Forsatsvegg med stålskjelett og mineralull

Bygger du en innvendig forsatsvegg med både kryssfinér og gips utenpå et stålskjelett, får du – i tillegg til varmegevinsten – en sterk vegg som du kan henge tunge ting på.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
8 dager
Pris
300 kr/m2

Intro

Du får ikke bare en besparelse på varmebudsjettet når du etterisolerer et rom innvendig. Rommet vil samtidig bli bedre å oppholde seg i, fordi luften ikke kjøles ned og gir kald trekk. Da slipper rommet å føles kaldere enn det egentlig er. Men når du forer ut og etterisolerer veggen, kan du oppnå flere fordeler.

 • Du unngår skjolder og striper, som det ofte blir av kuldebroer.
 • Du skjuler den gamle ujevne veggen bak en ny, helt glatt vegg.
 • Du kan enkelt og rimelig utvide strømopplegget ditt med skjulte kabler.
 • Og så kan du for en liten ekstrakostnad få en vegg som det er enkelt å henge opp hyller, skap og bilder på.

Det har vi gjort her, hvor vi ikke har satt opp to lag gips, som er det mest vanlige, men erstattet det innerste laget med en noe dyrere kryssfinérplate.

Da beholder vi fortsatt fordelene til gipsplaten: Den brenner ikke, den holder fasongen og den er lett å tapetsere og male. Og vi slipper den store svakheten: at du som regel ikke kan henge noe opp på den uten å bruke plugger. Spiker og skruer får nemlig uten problem sikkert feste i kryssfineren bak.

Veiledning

01
Stålskjelettet 8 Trinn

1

Skinnen i gulvet er den første som monteres etter at du har fjernet lister og annet. Kontroller at veggen bak ikke er for tett. Det er nå du bestemmer plasseringen. Skru skinnen (A) fast til gulvet, slik at skinnens bakkant er omtrent 5 cm fra veggen.

2

Fra gulvskinnen settes det opp en loddrett skinne (A), på en nabovegg som ikke skal isoleres. Skinnen skrus fast.

TIPS: Veggskinnen gjør det enkelt å plassere skinnen i taket. Skal naboveggene isoleres, kan du sette opp veggskinnen midlertidig.

3

I taket skrus det fast en skinne ut fra veggskinnen og loddrett over gulvskinnen. Vi må dele skinnen for å komme forbi et varmerør, og med hjelp av et langt vater forsikrer vi oss om at skinnene på hver side av røret blir helt rette.

4

Rundt vinduet plasseres to stolper (B) med ryggen mot åpningen. Den nye rammen rundt åpningen, laget av 15 mm kryssfiner, kan da festes direkte på disse, og flukte med den gamle rammen.

5

Resten av stolpene settes på plass i gulv- og takskinnen. De fordeles slik at de passer med kanten på kryssfiner platene, og blir stående på cirka hver 60 cm. Om nødvendig, juster slik at isolasjonen passer. Lodd opp, og fest dem i begge skinnene.

6

Den vannrette lekten over åpningen lages av en skinne du har fjernet skumstrimlen fra. Skinnen skal være 6-8 cm lengre enn åpningen. I begge ender splitter du sidene fra bunnen, til bunnen kan bøyes bort, og sidene kan festes rundt stolpene.

7

Et innvendig hjørne lages av to stolper. Da får verken stålet eller platene kontakt med den kalde veggen. Et utvendig hjørne (inn mot rommet) lages med én stolpe, som har ryggen ut mot hjørnet. Se tegningene først i artikkelen.

8

En stållekt (C) legges inn bak stolpene halvveis opp på veggen. Alle stolpene festes til lekten med to plateskruer - for her kommer vi ikke til med festetangen. For hver meter skrus lekten fast i veggen med en avstandskloss i mellom.

02
Veggen står fritt 4 Trinn

Stålskjelettet bygges av 45 mm stållekter, 50 mm fra ytterveggen. Da kan vi isolere i to lag på tilsammen 90 mm, uten kuldebroer. Men løsningen krever litt planlegging. Hvis veggen er over 230 cm høy, er 45 mm lekter nemlig for spinkle. Produsentenes forskrifter:

• 45 mm skjelett opp til romhøyde 230 cm

• 70 mm skjelett opp til romhøyde 270 cm

• 95 mm skjelett opp til romhøyde 390 cm

Rommet her er litt over tre meter høyt - men ettersom vi halvveis opp binder de loddrette stolpene sammen med en vannrett lekt, festet til ytterveggen, klarer vi oss med 45 mm.

Stållektene festes til hverandre med en spesiell festetang. Den klemmes sammen på lektene som skal festes sammen. Den lille bulken tangen lager holder dem på plass til platene skrus opp, og det hele blir låst fast. Tar du jobben med å montere lektene med skruer, bruker du skruer med helt flate hoder.

Stållektene tilpasses med en platesaks. Du klipper først gjennom på begge sidene, da kan du bøye stållekten cirka 45 grader bakover - slik at det blir lett å klippe av bunnen. TIPS: Skal en lekt plasseres mot bunnen på en annen, klipper du ikke av bunnen, men sparer litt til å feste med.

Tangen klemmer sammen de to stålplatene ...

... og etterlater seg to hakk, som holder lektene på plass til platene skal settes opp.

Alternativt kan de skrus sammen med spesielle plateskruer.

Stållektene tilpasses med en platesaks.

03
Isolering i to lag 3 Trinn

1

Det første laget med isolasjon (D) stikkes inn mellom stolpene og veggen. Det går raskt, for det skal bare tilpasses i enden av veggen, og ved den vannrette lekten på den høye veggen vår - og svinnet blir minimalt.

2

Nå kan elektrikeren trekke kabler og flexirør. Han trekker dem bak stolpene, slik at de ikke er i veien for det neste laget med isolasjon. Når alt er ferdig og malt, kommer elektrikeren tilbake, lager hull til uttak og kontakter, og kobler kablene.

3

Det andre laget med isolasjon (E) plasseres i spenn mellom stolpene. Skjær spor til varmerør og andre hindringer, slik at det ikke blir lange kanaler med trekk i. Forskyv skjøtene i forhold til det første laget.

04
Kryssfinérplatene 3 Trinn

1

Kryssfinérplatene (F) tilpasses etter hvert som de skal skrus på skjelettet. Vi setter dem med den lange siden vannrett, motsatt av gipsplatene. Vi har kjøpt takplater, ikke bare fordi de er billige, men fordi fjær og not gjør at skjøtene blir jevne.

2

Platene skrus fast gjennom forborede hull, slik at hodet på skruene senkes ned i platen. Løft platen på plass, og fest den med et par midlertidige skruer. Strek opp ut for midten på stolpene, bor så vidt gjennom platen, og skru den fast.

3

For å forsterke det innvendige hjørnet, monterer vi en vinkelprofil (G) på kryssfinér platene. For å tette og isolere mot støy, tettes alle sprekker rundt platene, mot gulv, tak og nabovegger med akrylfugemasse (H).

05
Dampsperren 3 Trinn

1

Dampsperrefolien (J) settes utenpå kryssfinerplatene. Den klippes eller skjæres i lengder som er minst 10 cm lengre enn høyden i rommet, slik at den når ut på alle sidene. Folielengdene settes opp med minst 15 cm overlapping, som evt. teipes.

2

Dampsperrefolien festes til kryssfinérplatene med stifter. Bruk en stiftepistol - eller på en enda raskere måte med en stiftehammer.

VIKTIG! Bruk riktig dampsperrefolie, som både er kraftig og holder i mange år.

3

Fest dampsperren nøye i akrylfugemassen rundt platene. Tett rundt rør og lignende med fugemasse og dampsperreteip. Også her er det viktig å bruke en dampsperreteip som er holdbar i lang tid fremover.

06
Gipsplatene 3 Trinn

1

Nå kan du sette opp gipsplatene (K). En skrumaskin med dybdestopp til gips er uunværlig, fordi skruehodet skal senkes ned i platen, uten å ødelegge pappen. Langs kantene på platen settes skruene for hver 20 cm, i midtlinjen på platen for hver 30 cm.

2

Platene tilpasses slik at de nesten tetter: Skjær gjennom pappen, knekk gipsen over en skarp kant, og skjær så pappen på baksiden. På denne høye veggen, brukes resten fra en rekke i bunnen på den neste, slik at de vannrette skjøtene forskyves.

3

Det overflødige av dampsperren skjæres bort etter at alle platene er satt opp. Nederst, der du senere skal montere en fotlist, skjærer du 1 cm fra platen. Alle andre steder fjerner du den helt. Deretter maler du alle platene med akrylgrunning.

07
Finér i lysåpningen 2 Trinn

1

Veggen er blitt tykkere, så vi må utvide lysåpningen med kryssfinér (F). For å skjøte den gamle og den nye platen, skjærer vi en not i dem, slik at vi kan skjøte dem med en løs fjær. Vi gjør dette med overfres, men du kan også bruke lamellfres.

2

Den nye platen (F) skrus på hjørnestolpen etter at du har lagt akrylfugemasse på kanten, og satt remser med 4 mm kryssfinér i noten. Har du brukt lamellfres, bruker du bare restene.

08
Vinduslist og fotlist 2 Trinn

1

Skru vinduslistene (L) fast på kryssfinérplaten, etter at du har lagt en stripe med lim på kantene på de nye platene. Husk å lime gjæringsskjøtene øverst.

TIPS: Skal det være rene kanter på listene, kan du gjøre veggen ferdig først.

2

Fotlistene (M) settes på plass. Igjen har vi glede av å kunne skru direkte inn i den nye kryssfinérplaten. Etter at vi hadde tilpasset de gamle listene, fordi de nå var for lange, og renset dem på baksiden, kunne vi bruke dem på nytt.

09
Sparklingen 3 Trinn

1

Skjøtene på gipsplatene armeres, før de sparkles glatte. De som er rutinerte bruker papirtape, men vi bruker en selvklebende armeringsteip, som de fleste som ikke er spesialister lager både penere og sterkere skjøter med.

2

Ha på rikelig med sparkelmasse over skjøten, press den godt ned gjennom teipen mellom platene. Påfør massen jevnt med en stiv, bred sparkel. La den herde, og gjenta dette. Puss til slutt, og mal - eventuelt etter armering med filt.

3

Reolen settes raskt opp på veggen, og skal den flyttes, tettes hullene lett igen.

Materialer

 • 45 mm skinner (A) med 4 mm skumplast
 • 45 mm stolper (B og C)
 • 5 x 60 mm skruer til å feste skinnene
 • 6 og 8 mm murplugger (evt.)
 • Plateskruer til montering av stållekter
 • 45 mm mineralull (D og E)
 • 15 mm kryssfinérplater (F), 122 x 244 cm
 • 35 mm gipsskruer, til gips på stål
 • 50 x 50 mm vinkelprofil (G)
 • Akrylfugemasse (H)
 • Dampsperre (J) og dampsperreteip
 • 13 mm gipsplater (K), 90 cm brede
 • 35 mm gipsskruer, til gips på tre
 • Profillist til listing rundt vinduet (L)
 • 4 mm kryssfinér til ramme i åpning (evt.)
 • Snekkerlim (evt.)
 • Gipssparkelmasse
 • Akrylgrunning
 • Akrylmaling til vegg
 • Alkydmaling til treverk (evt.)

Tidsforbruk

To vegger i et rom på 15 m2 tar 7-8 dager, pluss tørketider.

Pris

Cirka 300 kroner per m2 vegg

Vanskelighetsgrad

De store flatene er enkle, men åpningen ved vinduet krever tilpassing og nøyaktighet.

Tegning

Ekstravegg med gips og treverk

Ekstraveggen bygges fritt fra ytterveggen. Skjelettet er en ramme av stålskinner (A), som settes fast i gulv, tak og tilstøtende vegger, og som det monteres loddrette stålstendere (B) på. Her bruker vi også en vannrett stålprofil (C), fordi veggen er høyere enn normalt.

Ved å sette skjelettet 50 mm fra ytterveggen kan vi isolere i to lag. Først ett lag (D) bak skjelettet, deretter ett lag (E) mellom stolpene. Dette gjør at vi unngår kuldebroer.

Avstanden mellom stolpene tilpasses treplatene (F), slik at stolpen blir bak den loddrette kanten på platen, og det blir cirka 60 cm mellom søylene. De vannrette kantene settes sammen med fjær og not, og trenger derfor ikke noen støtte bak.

Dampsperren (J) settes mellom platelagene, der er den er lett å få tett og sitter godt beskyttet. OBS: Kun ett tett lag i hele konstruksjonen.

Gipslaget (K) skrus fast til kryssfineren uten å ta hensyn til om skruen treffer skjelettet.

Det innvendige hjørnet setter vi opp med to stolper, slik at det ytterste isolasjonslaget ligger uavbrutt opp langs hele den gamle innerveggen. Når kryssfinerplatene er montert, forsterker vi hjørnet med en vinkelprofil (G), før gipsen settes på.

Det utvendige hjørnet bygges over en stolpe som vender ryggen ut mot rommet. Her vises løsningen vi bruker ved vinduet. Vi forlenger den eksisterende omrammingen av tre med en treplate (F).

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Isolering av vegg