Hva er lambda-verdi?

Lambda-verdi angir et materiales varmeledningsevne. En høy lambda-verdi betyr god varmeledningsevne. Jo lavere lambda-verdien er, desto bedre isolerer altså materialet. I denne artikkelen kan du lese mer om lambda-verdi, og hvor det er viktig.

Hva er lambda-verdi?

Lambda-verdien sier noe om et materiales varmeledningsevne. Verdien forteller altså hvor godt et materiale er til å lede varme gjennom seg.

Lambda-verdi har tegnet λ og angis i enheten W/mk, det vil si hvor mange watt (W) som mistes per meter (m) av et bestemt materiale ved 1 grads forskjell mellom den varme og den kalde siden.

En høy lambda-verdi betyr et materiale som er bra til å lede varme. Jo lavere lambda-verdien er, desto bedre isolerer materialet.

Mange isolasjonsmaterialer har derfor veldig lave lambda-verdier, selv om det kan være forskjell på hvor gode materialene er til å lede varme.

Aluminium er for eksempelvis en veldig god varmeleder med en lambda-verdi på over 200, mens isolasjonsmaterialer typisk har en lambda-verdi mellom 0,03 og 0,09 W/mk.

Lambda-verdi isolasjon

Det beste er selvsagt å bruke isolasjon med en så lav lambda-verdi som mulig når du isolerer eller etterisolerer.

Isolasjonsmaterialer tildeles en lambda-klasse, som viser hvor god lambda-verdi materialet har. Klassene kan for eksempel være 32, 34 og 37.

Lambda 37 er den mest vanlige, og forteller at et isolasjonsmateriale som for eksempel glassull eller steinull har en lambda-verdi, altså varmeledningsevne, på 0,037 W/mk.

En lav lambda-verdi betyr altså god isolasjonsevne. Isolasjon med lav lambda-verdi kan være dyrt, men det vil kunne lønne seg å bruke, og det vil kunne merkes på fyringsutgiftene.

Viktig når du isolerer og etterisolerer

Når du skal isolere eller etterisolere huset ditt, er det greit å vite hvilken lambda-verdi isolasjonen du bruker har. Det kan hende du kan bruke mindre isolasjon (og få litt tynnere vegg) ved å velge et produkt med lavere Lambda-verdi for å oppfylle isolasjonskravet du ønsker

Her kan du se hvilke krav byggforskriftene stiller til varmeisolasjonsevnen (U-verdi) til de forskjellige bygningsdelene: https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/14/14-3/

U-verdien er et tall som beskriver hvor mye varme som trenger ut gjennom en bestemt bygningsdel.

Les mer her: Hva er U-verdi?

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Isolering