Video
Lett
Vanskelig

For høy luftfuktighet gir dårlig inneklima i boligen, og dårlig inneklima er ikke bare dårlig for deg. Etter hvert kan for høy luftfuktighet føre til både råte og soppskader. Derfor skal du være oppmerksom på problemet, og du skal gjøre noe med det, hvis inneluften blir for fuktig.

PROBLEM

Ruten dugger – det er for mye luftfuktighet i rommet.

LØSNING

Med en spalteventil økes tilførselen av frisk luft, slik at dugg ikke lenger er et problem.

Hvis du monterer en spalteventil på vinduet, sørger den for at det kommer nok frisk luft til rommet, slik at ruten ikke begynner å dugge.

SLIK GJØR DU:

1. Legg vinduet på et bord

og merk opp midten på rammen. Her skal midten av ventilen plasseres. Spenn fast en lekt på baksiden av vinduet med tvinger, slik at treet ikke fliser seg opp når du borer gjennom det.

2. Sett fast boremalen på rammen

En boremal følger som oftest med i pakningen. Den er enklest å feste med dobbeltsidig teip. Plasser den slik at borehullene ikke blir for tett på glasset.

3. Bor hull med et 10 mm spiralbor

Hold bormaskinen helt rett. Sørg for å rense godt opp i hullene, for eksempel med trykkluft eller en skrutrekker. Jo “renere” hull, desto bedre luftgjennomstrømming.

4. Fest deretter den ene delen av spalteventilen

med to små dykkert på den utvendige siden av vindusrammen.

5. Den andre delen skrus fast

på den innvendige siden av vinduet med to skruer i hver sin ende.