Isolasjon i etasjeskillet – så enkelt er det

VIDEO: Isolerer du i etasjeskillet mot et kaldt loft med granulat, reduserer du varmetapet betydelig. Vi viser deg hvordan det gjøres.

Start med å finne gulvbjelkene

I eldre hus er det, som her, ofte gulvbord på loftet. Under dem er det i dette tilfellet et hulrom ned til himlingen i rommet under.

Her er det knapt 20 cm hulrom, som vi vil fylle med isolasjon. Du må gå inn i hvert felt mellom gulvbjelkene. Her banker tømreren på gulvet med hammeren. Når lyden er flat og kort, betyr det at han har truffet gulvbjelken.

De flukter alltid med taksperrene, så på dette loftet er det lett å finne gulvbjelkene. Vi benytter en 125 mm hullsag til å lage hullet. Det må bores hull med cirka 1,5 meters mellomrom. Da er du sikker på at isolasjonen blir pakket tilstrekkelig sammen.

På dette stykket bores det to hull. Merk deg at det bores så langt ut mot kanten som mulig for å få tettet godt til ute ved taket. På samme måte finnes de neste bjelkene, og det bores igjen to hull. Stussen her er en liten og kort variant, som er spesielt beregnet til etasjeskiller.

Les mer om isolering

Isolasjonen blåses inn

Slangen er trukket inn gjennom et vindu, så den støyende maskinen står i hagen. Luft og isolasjon styrer mannen fra isolasjonsfirmaet på henholdsvis øverste og nederste kontakt.

I det første hullet kan det blåses inn ganske mye isolasjon, da det blåses helt over til neste hull. Det skal blåses inn luft i tillegg til isolasjon, slik at isolasjonen pakkes riktig sammen.

LES OGSÅ: Isolering med cellulose

Når hullet er fullt, flyttes stussen over til det andre hullet i feltet, som fylles opp. På samme måte fortsetter gjøres i alle feltene, helt til etasjeskillet er isolert.

Til å tette hullene benyttes det små metallplater, som slås fast til gulvet med spiker. Som en kontroll bryter vi opp et gulvbord. Som du ser er de 180 mm med isolasjon pakket perfekt. Et loft på et vanlig hus kan isoleres på én dag, og besparelsen i fyringsutgifter beløper seg fort til flere tusen kroner i året.

LES OGSÅ: Infrarødt termometer - ta temperaturen på alle overflater

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Isolering