, så velg en farge som også holder om ti år, for eksempel hvit.

Vask rammene når du likevel pusser vinduene, og smør hengslene en gang i året. Utover det passer vinduene seg selv.

Fordeler: Minimalt vedlikehold.

Ulemper: En dyrere løsning (men du sparer maling i mange år fremover).

Plastikk: EN LØSNING SOM ER BEDRE ENN RYKTET

Plastikk har mange fordeler, og når det handler om vinduer, er ulempene faktisk forsvunnet. I plastvinduenes barndom ble de ofte oppfattet som klumpete, men det hang i større grad sammen med den (ofte tyske) stilen de ble produsert i, enn med selve materialet. Du kan faktisk ikke se forskjell på et plast- og et trevindu på bare få meters avstand, hvis plastvinduene er designet etter norske smaksløker.

Vinduer av plast A både inn- og utvendig krever ikke maling. De passer seg selv, så du kan nøye deg med å vaske rammene når du likevel pusser vinduer, og ellers gi hengslene en dråpe olje en gang iblant.

Du bør dog kun velge plast hvis du vil ha hvite vinduer. Plast i andre farger vil nemlig falme når solen steker på vinduene.

Fordeler: Ikke noe vedlikehold. Plasten er gjennomfarget.

Ulemper: Det er få farger å velge blant, og mørke farger falmer.

2. Glass: To eller tre lag

3-lags energiruter er nærmest standard når det skiftes vinduer i dag - og de må brukes hvis du skal tilfredsstille dagens strengeste krav til isolasjon av hus, blant annet på nye bygg som skal kunne leve opp til spesifikke energikrav. Her kan 3-lags energiruter være til god hjelp for arkitektene.

Selv om forskjellen i isolasjonsverdien (U-verdi) kan virke liten når du sammenligner 2-lags- og 3-lagsruter, så tyder alt på at det for fremtiden kun er ett alternativ som gjelder: 3-lagsruter.

Energikravene peker mot tre lag

Årsaken finnes altså i de stadig stigende energikravene. Hvis du skal kunne leve opp til det totale kravet til varmetap i et hus, som blant handler om hvor mye som forsvinner gjennom vinduene og hvor mye varme du kan vinne ved å la solen skinne gjennom dem, så vil du nesten alltid være tvunget til å velge vinduer med tre lag glass.

I fremtiden må du imidlertid også se på vinduets G-verdi. Det er den som beskriver det som på fagspråk kalles vinduets solvarmetransmisjon, og er et uttrykk for hvor mye solenergi som passerer gjennom ruten. En G-verdi på 0,65 betyr for eksempel at 65 prosent av varmen fra solen kommer gjennom vinduet. Det gir et varmebidrag til huset.

Har du store vinduer mot syd, skal du selvfølgelig vurdere om du får tilført FOR mye varme. Da skal du bevisst gå etter vinduer med en lavere G-verdi og en lav (bedre) U-verdi, så solen ikke gjør om stuen til en stekeovn.

Den reelle forskjellen i isolasjonsverdien er ikke stor, men energikravene gjør at du bør velge vinduer med tre lag glass.

Les mer om: Hva er U-verdi?

Grep og hasper

Det er i store trekk to måter å åpne og lukke et vindu på (hvis vi ser bort fra takvinduer, som har sine egne løsninger): hasper og vridere.

Hasper finner du gjerne på vinduer som er side-hengslet: Vinduene dreier på hengsler i sidene. Denne typen finner du ofte på eldre hus, der sidehengslete vinduer passer godt til stilen, og der haspene også tilføyer litt ekstra til sjarmen.

De fleste nyere hus (fra 1960-tallet) har vippevinduer, som åpnes og lukkes via et grep, men de kan også ha sidehengslete vinduer med vrider. Vrideren har forbindelse til vinduets låsemekanisme, som ofte vil være vesentlig mer innbruddssikker enn haspene, som ikke er like vanskelig å forsere for kjeltringer.

3. Ventilasjon via vinduene

Inneklimaet i et hus er avgjørende for både din og husets helse. Det skal du tenke på når du velger rammer som skal isolere godt, og når du velger glass som skal isolere og gi best mulig lys.

Men viktigere enn lys og varme er ventilasjon: Du har behov for å skifte ut luften i huset. Ellers blir det tungt å bo i, og huset lider også av luft som ikke skiftes ut: Fukt vil hope seg opp, rutene vil dugge og bli våte, og muggsoppen vil kose seg i krokene.

Hvis du ikke har et moderne ventilasjonsanlegg, som for eksempel sørger for luftutskifting gjennom ventiler i taket, bør du sørge for å ha friskluftsventiler i vindusrammene. Her kan luften sive inn i huset og komme seg rundt i alle kroker, for til slutt å bli sugd ut via viften på badet, ventilatoren på kjøkkenet og via ventiler i veggene. Og kanskje det viktigste i denne sammenhengen; gjennom ventilene i vinduene på den motsatte siden av huset. Blåser det fra vest, vil ventilene i de vestvendte vinduene slippe inn luft. Den skal deretter ut igjen via ventilene andre steder i huset, for eksempel mot øst. Du skal i utgangspunktet alltid la ventilene være åpne. I ekstra kalde perioder og perioder med sterk vind, kan du stenge dem. Men husk å åpne dem igjen så snart du kan.

LES OGSÅ: En spalteventil i vinduet fjerner dugg

Et alternativ til ventiler, er et selvventilerende vindu, som på mange måter fungerer som et ventilasjonsanlegg. Den kalde uteluften trekkes inn via ventiler i karmen. Men i stedet for å slippe direkte inn, føres luften inn mellom glasslagene. Her varmes den opp av inneluften og solen, før den ledes inn i huset. Om vinteren slippes luften automatisk tregere inn, slik at den kan rekke å bli varmet opp. Om sommeren kan frisk luft ledes direkte inn i huset.

Sikring mot innbrudd

Vinduene er ofte et av husets svakeste ledd når det handler om innbrudd. Derfor er det verdt å tenke på sikkerheten når du uansett er i ferd med å investere i nye vinduer. Det er både billigere og mer effektivt enn de løsningene du kan montere etterpå.

Gode låser

Sørg for at vinduet kan låses. Velger du et vindu med tradisjonelle hasper, vil det være ganske enkelt for en innbruddstyv å få det opp, så her bør du tenke inn ekstra sikkerhet. Det kan være i form av låser som skyves inn i karmen, eller sikringsbeslag som gjør det vanskelig å få opp vinduet utenfra.

Velger du vinduer med vrider, kan du ofte få kjøpt vridere med innebygget nøkkel- eller kodelås, så den ikke kan vris uten nøkkel eller kode.

Forsterket glass utvalgte steder

Har du vinduer som ligger skjult, for eksempel på baksiden, så gjør dem ekstra sikre. Det er nemlig her tyvene vil foretrekke å bryte seg inn. Laminert glass har en seig plastfilm inne i glasset, så det er nesten umulig å slå i stykker ruten for å krabbe inn.

    Akkurat nå leser andre ...