Spalteventil: Sett spalteventiler i vinduene, og få frisk luft.

Ruten dugger fordi det er for mye fukt i luften.

For høy luftfuktighet gir et dårlig inneklima i boligen din. Og et dårlig inneklima er ikke bare dårlig for deg. Fukten kan nemlig også sette seg i møbler, vegger og annet, og med tiden føre til enten råte- eller soppskader. Derfor skal du være oppmerksom på problemet, holde øye med fukt på innsiden av rutene dine og gjøre noe med det straks det oppstår.

Løsningen er mer ventilasjon eller mer varme, og det mest effektive er en kombinasjon av begge deler.

Du kan selvfølgelig åpne vinduene og lufte ut grundig og jevnlig. Men en enklere måte å sikre bedre utlufting på, er ved å installere friskluftsventiler i vindusrammene. Én ventil gir en åpning til frisk uteluft på cirka 20 cm². Det sikrer et bedre og fortløpende luftskifte i boligen din, og sørger derfor for at det er enklere å bli kvitt den overflødige fukten – og duggen på rutene.