Derfor SKAL du bruke dampsperreteip

Skal du sette opp dampsperre, så bruk ALLTID dampsperreteip til sammenføyninger. Det gir deg garanti for et godt resultat og – hvis uhellet er ute – viktig dokumentasjon i forhold til forsikringen.

Derfor SKAL du bruke dampsperretape

Dampsperretape er den eneste tapen du skal bruke til dampsperrer.

“Jeg har masser av gaffatape – den limer veldig godt, så den fungerer vel også på dampsperrer?”

Ja, kanskje. Men den er ikke laget for å tape dampsperre, derfor er den heller ikke testet for dette. Dermed risikerer du at tapen slipper taket i dampsperrefolien, og da er konsekvensene plutselig alvorlige: Du risikerer at varm, fuktig inneluft trenger inn i isolasjonen, møter kulde og kondenserer, slik at du kan få muggsopp og mulig råte i konstruksjonen. Bruk derfor dampsperretape!

Dampsperretape gir deg garanti

Et nesten like viktig poeng er at HVIS tapen slipper taket, og du får følgeskader i huset, så vil forsikringsselskapet kunne kreve at produsentens anvisninger for dampsperren er fulgt.

Produsentene av dampsperre er også de som lager dampsperretapen, og de garanterer at hvis du bruker deres dampsperrefolie og deres dampsperretape sammen, så holder det. Men bruker du en annen type tape, så er det på egen risiko. Da risikerer du å måtte vinke farvel til en eventuell forsikringssum.

LES MER: Guide til dampsperre

Dampsperretapen skal brukes riktig

Selv om du bruker riktig dampsperretape, er du ikke sikret. Du skal også følge de øvrige anvisningene fra produsenten. Det betyr for eksempel at dampsperretapen skal brukes på en bestemt måte. Lar du to lengder dampsperrefolie overlappe for å tape dem sammen til en bredere lengde som kan dekke hele veggen eller taket, skal sammenføyningen være over et fast underlag. Du skal altså ikke teipe sammen lengdene over myk isolasjon. Det skal skje på et spikerslag, en sperre eller et annet fast underlag, slik at du kan trykke dampsperretapen godt fast.

Det finnes flere typer dampsperretape

Den mest vanlige typen dampsperretape er laget til rette sammenføyninger av dampsperrefolie, eller til å tape fast folien til vegger og gulv. Men det finnes også mer fleksible utgaver, som er praktiske hvis du skal tette rundt en gjennomføring, for eksempel et ventilasjonsrør. Men igjen bør dampsperretapen være av samme fabrikat som folien.

Bruk folielim på dampsperre

Når du limer fast dampsperren, så bruk folielim – og kun det.

Reglene gjelder også lim

Én ting er dampsperretape, men skal du lime fast dampsperrefolie til en vegg, for eksempel fordi du legger dampsperre i et tak og lar den rekke et stykke ned på veggen slik at den henger sammen med veggens dampsperre, kan det være praktisk å bruke lim fremfor tape.

Men også her skal du følge reglene om produsentenes anvisninger. I praksis vil det si at du skal bruke et folielim. Det er nemlig testet til formålet.

"Jeg har et veldig bra monteringslim, som jeg bruker til alt. Det er utrolig sterkt, så det fungerer vel også her?"

Ja, kanskje. Men det kan like gjerne hende at det slipper tak i dampsperrefolien etter noen måneder eller år. Dermed har du også her risikoen for sopp og råte.

LES MER: Hvor skal en dampsperre ligge?

    Akkurat nå leser andre ...