En spalteventil i vinduet fjerner dugg

Dugg på innsiden av rutene er tegn på for høy luftfuktighet i boligen. Det er behov for mer utlufting, og det får du enkelt hvis du setter en spalteventil i vindusrammen. Hele jobben kan til og med ordnes på rundt en time.

Spalteventil: En spalteventil i vinduet fjerner dugg

En spalteventil i vinduet fjerner dugg

Intro

For høy luftfuktighet gir et dårlig inneklima i boligen din. Og et dårlig inneklima er ikke bare dårlig for deg. Fukten kan nemlig også sette seg i møbler, vegger og annet, og med tiden føre til enten råte- eller soppskader. Derfor skal du være oppmerksom på problemet, holde øye med fukt på innsiden av rutene dine og gjøre noe med det straks det oppstår.

Løsningen er mer ventilasjon eller mer varme, og det mest effektive er en kombinasjon av begge deler.

LES MER: Slik slipper du dugg på vinduene

Du kan selvfølgelig åpne vinduene og lufte ut grundig og jevnlig. Men en enklere måte å sikre bedre utlufting på, er ved å installere friskluftsventiler i vindusrammene.

Slik virker en spalteventil

En spalteventil består av to deler: en utedel, som beskytter mot slagregn og insekter, og innedelen med selve ventilen, som kan åpnes og lukkes.

Hvis spalteventilen er åpen, tilsvarer det å ha vinduet på klem. Én spalteventil gir en åpning til frisk uteluft på cirka 20 cm². Luften trenger inn gjennom de borede hullene i vindusrammen, slik at huset får frisk luft og ventilasjon. Du kan selvfølgelig alltid stenge spalteventilen igjen.

Spalteventiler fås i forskjellige bredder, fra 10 til 60 cm.

Derfor har det gått galt

  • Høy luftfuktighet. Når vi dusjer, vasker hendene, lager mat og puster, tilfører vi fukt til luften. Hvis boligen din ikke kan bli kvitt denne fukten, vil den sette seg i blant annet vegger og møbler, og etter hvert utvikle seg til råte og sopp.
  • Dårlig utlufting. Det er viktig at boligen din kan kvitte seg med all den ekstra fukten i luften. Den enkleste måten å klare det på, er ved å sikre en god luftsirkulasjon, slik at luften skiftes ut fortløpende.

Veiledning

01
Slik monteres en spalteventil 6 Trinn

Det er relativt enkelt å montere en spalteventil. Du skal bare bruke litt forskjellige bor. I tillegg er det enklest hvis du bruker en mal å bore etter. Hos noen produsenter får du med malen. Med andre må du selv overføre formen til spalteventilen på et papir, som du kan klistre på vinduet og bore etter.

I denne gjør det selv-veiledningen viser vi trinn for trinn hvordan du monterer en spalteventil. Det tar cirka en time og koster fra beskjedne 100 kroner. Et enkelt lite gjør det selv-prosjekt, som både huset og beboerne i det får glede av på både kort og lang sikt.

Merk opp til spalteventilen på midten av vindusrammen 1

Merk opp til spalteventilen på midten av vindusrammen. Legg vinduet på et bord, og spenn fast en lekt på baksiden av vinduet med tvinger, slik at treet ikke fliser seg opp når du borer gjennom det.

Spalteventil: Sett fast boremalen på rammen 2

Sett fast boremalen på rammen med dobbeltsidig teip. Pass på at bore­ hullene ikke kommer for tett på glasset. Malen følger med ventilen.

Spalteventil: Bor hull med et 10 mm bor 3

Bor hull med et 10 mm bor. Det er viktig at bormaskinen holdes helt rett, fordi hullene skal kunne dekkes av spalte­ ventilen på både innsiden og utsiden.

Spalteventil: Plasser den utvendige spalteventilen 4

Plasser den utvendige spalteventilen, og sjekk at den dekker hullene helt. Først skal du sørge for å rense hullene godt, for eksempel med trykkluft eller med en skrutrekker. Du kan også fjerne mellomrommet mellom hullene med et stemjern, som vi gjør her. Det gir et større hull og høyere luftgjennomstrømming.

Spalteventil: Sett fast den utvendige spalteventilen 5

Sett fast den utvendige spalteventilen. Fordi den ikke skal betjenes etterpå, er det nok med to små dykkert.

Spalteventil: Den innvendige delen av spalteventilen festes. 6

Den innvendige delen av spalteventilen festes. Den skal kunne tåle å bli åpnet og lukket mange ganger. Derfor skal den skrus godt fast til vindusrammen.

Materialer

For å montere en spalteventil i et vindu skal du bruke dette verktøyet:

Video

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

    Akkurat nå leser andre ...